Sor

Haritalar olmasaydı neleri yapmakta zorlanırdık? Neden?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Eğer haritalar olmasaydı, yönlerimizi ve çevremizi anlamakta çok daha zorlanırdık. Haritalar, dünyayı veya bir bölgeyi kuşbakışı olarak görme imkanı sağlar.

✔ Haritalar olmadan, yeni bir yere gitmek veya keşfetmek zorlaşır. Yerleri, yönleri ve mesafeleri hatırlamak için doğal işaretleri kullanmak gerekir.

✔ Haritalar, rotaları planlamak ve seyahat etmek için kritik bir araçtır. Haritalar olmaksızın, en hızlı ve en güvenli rotayı belirlemek zorlaşır.

Haritalar, farklı yerler arasındaki mesafeleri gösterir. Haritalar olmadan, farklı yerler arasındaki mesafeleri ve zamanı doğru bir şekilde hesaplamak zor olabilir.

✔ Haritalar, yönleri belirlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Haritalar olmadan, doğru yönü belirlemek zor olabilir.

✔ Haritalar, acil durumlarda yardım çağırmak için kritik bir araçtır. Haritalar olmadan, bulunduğumuz yeri tam olarak tanımlamak ve yardım çağırmak zorlaşabilir.

Eğer haritalar olmasaydı, insanlar dünya üzerindeki yerlerini ve konumlarını belirlemekte büyük zorluklar yaşardı. Seyahat etmek, keşif yapmak, ticaret yapmak, savaş stratejileri oluşturmak, afet yönetimi gibi birçok alanda haritaların kullanımı hayati öneme sahiptir.

Haritalar olmadan, yön bulmak, yerel alanları tanımak ve hatta ülkeler arasında seyahat etmek çok daha zor olurdu. Ayrıca, birçok bilim dalında da haritalar kullanılmaktadır. Örneğin, coğrafya, jeoloji, meteoroloji gibi bilim dalları haritalarla çalışır ve haritaların olmaması bu alanlarda araştırma ve keşif yapmayı zorlaştırabilir.
1

Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya uzatınca önümüz hangi yönü gösterir?

 • A ) Doğu
 • B ) Batı
 • C ) Güney
 • D ) Kuzey

2

Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde deprem olma olasılığı daha yüksektir?

 • A ) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
 • B ) Akdeniz Bölgesi
 • C ) İç Anadolu Bölgesi
 • D ) Marmara Bölgesi

3

Bazı kurumlar meteoroloji müdürlüklerinden sürekli bilgi isterler.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?

 • A ) Hava Yolu Şirketleri
 • B ) Basın - Yayın Kuruluşları
 • C ) Hastaneler
 • D ) Türk Silahlı Kuvvetleri

4

Eğimli araziye taraça yapmak hangi afete karşı alınan önlemlerdendir?

 • A ) Yangın
 • B ) Erozyon
 • C ) Deprem
 • D ) Tsunami

5

Yerkabuğunun geniş çukur yerlerini dolduran tuzlu sulara ne ad verilir?

 • A ) Kaynak suyu
 • B ) Deniz
 • C ) Akarsu
 • D ) Göl

6

İlkbahar yağışları yeşeren ve her yaz sıcaklarının başlamasıyla kuruyan bitki örtüsüne ne denir?

 • A ) Orman
 • B ) Fundalık
 • C ) Maki
 • D ) Bozkır

7

Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeklendirmeden kabataslak çizilmesine ............................ denir?

 • A ) harita
 • B ) kroki
 • C ) plan
 • D ) proje

8

Başkentimiz Ankara için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

 • A ) İzmir'in doğu yönündedir
 • B ) Ağrı'nın batı yönündedir
 • C ) Konya'nın kuzeyi yönündedir.
 • D ) İstanbul'un kuzeyi yönündedir.

"Haritalar olmasaydı neleri yapmakta zorlanırdık? Neden?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Selden korunma yolları nelerdir? Maddeler halinde" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.