Sor

Heyelan yurdumuzun hangi bölgelerinde meydana gelebilir? Neden?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Heyelan, genellikle yamaçlı bölgelerde, özellikle de dik ve eğimli arazilerde meydana gelebilir.
Türkiye'de heyelan riski yüksek olan bölgeler:

Karadeniz Bölgesi: Yüksek yağış alması, engebeli arazisi ve erozyona neden olan doğal koşulları nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde heyelan sıkça yaşanır. Özellikle Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun gibi illerimizde sıkça görülmektedir.

Akdeniz Bölgesi: Sıcak ve kuru iklimi, eğimli arazisi ve aşırı yağış nedeniyle Akdeniz Bölgesi'nde de heyelan riski yüksektir. Özellikle Antalya, Mersin, Adana ve Hatay gibi illerimizde görülebilir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Yüksek dağlık arazisi ve sert iklim koşulları nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde de heyelan riski yüksektir. Ö
1

Hava sıcaklığını ölçen araçlara .......................denir.
Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır?

 • A ) Termometre
 • B ) Kroki
 • C ) Yön
 • D ) İklim

2

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?

 • A ) Safranbolu Evleri
 • B ) Topkapı Sarayı
 • C ) Peri Bacaları
 • D ) İshak Paşa Sarayı

3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Ana yönlerin arasında kalan yönlere ara yönler denir.
 • B ) Coğrafi yönlerin belirlenmesinde güneşin doğuşu ve batışı esas alınmıştır.
 • C ) Yönümüzü belirtirken sadece ana yönleri kullanırız.
 • D ) Yönler günlük hayatta özellikle uçaklarda ve gemilerde kullanılır.

4

Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir?

 • A ) Güneydoğu – Kuzeybatı
 • B ) Doğu – Güney – Kuzey – Batı
 • C ) Kuzeydoğu – Güney – Batı
 • D ) Kuzeybatı – Güney – Doğu

5

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez?

 • A ) Şehir
 • B ) Sokak
 • C ) Cadde
 • D ) Okulun çevresi

6

Bir yerin bulunduğumuz yere göre konumu neyi ifade eder?

 • A ) Gölgenin boyunu
 • B ) Zaman dilimini
 • C ) Yönümüzü
 • D ) Haritayı

7

Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir?

 • A ) ova
 • B ) vadi
 • C ) yayla
 • D ) baraj

8

I. Yön oku
II. Levhalar
III. İşaretler bölümü
Krokide yukarıdakilerden hangilerinin olması gerekir?

 • A ) I - II
 • B ) II - III
 • C ) I – III
 • D ) I - II - III

"Heyelan yurdumuzun hangi bölgelerinde meydana gelebilir? Neden?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Beşeri unsur nedir? Beşeri unsurlara 15 örnek" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.