Sor

Çığdan korunma yolları nelerdir? Maddeler halinde

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Çığ tehlikesi olan bölgelerde yaşayanlar, çığdan korunmak için gerekli önlemler

✔ Çığ tehdidi altındaki bölgelerde, yapılacak binaların ve diğer yapıların uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Özellikle, çığın etkilerini azaltmak için çığ dayanıklı binalar yapılmalıdır.

✔ Çığ tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan insanların, çığ uyarıları ve hava durumu raporlarına dikkatle kulak vermesi ve çığ meydana geldiğinde yetkililere hemen haber vermesi önemlidir.

✔ Çığ tehdidi altındaki bölgelerde, acil durum çantalarının hazır bulundurulması gerekmektedir. Bu çantalarda, yedek battaniye, ısınma malzemeleri, yiyecek ve su gibi temel malzemeler yer almalıdır.

✔ Çığ tehdidi altındaki bölgelerde, kayak yaparken mutlaka uygun donanıma sahip olunmalıdır. Buna, kask, çığ telsizi, çığ sondası, kürek ve sondaj malzemeleri gibi ekipmanlar dahildir.

✔ Çığ meydana gelmeden önce, tehlike işaretleri aranmalıdır. Bu işaretler arasında, karın yüzeyinin çatlaması, karın zayıf veya gevşek olması, çığ sesleri ve rüzgarın etkisi yer alır.

✔ Çığ sırasında, yüzeyde kalmaya çalışmak ve ağırlık merkezini ayaklar üzerinde tutmak önemlidir. Böylece, çığın içinde sıkışma riski azaltılabilir.

✔ Çığ meydana geldiğinde, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde açık alana veya daha güvenli bir bölgeye kaçmak gerekmektedir. Bu sırada, kurtarma ekiplerine haber vermek için çığ telsizi veya cep telefonu kullanılabilir.

✔ Çığdan korunmak için en önemli önlemlerden biri, çığın meydana gelme riski yüksek olan bölgelere girmemektir. Eğer çığ tehdidi yüksekse, o bölgeye girmekten kaçınmak en mantıklı hareket olacaktır.
1

Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarının oluşumunu etkilemez?

 • A ) Yıldızlar
 • B ) Mevsimler
 • C ) Dünyanın Hareketleri
 • D ) Rüzgarlar

2

Doğal afetlerden biri de sel baskınlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi sel baskınlarını önlemenin yollarından biri değildir?

 • A ) Akarsu yataklarının kenarlarına konut yapmamak
 • B ) Akarsu yataklarının çevrelerini ağaçlandırmak
 • C ) Akarsuların önlerine baraj yapmak
 • D ) Akarsu yataklarının kenarlarında tarlalar açmak

3

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez?

 • A ) Şehir
 • B ) Sokak
 • C ) Cadde
 • D ) Okulun çevresi

4

I. Sel
II. Çığ
III. Erozyon
IV. Deprem
Ağaçlandırma çalışmaları yukarıdaki doğal afetlerden hangilerini önlemek amacı ile yapılmalıdır?

 • A ) I, II, III
 • B ) II, III, IV
 • C ) I, II , IV
 • D ) I, II, III, IV

5

Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Erozyon
 • B ) Sis
 • C ) Yangın
 • D ) Deprem

6

Aşağıdakilerden hangisi, Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşan ve saatteki hızı 100-110 km'yi bulan şiddetli rüzgârlar olarak tanımlanan doğal afettir?

 • A ) Çığ
 • B ) Heyelan
 • C ) Fırtına
 • D ) Deprem

7

Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır?

 • A ) kuzeydoğu
 • B ) kuzeybatı
 • C ) güneydoğu
 • D ) güney batı

8

Aşağıda belirtilen beşeri unsurlardan hangisi ulaşım ihtiyacını gidermek için yapılmıştır?

 • A ) yollar
 • B ) köprüler
 • C ) havalimanı
 • D ) konutlar

"Çığdan korunma yolları nelerdir? Maddeler halinde " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Karınca yuvalarına bakarak nasıl yön bulunur? Karınca yuvaları hangi yöne bakar?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.