S:1

Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.
Yukarıdaki anlatıma göre sınıfın penceresi hangi yöndedir?

Ahmet sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor. Pusulayı masanın üzerine koyduğunda pusulanın renkli ucu sınıfın penceresini gösteriyor. Ahmet sınıfın penceresine arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. Yüzü de kapıya dönük oluyor.Yukarıdaki anlatıma göre sınıfın penceresi hangi yöndedir? sorunun cevabı "kuzey" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Şiirlerim, en çok beni bu saatlerde çağırır. İşte yıllardır okuduğum şiirler! Her defasında başka görünüyorlar ve insanı alıp götürmeyi biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akıverdi? Bilmiyorum. Yalnız on- larda sessizliğin verdiği bir şey var. Belli ki bu şiirler sessizlikten doğmuşlar, onun için de bu kadar sonsuzluğa gidiyorlar.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Temiz sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Atatürkün annesinin adı nedir? Yufka yürekli deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir makaleden alınmış olamaz? Motorlu taşıtlar vergisi iki eşit taksitle ocak ve temmuz ayında ödenmektedir. Bu taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde ilk borca her ay için aylık %2,5 sabitgecikme faizi alınmaktadır.Yıllık 800 TL ödeme yapması gereken Kemal Bey her iki taksiti de Ağustos ayında ödediğine göre kaç lira ödeme yapmıştır? Doğu Anadolu bölgesi haritada çizilirken en çok hangi rengi kullanmalıdır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? düşmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Ağaçlar hangi mevsimde çiçek açmaya başlar? 1. Yıllar önce bu şehre ilk gittiğim gün dar sokaklarda gezinirken aniden hava kapanmıştı ve sokakta yapayalnız kalmıştık.2. Sıçrayarak arkaya baktığımız anda azgın bir boğanın kıvrık boynuzlarıyla karşılaştık, ölüm mavisine çalan boynuzları hedef arıyordu.3. Jaisalmer adlı şehir, kum taşından evleriyle, çöl fırtınalarıyla ve mavi boynuzlu boğalarıyla bilinir.4. Tam o sırada arkamızdan gelen keskin çığlıklarla irkilmiştik.5. Kaçmamıza fırsat kalmadan, bir örtüyü savurarak koşturan adam imdadımıza yetişti ve boğayı güçlükle sakinleştirdi.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu sinirleriyle taşınıp merkezi sinir sisteminin hangi bölümüne ilk önce ulaştırılır? Acı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Acı çorbayı içince ayağa kalktı. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Ramazan Bayramıyla ilgili olarak yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? Sorun sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Ben, Allahtan, hepinizden daha çok çekinir ve sakınırım. Lakin ben, bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Her insandan bir şey öğrenebileceğini en iyi bilenler, herkesi dinleyenlerdir.Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Hava basıncındaki farklılıklar hava olaylarına neden olur.Hava basıncındaki farklılığa neden olan faktör- lerden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir? Efendimizin hicretinden önce Medinenin adı ne idi? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneşin etrafında dolanması sonucu oluşan olaylardan birisi değildir? Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süre ile geri alınır? Aşağıdakilerden hangisinde beşeri unsurlar birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ölçme aleti değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların İstanbulu fethetmek için yaptığı hazırlıklar arasında sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızı zorlaştırdığı durumlardan biri değildir? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Maniheizm dinini benimseyerek yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Bu romanı çok beğendim. cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? Sıvıların basıncı,I. Sıvının derinliğiII. Sıvının özkütlesiIII. Yerçekim ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? • Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklardır. • Ülkemizde Erzurum – Kars çevre- sinde yaygın olarak görülür.• Bu topraklar üzerinde gür otlaklar bulunduğundan genellikle büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılır.Yukarıda bazı özellikleri verilen zonal toprak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y harfi yazınız. (......) T.C kimlik numaramız bir başkası ile aynı olabilir.(......) İkiz kardeşler her bakımdan aynı fiziksel özelliklere sahiptir.(......) Olayların oluş tarihine göre sıralanmasına kronoloji denir.(......) Boyumuz, kilomuz, göz rengimiz bizim duygusal özelliklerimizdir.(......) Zeybek daha çok Ege bölgesinde horon ise Karadeniz bölgesinde oynanan bir halk oyunudur. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçılarının, etkisi altındakaldığı edebî akımlardan biri değildir? İslam ahlakı ortak yaşam alanlarını kullanırken bize bazı sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklara dikkat etmediğimizde ahirette nasıl bir durumla karşılaşırız. Bize günümüzde basit gelen bazı buluşlar, yapıldığı dönemde insan hayatını kolaylaştıran büyük gelişmelerdi.Aşağıdakilerden hangisi buna iyi bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir