Sor

Heyelandan korunma yolları nelerdir? Maddeler halinde

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Heyelan, top­rağın kütlesel bir hareketle ka­ya­rak yer de­ğiş­tir­me­si­dir. Zemi­nin­de ka­ya ve­ya kay­gan kil ta­ba­kası bu­lu­nan top­rak kütlesi, yağ­mur sula­rı­nı eme­rek ağır­la­şır. Daha sonra kay­gan­laş­ma­nın ve eği­min et­ki­siy­le bu­lun­du­ğu yerde tu­tu­na­mayıp yamaç aşa­ğı­ doğ­ru hareket eder.

Heyelandan korunmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

✔ Eğimli arazilerde veya heyelan tehlikesi olan bölgelerde inşa edilen yapıların, mühendislik açısından doğru bir şekilde inşa edilmesi gerekir. Yapıların, yerel heyelan koşullarına uygun olarak tasarlanması, yapı malzemelerinin doğru seçilmesi ve sağlam temellerin oluşturulması, heyelandan korunmak için önemlidir.

✔ Ağaçlandırma ve bitki örtüsünün korunması da heyelandan korunmak için etkili bir yöntemdir. Bitki örtüsü, toprağı tutar ve erozyonu önler. Bu nedenle, doğal bitki örtüsünün korunması, toprak erozyonunu azaltır ve heyelan tehlikesini azaltır.

✔ Heyelan bölgesinde yaşayan insanların, yaşadıkları alanın tehlike derecesini ve riskini bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, yerel yetkililerin düzenlediği seminerlere katılmak ve yetkililerin yayınladığı uyarıları takip etmek, heyelandan korunmak için önemlidir.

✔ Heyelan bölgesinde yapılan inşaatlar, altyapı ve diğer projelerin doğru planlanması ve yapılması gerekmektedir. Bu tür projelerin, bölgenin heyelan riskini azaltacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi önemlidir.

✔ Yaşanan yağışlı dönemlerde, heyelan riski artar. Bu nedenle, yağışlı dönemlerde özellikle dikkatli olmak gerekmektedir. Eğer bir heyelan durumu söz konusuysa, yetkililere bildirilmelidir.

✔ Toprak erozyonunu önlemek için, suyun doğal akış yönüne göre toprak terasları oluşturulabilir. Bu toprak terasları, suyun toprağı aşındırmasını ve heyelan riskini azaltır.

✔ Heyelan riski yüksek bölgelerde, çığ riski yüksek bölgelerde olduğu gibi, bölgeye özgü uygun önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle, bölgenin coğrafyasına uygun önlemler alınmalıdır.
1

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

 • A ) Çubuk yönetiminde gölge kuzey yönü gösterir.
 • B ) Karınca yuvalarının ağzı kuzeye bakar.
 • C ) Kutup yıldızı her zaman kuzey yönündedir.
 • D ) Taşların yosunlu kısmı kuzey yönü gösterir.

2

Sel ve su baskınlarını önlemek için aşağıdaki çalışmalardan hangisi yapılmaz?

 • A ) Ağaçlandırma
 • B ) Kanal ve set
 • C ) Kurtarma ekibi
 • D ) Güvenli yerleşim

3

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz?

 • A ) Yollar
 • B ) Dağlar
 • C ) Çeşmeler
 • D ) Hanlar

4

Eğimli araziye taraça yapmak hangi afete karşı alınan önlemlerdendir?

 • A ) Yangın
 • B ) Erozyon
 • C ) Deprem
 • D ) Tsunami

5

Bazı kurumlar meteoroloji müdürlüklerinden sürekli bilgi isterler.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?

 • A ) Hava Yolu Şirketleri
 • B ) Basın - Yayın Kuruluşları
 • C ) Hastaneler
 • D ) Türk Silahlı Kuvvetleri

6

Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından değildir?

 • A ) Çevreyi güzelleştirir.
 • B ) Havayı temizler.
 • C ) Sel ve erozyona neden olur.
 • D ) Yakacak ve kereste ihtiyacımızı karşılar.

7

Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir?

 • A ) Metrekare
 • B ) Kilogram
 • C ) Metre
 • D ) Santigrat derece

8

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?

 • A ) Safranbolu Evleri
 • B ) Topkapı Sarayı
 • C ) Peri Bacaları
 • D ) İshak Paşa Sarayı

"Heyelandan korunma yolları nelerdir? Maddeler halinde " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Fiziki haritalarda renkler neleri ifade eder?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.