Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I.baraj
II.gölet
III.ova
IV.kuyu
V.plato
VI.nehir
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri beşeri unsurdur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I.barajII.göletIII.ovaIV.kuyuV.platoVI.nehirYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri beşeri unsurdur? sorunun cevabı "I,IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik,’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet)Bu ayette aşağıda verilen inanç esaslarından hangisine değinilmemiştir? Joyce :Hi, Kim! It’s me, Joyce. What are you doing?Kim : I’m getting ready for a date.Joyce: Who are you going out with? Do I know him?Kim : No,- - - - .I met him at a café two weeks ago. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermemektedir? Aşağıdakilerin hangisinde “ –ca , -ce” eki, eklendiği sözcüğe benzerlik anlamı katmıştır ?         İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? “ Sıcak” kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?  Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır.Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir?  “Saçak, kaşık, derya, bilgisayar” sözcüklerinin yapıları bakımından doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?   Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Cahiliye Araplarında efendisine bedel ödeyerek özgürlüğüne kavuşan kölelere ne denilirdi? Anayasa bir kanundur. Fakat diğer kanunlardan farklı bir kanundur. Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan biri değildir?