S:1

Doğada kendiliğinden bulunan unsurlara doğal unsur denir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?

Doğada kendiliğinden bulunan unsurlara doğal unsur denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? sorunun cevabı "Baraj" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
(I) Döneminde yeterince tanınamamış sanatçılardan olan yazarın sanatçı kimliğinin, henüz edebî anlamda eser vermeden değişik sanat dallarına olan ilgisinden dolayı zaten mevcut olduğu söylenebilir. (II) Bu sebepten yazarın sanatla tam olarak ne zaman uğraşmaya başladığını kesin olarak belirlemek zor. (III) Sanattaki becerisi her ne kadar doğuştan gelen özelliklerle geliştiriliyor gibi gözükse de çocukluktan itibaren bulunan çevre ve ailesinden taşıdığı malzemelerin eserlerini şekillendirmede ona yön verdiği söylenebilir. (IV) Yazar, küçük yaştan itibaren yaşadıklarını, gördüklerini belleğinde bir yerlere kaydetmeye başlar. (V) Daha çok manevi değerlerle yoğrulu bu notlar yazarın yaşının ve sanatçı kimliğinin olgunlaşmasıyla zamanla edebî anlamda değişik renklerle ortaya çıkar.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Edgar Dale’nin yaşantı konisinde yer alan basamaklar, çok sayıda duyu organıyla edinilenden az sayıda duyu organıyla edinilene doğru ilerlemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha fazla duyu organına hitap eder?  7 x 5 = ? – 5 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? "Buzdolabı-soğutma" sözcükleri arasındaki ilginin benzeri, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Peygamberimizin annesinin sütü yetmediği için ilk süt annesinin adı nedir? Günes isinlarinin gün içinde (sabah-ögle-aksam) farkli açilarla yeryüzüne gelerek sicaklik degismelerine neden olmasinda rol oynayan faktör asagidakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı yerde yaşar?              TEMÂŞÂ-YI LEYÂLGel bu akşam da ser-be-ser güzelimLevhâ-i kâinâtı seyredelimGölge, hep gölge, her taraf gölgeGölgelerde bütün zemîn mestûrAsman yalnızca nîm ma’zûrGörülen başlıyor görülmemeğeBir dumandan kefenle cism-i cihânKalıyor ka’r-ı leyl için de nihân                                 Cenab ŞehabettinAh yaktık şu mübarek vatanın her yeriniSaçtık eflâke kadar dûdunu âteşleriniKapadı gözde olanlar çıkacak gözleriniVatanın bağrına düşman dayadı hançeriniYoğimiş kurtaracak bahtı kara mâderini                                  Namık KemalBu iki şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Stratejik yönetim sistemi içinde kullanılan araçlardandır? Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde… Aç tavuk düşünde darı görürmüş; hastalar der- sen narı görürmüş; ben de ben olalı her gece sarı görürüm.Bu parça masalın hangi bölümünden alınmış olabilir? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?3 bütün karpuz ……yarım karpuzdur. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim araçlarından biri değildir? Hz. Muhammed(s.a.) yetim ve fakir çocukların bakımı ve eğitimi ile özel olarak ilgilenirdi. Hatta bu nedenle Medine’de Mescid-i Nebi’nin bir bölümünü yatılı bir okula çevirmişti. Orada, Müslümanların yardımıyla eğitim gören öğrenciler için özel bir bölüm oluşturmuştu.Yukarıda tanımı verilen okul aşağıdakilerden hangisidir?  "Dünyamızın kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süreye ..........denir"Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hava ulaşım aracı yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin sahip olabileceği rollerden değildir? Futbol oynamayı çok seven ama bir türlü okul takımına seçilemeyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? Ben bir yetim çocuğumKavgalardan doğmuşumKan içinde büyümüşAcıyla yoğrulmuşum.Şiirde çocukla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisihedeflenmektedir?  Et ve süt üretimi yapacak bir tesisin hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olduğu yerlere yakın kurulması gerekir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I - - - -  go to theatre than stay at home.  - - - -; çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde mü-zik, raks ve şarkı da bulunan doğaçlama bir oyundur. Oyunun oynandığı alana palanga denir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "Ateş düştüğü yeri yakar." atasözünün anlamı nedir? Kur’an-ı Kerim hangi dilde indirilmiştir ?  Neden kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan deyimlerden hangisinde “kavga etmek”  anlamı vardır? Tek bir dilin hâkim olmasının pratik yararları bir tarafa bırakılırsa dillerin kaybolmasının kültürlerin yok olması anlamına da geldiğini görüyoruz.Dil kültürün en büyük taşıyıcısıdır. Kültüre dair kodlar, hikâyeler, alışkanlıklar ve düşünme biçimi dilin içinde gömülü durur. Yani dilin yok oluşu kültürün de yok olacağı anlamına gelir.Bir sempozyum bildirisinden alınan bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yolculuk sırasında yolcuların yaptıkları yanlış davranışlardandır?  Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir? Tarımı geliştirmek amacıyla Şamran adı verilen su kanallarını yapan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? I- Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.III- Bulgar Krallığı’na son verilmiştir.IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşı’nın sonuçlarındandır? “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle çelişir? Bilmem ki nasıl anlatsam;Nasıl, nasıl, size derdimi!Bir dert ki yürekler acısıBir dert ki düşman başına.Gönül yarası desem… Değil!Ekmek parası desem… Değil!Bir dert ki… Dayanılır şey değil.Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 250 doğal sayısının 1/5’ i kaçtır? I. Aylık ÖdemeII. İhbar TazminatıIII. Mağduriyet AylığıIV. Kıdem Tazminatıİşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kısa kenarının uzunluğu 17 cm, uzun kenarının uzunluğu 19 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın çevresi kaç santimetredir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde sert – yumuşak maddelere örnek doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir