S:1

Toprak kaymasının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Toprak kaymasının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Heyelan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir elektrik devresinde ampulün içine yerleştirildiği yere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekkülü değildir? Saz, taş, bin, yol, it sözcüklerinin kaç tanesi eş seslidir? İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gerekli eğitimi alarak meslek hayatına geçmiş bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisi beklenmez? Saatte 85 km giden bir otomobil 12 saatte kaç km yol gider? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Astronotların uzayda çalışmasını ve yaşamasını sağlayan uzay aracı aşağıdakilerden hangisidir? Bazı katı maddeler ısı alarak sıvılaşmadan doğrudan gaz hâline geçer.Bu olaya ne ad verilir? Aşağıdaki bilgilerin doğrularını ‘‘D yanlışlarını ‘‘Y ile işaretleyiniz(...) İslamda kişiyi sosyal hayattan uzaklaştıran ruhbanlık anlayışı yasaklanmıştır.(...) Akrabalarımız bizimle ilişkiyi kesmişse onlara iyilik etmeye gerek yoktur.(...) Çevre, Allahın bize verdiği bir emanettir.(...) İnsan doğal çevreyi istediği gibi kullanabilir.(...)Çevreyi kirleten kimse kul hakkına girer. Aşağıdakilerin hangisi nesnel bir yargı içermektedir? Ortaçağ Avrupasında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır.Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupada aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçtiği bir günde aşağıdakilerden hangisi Dünyanın her yerinde eşit olur? Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Fiziksel yakınlıklarına rağmen aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan yüzeysel ve geçici bir etkileşim içinde bulunan insan birliktelikleridir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma hangisidir? Sözlüklere dalmak, onlarla zaman geçirmek güzeldir ancak en fazla birkaç ciltten oluşan sözlükler bir dilin kendisi olamaz asla. Sözlükler, bir dilin hemen hemen bütün sözcüklerini içine alsa bile sonuçta kelimelerin alfabetik olarak sıralanmış listesinden başka bir şey değildir. Dil ise sözlükte yer alan sözcüklerin uyumlu şekilde birleştiği bir okyanustur. Bunun içindir ki sözlükler, dilin inceliklerini ve zenginliklerini sınırlı bir şekilde ortaya koyan küçük bir araçtır yalnızca.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin birler basamağında bir sayısı vardır? Tanzimat Dönemini hazırlayan sosyal ve siyasi olayların başında zihniyet değişikliği yatmaktadır. Serveti fünun Edebiyatının ortaya çıkmasında eski-yeni çatışmasının rolü vardır. Yeniyi savunanların bir araya gelme istekleri Servetifünun Edebiyatının oluşumunu sağlamıştır. Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra gençler, Batıdaki edebî topluluklara özenerek bir araya gelmişlerdir. Bu sanatçılar kendilerini ‘‘Sanat şahsi ve muhterimdir sözleriyle ifade etmektedir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 1. Göz kesilmek2. Gözden geçirmek3. Gözüne ilişmek4. Göz atmakBu deyimlerden hangi ikisi aynı anlamdadır? Mimar Sinanın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği cami ve caminin bulunduğu il aşağıdakilerden hangisidir? Kelime anlamı insanı hayrete düşüren ve aciz bırakan olay demektir. Allahın peygamberleri desteklemek için vermiş olduğu olağanüstü olaylardır. Yukarıda tanımı verilen bu kavram hangisidir? Bahçeye çıktığımda etrafımı birçok kuş sardı. Ellerime konan o tatlı kuşların cıvıltıları baharın gelişini müjdeler gibiydi. Bir kilim desenini andıran bahçemizdeki çiçeklerin o tazeliğini içime çektikçe kendimi daha mutlu hissediyordum. Sanırım doğa baharı, bahar ile sarıyordu. Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdaki hangi duyudan yararlanılmamıştır? ‘ Havada meydana gelen ............... , .................. ve .................. gibi olaylara hava olayları denir. Cümlesindeki boşluklara hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? Olumsuz bir durum karşısında hangi arkadaşımız gibi davranmalıyız?Aras: Arkadaşıma bağırırım.Çınar: Arkadaşıma küserim, bir daha onunla konuşmam.Selim: Arkadaşıma hatasını söylerim. Bir insanın kalp atış sayısı,hangisinin gerçekleşmesi sırasında artarak çoğalır? - - - - I feel sleepy, I drink a cup 8. of coffee. Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?4 tane yarım elma ......bütün elma eder. Ortalama kütleleri 40 kg olan 6/A sınıfı öğrencilerinden, kütleleri 30 kg ve 50 kg olan iki öğrenci ayrılıyor.Bu durumda sınıfın oluşan yeni ortalama kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İslamın Şartlarından birisi değildir? Rize, Doğu Karadeniz'in incisi ve göz bebeğidir. Rizeye, hem Karadeniz hem de yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle Kaçkarlar hayat verir. Hamsi, mısır, çay, karalahana Rizenin en sevilen tatlarıdır. Dik yamaçlı vadiler, ziyaretçi kabul eden serin doruklar, buzul göller, yemyeşil yaylalar, coşkun dereler, tarihî kemerli köprüler ve kaleler Rizeyi de çevresini de süsler. Rize'nin güneybatısındaki Rize Kalesi, Pazarın batısındaki Kız Kalesi, Çayelinin doğusundaki Zeleki Kalesi, Çamlıhemşinin gururları Zil Kale ile Kale-i Bala görülmeye değer yerlerdir.Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanın Allahın gönderdiği vahyin muhatabı olmasını sağlayan temel özellikleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre,İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek hangi müdürlüğün/birimin görevidir? Aşağıdakilerden hangisi insanın maddi ihtiyaçları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimidir? Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükûmettir ki onun ismi cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet üyeleri, kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.Atatürk bu sözünde cumhuriyetin Türk milletine sağladığı aşağıdaki haklardan hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara "D" yanlış olanlara "Y" yazalım.( ) Okula gitme hakkımız büyüklerimiz tarafından engellenebilir.( ) Bir tartışma sırasında karşımızdaki insana karşı sabırlı olmalıyız.( ) İnsanların ailesine karşı sorumlulukları yoktur.( ) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.( ) Büyüklerle çocukların sorumluluğu farklıdır. Sağ sözcüğü, hangi cümlede yaşamakta olan anlamında kullanılmıştır? Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşur? Şüpheyi amaç edinen Pyrrhona göre bilginin kaynağı duyumlardır. Duyumlar ise öznel olduğundan kişiden kişiye farklılık gösterir. Öznel duyumlardan hareketle, nesnel bir gerçekliğin bilgisine varılamaz.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Pyrrhonun düşüncesine uygundur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir