S:1

I- Hava olayları günlük yaşantımızı etkiler.
II- Gün içinde farklı hava olayları görülebilir.
III- Fırtına, rüzgâr etkisiyle oluşan bir hava olayıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- Hava olayları günlük yaşantımızı etkiler.II- Gün içinde farklı hava olayları görülebilir.III- Fırtına, rüzgâr etkisiyle oluşan bir hava olayıdır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I-II-III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi en az kirletir? Nabız atışımız hangi durumda etkilenmez? (1) Ömer Seyfettin 1884-1920 yılları arasında yaşamıştır. (2) Yazar, "Genç Kalemler" dergisinde öyküler yazmıştır. (3) Öykülerinde akıcı ve etkileyici bir dil kul- lanmıştır. (4) Yazarın şiir ve roman türünde eserleri de bulunmaktadır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? -lık, -lik ekini almış sözcüklerden hangisi, somut bir addan soyut bir ad türetmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda doğup yetişen bilim insanlarından biri değildir? 1. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte son sayfalarda aranır? I. Bu yüzden aradım seni.II. Çünkü gelemeyeceğimi söylemiştim.III. Neden mi kızdım?IV. Bundan dolayı geleme sizinle.Altı çizili sözlerden hangilerinin anlamı diğerlerinden farklıdır? Maddeler ısı aldıklarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Clara : - - - -?Beren : I use it to do shopping and search for information. My mother - - - - in the kitchen now. De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin... (Kehf suresi, 29. ayet) Verilen ayette aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine vurgu Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir arkadaşın özellikleri bir arada verilmiştir? Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.Buna göre,I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesiverilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir? Hangisi cinlerin özelliklerinden birisi değildir? Bir doğrunun iki ucu sınırlı parçasına ..................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "83" en yakın hangi onluğa yuvarlanır? 6 + 4 = ? + 6Yukarıdaki eşitlikte ? olan yere hangisi gelmelidir? Sarah : I want to make a cake.Efe : - - - -?Sarah : Some flour, eggs and some sugar. • Su• Demir• Civa• Tuz• KalayYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi sembollerle gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı`nın çıkmasına neden olan gelişmelerden biri değildir? Belli bir eylem için o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması Anayasanın ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturur? Borsa, bankacılık ve ticaret sektörlerinin yaygın olarak yapıldığı şehirlerin küresel etki alanı daha geniştir.Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlere örnek olarak gösterilebilir? Bilim, sanat, spor, askerlik ya da meslek alanına özgü belirli ve özel kavramları karşılayan sözcüklere terim denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçümünde kullanılan bir birim değildir? Bir toplantıda üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir sorunun çözümü için başkanlığa bildirilen görüşe (...) denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki gezegenleden hangisinin halkası vardır? Hangi kelime eş seslidir? On iki yaşında var mıydı? Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün, küçük yüzüne; genişlememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf iz düşümleri görülen kaslarına; yırtık gömleğiyle paçaları parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran narin vücuduna bakılsa belki daha küçük zannedilirdi.Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en büyük negatif tamsayıdır? Arap toplumunda yerleşik yaşam sürenlere ne ad verilirdi? Atatürkün ; askerlik, siyaset, eğitim, sanat, edebiyat, tarih, dil, felsefe, matematik, hukuk ve daha bir çok alanda hem düşünmesi hem de eserler vermesi onun hangi yönünü ifade eder ? Aşağıdakilerden hangisi taşlama örneğidir? Türk devletlerinde oda şeklinde yapılan mezarlara ne ad verilir? Drakon, Solon, Kleistenes yaptıkları kanunlar ile aşağıdaki uygarlıkların hangisinde demokrasinin güçlenmesini sağlamışlardır? Şeytan Allahın emrine hangi nedenle karşı çıktı? Madenler ile ilgili hangi bilgi doğrudur? Can odasında 3 metre uzaklıkta çalan radyonun sesini, hava sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi gibi olursa daha çabuk duyar? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeNe zaman? Nerede? Ne? sorularının hepsinin yanıtı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir