S:1

Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsurdur?

Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsurdur? sorunun cevabı "Otoyol" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Bilim varlığı ele alırken onu parçalara ayırarak inceler. Örneğin, biyoloji canlı organizmayı, fizik hareketi, kimya maddenin iç yapısını konu edinir.Buna karşılık felsefede varlık denince şu ya da bu varlık değil, genel olarak varlık anlaşılır.Buna göre, felsefenin varlık konusuna yaklaşımı bilimlerden hangi yönüyle ayrılır?  • Dini kitapların baskı sırasında gerekli saygıyı görmeyeceği,• El yazması eserlerin estetiğinin baskı eserlerde bulunamayacağı,• Yazma işi ile uğraşan hattatların işsiz kalacağıgibi endişelerle matbaanın Osmanlı Devleti’nde ilk kullanımı gecikmiştir.Buna göre tarihi olayların değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir? Hangi cümlede “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?  “Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever.”(Âl-i İmran suresi)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette övülen davranışlardan biri değildir? Peygamberimiz, “Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur. (Hadis-i Şerif)Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanzimat dönemi tiyatrosuyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? “ 899 – 975 – 1035 – 981 – 1100 ”sayılarını büyükten-küçüğe sıraladığımızda 2. ve 5. sayının farkı kaç olur? (260 + 47) - 273 = ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılma nedenlerinden biri değildir? Şiirde genellikle içerik biçimi belirler,ama ondan ayrılamaz. Tersine onunla bir bütün oluşturur.Bir şiirin başarısı,bu bütünün tutarlılık ve güzelliğine bağlıdır.Doğrultu ne denli doğru olursa olsun, eğer biçim zayıfsa içerik de istenen güzelliğe ulaşmaz.Estetikçe yetersiz bir eserin biçimine de en az içeriği kadar önem verilmelidir. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Gömeç Hatun Türbesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  Aşağıdakilerin hangisinde, sayıları verilen birim küplerin tamamı kullanılarak bir küp oluşturulamaz? Yerin derinliklerinden gelen kaplıca suları aşağıdakialanlardan hangisinde kullanılamaz? Hangi cümlede soru işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Belediyelerin çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır? 3 x ( 1024 ÷ 32)   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?  “Aile - Rüya - Çocuklar -Rüzgâr” kelimelerinin özellikleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin önüne “sonunda” yazabiliriz? Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ............. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi insan iradesi ile ilişkilidir? Arkadaşının yanına uğradıktan sonra acıktığı için bir lokantaya girdi.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? ”Baş” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-acak/ -ecek”eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 7 ton buğdayın 3950 kilogramı satılmıştır. Geriye kaç kg buğday kalmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi cins isim değildir? Tevrat, Yehova, Ağlama Duvarı, haham gibi kavramlar aşağıdaki dinlerden hangisi ile ilişkilidir? Asal çarpanları 22 . 32 . 5 olan sayı kaçtır? Atalarım gökten yereİndirmişler ay yıldızıBir buluta sarmışlar kiRengi şafaktan kırmızıHasan Âli YücelYukarıdaki şiirde şair bağımsızlık sembollerimizin  hangisinden söz etmektedir? Markette satılan bir üründe indirim yapıldığını gören Merve aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilerse bilinçli bir tüketici davranışı sergilemiş olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir