Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kroki Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kroki Nedir? Bir yerin kuşbakışı görümünün kabataslak (ölçeksiz-)olarak kağıt üzerine çizilmesine kroki denir. Kroki genellikle adres tarif etmek için kullanılan bir çizimdir.

Krokinin özellikleri şunlardır:
- Kabataslak çizilir. Krokilerde diğer haritalarda olduğu gibi ölçek kullanılmaz. Kuş bakışı çizilir.
- Krokide uzunluklar göz kararı ile çizilir. Uzunluklar ölçülmeden göz kararı ile küçültülür.
- Kroki önemli yollar, cadde ve sokakların isimleri yazılır.
- Okul, iş yeri, park, market gibi önemli yerleri ifade eden semboller kullanılır.
- Kroki kullanılan sembollerin ne anlama geldiğini açıklayan bir bölüm vardır.
- Krokide yön oku bulunur. Kağıdın bir köşesine kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir ok çizilir.

Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak şekilde bakmaya "kuş bakışı" denir.

Krokilerde kullanılan simgelerin ne anlama geldiğini gösteren bir bölümün olması krokinin anlaşılmasını kolaylaştırır.
1

Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından değildir?

 • A ) Çevreyi güzelleştirir.
 • B ) Havayı temizler.
 • C ) Sel ve erozyona neden olur.
 • D ) Yakacak ve kereste ihtiyacımızı karşılar.

2

Yön bulmak için seçeneklerin hangisinden yararlanamayız?

 • A ) Güneş
 • B ) Karınca yuvaları
 • C ) Mezarlar
 • D ) Ay

3

Bazı kurumlar meteoroloji müdürlüklerinden sürekli bilgi isterler.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan birisi değildir?

 • A ) Hava Yolu Şirketleri
 • B ) Basın - Yayın Kuruluşları
 • C ) Hastaneler
 • D ) Türk Silahlı Kuvvetleri

4

Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz?

 • A ) ırmak
 • B ) denizler
 • C ) peri bacaları
 • D ) yollar

5

Hava sıcaklığını ölçen araçlara ....................... denir.
Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile tamamlanmalıdır?

 • A ) Termometre
 • B ) Kroki
 • C ) İklim
 • D ) Kronometre

6

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir?

 • A ) şehir ve köyler
 • B ) ormanlar
 • C ) göller
 • D ) akarsu yatakları

7

Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir?

 • A ) meteoroloji
 • B ) arkeoloji
 • C ) antropoloji
 • D ) jeoloji

8

Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlar arasında yer almaz?

 • A ) Yollar
 • B ) Dağlar
 • C ) Çeşmeler
 • D ) Hanlar

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kroki Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Akarsuyun akış yönünün değiştirilmesi ne gibi sorunlara yol açabilir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.