S:1

• Türkiyenin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
• Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
• Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
• Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?

• Türkiyenin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.• Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.• Çok hızlı ve ani olarak gelişir.• Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir? sorunun cevabı "Deprem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Birleşmiş Milletler Örgütü (BM), aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur? Beşer beşer 5 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili kullanılmıştır? Türk milletinin haklı davasını dünya kamuoyuna duyurmak için basın yayın yolunu kullanan millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki tümcelerden hangisinde soru, bir ön adla sağlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisini oluşturan sözcüklerin tümü isimdir? Sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye aktarılan enerjiye............ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen harfleri kullanarak anlamlı birsözcük oluşturulamaz? ... Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. (Tevbe suresi, 25. ayet)Bu ayette bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Makedonyanın merkezi olan Üsküpte doğmuşum. 24 Aralık 1908de... Üsküp, o sıralarda Osmanlı Devletinin bir vilayetiymiş. Selanik ve Manastırla birlikte Rumelinin en büyük idare ve kültür merkezlerinden biriymiş. O sıralar şehrin dörtte üçü Türklerden oluşuyormuş. Ben üç yaşındayken veremden ölen babam Nebi Efendiyi hiç hatırlamam. Babam, rüştiye ve idadi öğreniminden sonra kendi kendine Fransızca öğrendiği için pasaport memurluğuna atanmış. Edebiyata çok meraklı olduğunu, çok okuduğunu anlatırdı annem.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ? 19 m kaç milimetredir? Aşağıdaki olaylardan hangisi hava olayları arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi empirizmin açıklamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 15 Temmuzda kutlanan özel bir gündür? Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez? 1.Derdini söylemeyen derman bulamaz. 2.İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.3.Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar. 4.Ağlamayan çocuğa meme vermezler.Yukarıdaki atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır? Bir günde yarım litre süt içen bir bebek bir ayda kaç litre süt içer?(Bir ay 30 gün) Öğretmenimiz ( ) Hiçbir kar tanesi birbirine benzemez ( ) ( ) dedi ( ) Sen bunu biliyor muydun ( )Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? 1. Kayaç 2. Kum 3. Çakıl 4. TaşYukarıdakilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? Arı– Ayı – Sincap canlıların vücut hücrelerinde, aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bulunmaz? Rakamlarının basamak değerleri 80 ve 5 olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır? Pirinçten, taş ve çöpü el yordamıyla ayrıştıran kişi hangi ayırma yöntemini kullanmış olur? İlk filozoflardan Thales; astronomi, fizik, matematik Anaximandros; astronomi, Pythagoras; matematik, fizik ve antropolojideki çalışmalarıyla tanınıyorlardı.Verilen metinden çıkarılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir? Modern atom modeline göre, elektronlar çekirdek etrafında elektron bulutu oluşturacak şekilde büyük bir hızla döner.Buna göre, bu ifade ile;I. Bohrun katman modeli II. Thomsonın üzümlü kek modeliIII. Rutherdfordun atom çekirdeğikavramı hangileri çürütülmüştür? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez? Din dışı konularda yazmış, yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisini dile getirmiştir. Âşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şairin XVII. yüzyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşadığı sanılmaktadır. Şair Toroslarda, Türkmen boyları arasında yetiş- miş; göçebe bir şair olarak Anadolu içinde ve dışında gezmiştir. Geleneksel şiirin dil, anlatım, ölçü anlayışından ayrılmadan aşk, doğa, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir; özellikle koşma ve semai biçimlerinde büyük başarı kazanmıştır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu? Bu son maçta nihayet şeytanın bacağını kırdı.Yukarıdaki cümlede şeytanın bacağını kırdı deyimi ile ne anlatılmak istenmiştir? Zengin bakır yataklarının keşfedildiği bir ülkede bu kaynağın en verimli şekilde ekonomiye kazandırılması istendiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir? 176 + 217Yukarıdaki işlemi yüzlüğe yuvarlayarak tahmin eden Kadir kaç bulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlara örnektir? Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? İmtihan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneşe ait değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir