S:1

Pusula hangi yönleri gösterir?

Pusula hangi yönleri gösterir? sorunun cevabı "Kuzey - Güney" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Avrupa bütünleşmesine yönelik akademik araştırma ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla oluşturulan AB Programı aşağıdakilerden hangisidir? Kıtalar arasında bulunan büyük su kütlelerine ..................... adı verilir.Bu cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Peygamberimizin (s.a.v) kızlarını evlendirirken onların fikrini alması,Bedir ve Hendek savaşlarında arkadaşlarının fikirlerini uygulaması,hangi özelliğinin bir sonucudur? Bazı sözcüğü hangi cümlede farklı bir görevde kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin duyu organları ile fark edilebilen özelliklerden biridir? "Yarın büyük gün uzaya ........................"Akın ın cümlesinin sonuna hangi eylem gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde cansız varlık ismi verilmiştir? ( ) Özgürlük ile sorumluluk arasında bir ilişki yoktur.( ) Her insan değerlidir( ) Başkalarının düşüncelerine saygı duymalıyız.( ) Bütün çocuklar haklarını tam olarak kullanabiliyorYukarıdaki cümlelerin başına Doğru, Yanlış yazılacak ise sıralama nasıl olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Ondalık Kesirler 7,8 - 8,200 - 6,276 - 8,30 Yukarıda verilen ondalık kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinince günah sayılan davranışlardan biridir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin dünya hayatına bakışını vurgulamaktadır? "ABCD" dört basamaklı bir sayıdır. B nin değeri 5 artarsa sayı ne kadar artar? Yıl 2020, dedem cumhuriyetin ilan edildiği yıl doğmuş. Dedem şimdi kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde - lar / - ler eki sözcüğe aşağı yukarı anlamı vermiştir? (I) Tanzimat Döneminin roman ve hikâyesinde konular sosyal ve tarihi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (II) Sosyal konulu roman ve hikâyelerde Doğu-Batı kültür çatışmasından doğan sosyal sorunlar, bu sorunlardan doğan bunalımlar işlenir. (III) Tarih konulu romanlarda ise devletin içinde bulunduğu kötü durum sebebiyle geçmişte kazanılmış başarılara sığınıldığı görülür. (IV) Eserler genellikle bir öğütle biter; iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. (V) Bu dönem roman ve hikâyelerinde Batılı edebî akımlardan etkilenilmiş, teknik yönden kusursuz sayılabilecek nitelikte eserler yazılmıştır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yeryüzünde sıcaklık dağılışıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel yoktur? A:I want to see the new paintings.B:........................... go to the art gallery? Hangi işlemde kalan sayı daha büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların olumlu etkilerinden biri değildir? Hangisini söyleyen çocuk obez olabilir? Aşağıdakilerden hangisi inanç yönünden sapma ve dengesizliği ifade eden kavramlardan biri değildir? Annem yaptığı kurabiye için 405 g, 213 g yağ, 382 g şeker kullanmıştır. Annem kurabiye için kaç kg malzeme kullanmıştır? İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır. Tanımı yapılan kavram aşağıda-kilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç yoktur? ʽʽSıkı Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı adlı kitabınızda yakasını aksiliklerden kurtaramayan iki erkek kardeşin gündelik yaşamını anlatmışsınız. Aslında bu kitapta söz konusu olan, kendi çocukluk anılarınız. Bu anıları yazarken güldürü unsuruna geniş yer vermişsiniz. Buna göre geçmişte yaşadığınız her şey, gerçekten kitapta anlatıldığı kadar komik miydi yoksa mizah, deneyimlerle ortaya çıkan bir durum mu?Aşağıdakilerden hangisi, bu soruya cevap olarak söylenmiştir? Onur sınıf listesinde baştan 8, sondan 10. sıradadır.Sınıf mevcudu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin çocuklarından değildir? Gün olur, alır başımı giderim, IDenizden yeni çıkmış ağların kokusunda II III IVŞu ada senin, bu ada benim,Yelkovan kuşlarının peşi sıra VYukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Kuranın en kısa ve en uzun sureleri hangisidir? Uhud Savaşından sonra düşmanı takip etmek amacıyla düzenlenen seferin adı nedir? Powerpoint programında animasyon efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu en temel haktır? Peygamberimiz ............. çok kötü karşılanmış, ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Buna rağmen o halka beddua etmemiştir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Divan Edebiyatı nazım şeklidir; aşk, güzellik ve doğa konularını işler; genellikle aruz ölçüsüyle yazılır. Beyit sayısı, 5-15 arasında değişir.Bu parçada anlatılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Eşeyli üreme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, lohusalık humması (al basması) olarak bilinen hastalıktan korunmak için yapılması gereken uygulamalardandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir