Sor

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Kronolojik Sıralama

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Kronolojik Sıralama

1911 – 1912 : Trablusgarp Savaşı (Osmanlı Dev. İle İtalyanlar arasında. Yenildik)
1914 – 1918 : 1. Dünya Savaşı ( İttifak Devleri ile İtilaf Devletleri arasında)
1915 : Çanakkale Savaşı ( 1.Dünya Savaşında kazandığımız Tek cephe)
30 Ekim 1918 : Mondros Ateşkes Antlaşması ( Osmanlı Dev. Ve İtilaf Devletleri arasında)
15 Mayıs 1919 : Yunan Askerinin İzmir’e Çıkması
19 Mayıs 1919 : Atatürk’ün Samsun’a Çıkması( Kurtuluş Savaşının Başlangıcı kabul edilir.)
22 Haziran 1919 : Amasya Genelgesi
23 Temmuz 1919 : Erzurum Kongresi
4 – 11 Eylül 1919 : Sivas Kongresi
23 Nisan 1920 : TBMM’nin Açılması
10 Ağustos 1920 : Sevr Antlaşması
3 Aralık 1920 : Gümrü Antlaşması ( TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma)Ermenilerle
6-10 Ocak 1921 : I. İnönü Savaşı ( Batı Cephesinde)
26 Mart -1 Nisan 1921: II. İnönü Savaşı ( Batı Cephesinde)
05 Ağustos 1921 : Mustafa Kemal’in Başkomutan olması
23 Ağ - 13 Eylül 1921 : Sakarya Savaşı
19 Eylül 1921 : Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı verildi.
25 Ekim 1921 : Ankara Antlaşması ( Güney Cephesi, İngiliz ve Fransızlarla yapılıyor)
26-30 Ağustos 1922 : Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz.
11 Ekim 1922 : Mudanya Ateşkes Antlaşması ( TBMM ile İşgalci Devletler arasında)
24 Temmuz 1923 : Lozan Barış Antlaşması
29 Ekim 1923 : Cumhuriyet’in İlanı
29 Ekim 1923 : Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı Olması
24 Kasım 1934 : Mustafa Kemal’e Atatürk Soyadının Verilmesi
10 Kasım 1938 : Atatürk’ün Ölümü
10 Kasım 1953 : Atatürk’ün Mezarının Anıtkabir’e taşınması
1

Kimlik belgemizde bulunan hangi bilgi diğer insanların kimlik belgesinde bulunan bilgiyle aynı olamaz?

 • A ) Geçerlilik tarihi
 • B ) Doğum tarihi
 • C ) T.C. kimlik numarası
 • D ) Adı ve soyadı

2

Aşağıdakilerden hangisi yeni kimliklerimizin ön yüzünde bulunan bilgilerden biri değildir?

 • A ) soyadı
 • B ) anne adı
 • C ) cinsiyeti
 • D ) T.C. kimlik no

3

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?

 • A ) Heyecanımız
 • B ) göz rengimiz
 • C ) eşyalarımız
 • D ) duygularımız

4

Kişilere doğumundan itibaren verilen ve o kişiye ait bilgileri içeren belgeye..............
...................denir. cümlesini hangi seçenek doğru tamamlar?

 • A ) nüfus cüzdanı
 • B ) paso
 • C ) doğum raporu
 • D ) öğrenci kimlik kartı

5

Kendimizle aynı durumda olmayan insanlarla karşılaştığımızda kendimizi onun yerine koyarak, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmeliyiz.
Bunun için kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıyız?

 • A ) Niçin bu kadar duygusalım?
 • B ) İlgi alanlarım nelerdir?
 • C ) Neleri yapmaktan hoşlanırım?
 • D ) Onlar gibi olsaydım, ne yapardım?

6

Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır?

 • A ) TC kimlik numarasının olması
 • B ) İngilizce bölüm adları
 • C ) Parmak İzi
 • D ) Çip konulması

7

Nüfus müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır?

 • A ) Adalet Bakanlığına
 • B ) Başbakanlığa
 • C ) İçişleri Bakanlığına
 • D ) Millî Eğitim Bakanlığına

8

Yaşamınızla ilgili belli başlı olayları kronolojik sıraya koymanız istendiğinde aşağıdakilerden hangisini en sona bırakmanız gerekir?

 • A ) dördüncü yaş günü
 • B ) İlk dişin çıkması
 • C ) Beşinci sınıfa başlama
 • D ) Okuma bayramına katılma

"4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Kronolojik Sıralama" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Mücadele Kahramanları" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.