S:1

Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarında yer alan bir bilgi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarında yer alan bir bilgi değildir? sorunun cevabı "Doğum yeri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
“Yeni atanan Salim Öğretmen dersine girdiği bazı sınıflarda öğrencilerinin ilgisini toplarken zorlanmakta ve sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır.”Bu sorunların azaltılabilmesi için Salim Öğretmen’in aşağıdakilerden hangisini yapması çağdaş eğitim anlayışına uygun değildir? Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevle-rinde kullanılır.Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir?  Fiziki haritalarda yükseltinin çok fazla olduğu yerler (1.000 metre ve üstü) hangi renk ile gösterilir? SUDE’NİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sude’yi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sude’nin bir gün yapmak istediği sürpriz nedir?     “Allah size, mutlaka emaneti ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emre-der…’’ ( Nisa suresi, 58. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangileri emredilmektedir? Mısır→Çekirge→Kurbağa→Yılan→BaykuşYukarıda verilen besin zincirinin bulunduğu bir bölgede yapılan çalışmalarla çekirge sayısı azalıyor.Bunun sonucundaöncelikle hangi canlınınsayısında azalma görülür? Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?  Aşağıdaki şıklardan hangisi Alak suresi ile ilgili yanlış bir bilgidir Aşağıdaki sayılardan hangisi 460’a yuvarlanmaz? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hitap ettiği duyu organları itibariyle en kapsamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir?  Tuana, yılın üçüncü ayında doğum gününü kutlayacak. Tuana, hangi ayda doğmuştur?  MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur’an-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?A) 20B) 30C) 40D) 50 1930’lu yıllarda üniversite reformu gerçekleştirmek için hükûmet İsviçreli bilim insanı Malche (Malse)’yi görevlendirmiştir. Malche dönemin üniversitesi olan İstanbul Darülfünun’u hakkında rapor hazırlamıştır. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:•  Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli,•  Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli,•  Öğrenci alımında sınav yapılmalı,•  Kongre ve konferanslar düzenlemeli ve halka yönelik dergi çıkarılmalıdır.Malche’nin hazırladığı rapora göre aşağıdakilerden hangisi bir üniversitede bulunması gerekli niteliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden verilen tam sayılardan hangisi daha büyüktür? “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?  Kısa kenarının uzunluğu 13 m, uzun kenarının uzunluğu 19 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biridir?  2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, verilen cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?I. Belgelerde sayı bulunması zorunlu değildirII. Belgenin yazı alanı sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenir.III. Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması esastır.  Batı toplumlarında 18 yaşına gelmiş bir gencin kendisine ait bir eve taşınması ve kendi geçimini sağlaması normal bir durumdur. Türk toplumunda ise gençler bir iş-güç sahibi olup, evlendikten sonra ailelerinden ayrılıp kendilerine ait bir düzen kurarlar.Parçada anlatılan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Oyun hamurundan yapılan yarıçapı 4 cm, yüksekli-ği 20 cm olan silindir bozularak yarıçapı 2 cm olan kürelerden en fazlakaç tane yapılabilir? (r= 3) “Onlarla beraber kendisi de dağdan aşağıya indi.” Bu cümlede zamirler aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ? Mescid-i Nebi'nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ne denir? Namazda Tahiyyat okuyacak kadar oturma şartı (son oturuş) aşağıdakilerden hangisidir? 4, 0, 5 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük sayı ile dört basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya Savaşında İtilaf Grubu içinde yer almamıştır?   Aşağıda verilen eserlerden hangisi farklı bir türde kaleme alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Gel,gel , ne olursan ol, gel!İster kafir,ister Mecusi, ister puta tapan ol, gel!Bizim kapımız ümitsizlik kapısı değildir.Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel!”Bu sözler kime aittir?  Aşağıdakilerden hangisi kasırga, hortum, tayfun gibi meteorolojik olayların oluşumunda etkili olan faktördür?  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ve cihaz ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1975 yılında kurulan bilim araştırma merkezi hangisidir? “ Okulumuz” kelimesinin çoğul hali hangisidir? İslam kaynaklarına göre Zebur kitabının içeriği aşağıdakilerden hangisidir? “Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin hangi yönünü anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi anne ve babaya söylenebilecek güzel sözlerden  değildir. Mantık doğrusu, doğruluğu göz-lem ve deneyle değil, akıl aracılığıyla bilinen yargılardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir? Gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir