S:1

İnsanların farklı özelliklerine .. göstermeliyiz. Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

İnsanların farklı özelliklerine .. göstermeliyiz. Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir? sorunun cevabı "saygı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Bir tüketicinin çay demlemek üzere çayı marketten satın alması, pazarlamanın faydalarından hangisi ile açıklanabilir? Arkadaşlar, Cumhuriyet Bayramını hangi gün kutluyoruz? Hz. Peygamberin sütannesi Halime’yi yıllar sonra bile: “Anne” diyerek karşılaması, amcasının hanımı Fatıma vefat ettiğinde ona annesi ölmüş gibi üzülmesi Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? Olayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen romancılar gerçekçiliği ileri boyutlara götürmüşlerdir. Emile Zola ve Alphonse Daudet en önemli temsilcilerindendir.Bu parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Burada kalındı………………………………………………….Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesine ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte baştan üçüncü sırayı alır? ‘’Öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al, kendine alıştır, sonra (kesip parçala),her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır; kuşların koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah üstündür ve hikmet sahibidir.’’ Bu ayetler niçin indirilmiştir? Hafif yaralanmalar neticesinde oluşan morarma ve şişmeyi önleyebilmek için yaralanmış bölgeye ne yapılmalıdır ?  Bir bölme işleminde bölünen sayı 36, bölen sayı 6 ise bölüm kaçtır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Bir aşçı yemek yapmak için aldığı 6 kg patatesin bir buçuk kg’ ını kullandığına göre geriye kaç gr patatesi kalmıştır?  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. (     ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.(     ) Ön yargılı davranmak kişiler arasındaki iletişimi olumlu yönde etkiler. (     ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.(     ) Her birey 18 yaşını doldurana kadar çocuk sayılır.(     ) STK' nın açılımı Sivil Toplum Kuruluşudur.(     ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır Hangisi besin tasarrufuna örnek değildir? Aşağıdaki işlerden hangisi 1. Sınıfa giden Murat’ın evde yapacağı görevler arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik alanlarından biri değildir? I. Pil   II. Ampul    III. AnahtarIV. Bağlantı kablosu   V. Priz VI. AküYukarıda verilenlerden hangileri basit bir elektrik devresi için gerekli değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   “-ler” eki çoğul olarak kullanılmamıştır?  I. Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.II.   Hikâye beklenmedik bir sonla biter.III.   Günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatır.IV.  Hikâye belli bir olay üzerinekurulur.Numaralanmış cümlelerden hangileri durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? “Gül, bu gül senin için, artık biraz gül.”Yukarıdaki cümlede belirtilen kelimeler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? İkindi aydınlığı toparlanıp gitmiş, odaya sessizlik ve karanlık çökmüştü. Nezihe, işlediği örtüde  bir sıkıntının büyüdüğünü gördü. Örtüyü elinden bırakıp, pencereye doğru yürüdü. Evler, sokağa asılmış çamaşırla pazar yerinden dönen yorgun kadınlar ve beklemeyi anımsatan bir çınar... Annesi şu sokağın başında görünüverse, yeniden başlayacaktı yaşam.Parçaya göre Nezihe’nin sıkıntısının nedeni nedir? Hangi sayının okunuşu yanlış verilmiştir? 657 sayılı Kanununda, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık izni verileceği kabul edilmiştir? Çukurova bayramlığın giyerkenÇıplaklığın üzerinden soyarkenŞubat ayı kış yelini kovarkenCennet demek sana yakışır dağlar.Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır.   Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara  denir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Bitkilerin solunum organı aşağıdakilerden hangisidir?  Özellikle çağdaş toplumlarda bireylerin okur-yazar olmaları, o toplumun gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi sayılmaktadır. Bu durum ülkemiz için de böyledir. Nereye gitsek, kiminle konuşsak okumanın öneminden, faydalarından söz edilir. Bundan çeşitli sebeplerle yararlanamayanlar için okuma-yazma seferberlikleri düzenlenir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Sözcüğün “ temel anlamı” ilk kullanım anlamı, sözlük birinci sırada yer alan anlamıdır.         Buna göre, aşağıdaki koyu yazılı  sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır?        Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini reddeden görüşlerden biri olan "nihilizm" görüşünün temsilcilerindendir? Bir aile her ay ortalama 5 kg bakliyat tüketmektedir. Bu aile bir yılda kaç kg bakliyat tüketir? Bilgisayar kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmak gözlerimizi dinlendirebilir?  “Zil sesi …………………kaynağıdır. “ cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ? Aşağıdakilerin hangisi müzikli tiyatro çeşididir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme başvurusunda, başvuru sahibinin dilekçesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Birinci İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır? Martin : I like keeping diaries. How about you?Erika  : I don’t have a diary .Martin : - - - - .Erika  : That sounds good, I’ll have one as soon as possible. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen …………………………. tür içinde çeşitliliği artırır.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir