Sor

İnsanların farklı özelliklerine .............. göstermeliyiz. Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük

hlrrfw 27.03.2023 / 14:41
Soru
İnsanların farklı özelliklerine .............. göstermeliyiz. Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir?
Eklenen Cevaplar
  dxmmdn5 10.04.2023 / 19:31 
#1
saygı

Haydi bize bu sayfa hakkındaki düşüncelerini paylaş. Fikirlerin bizim için çoook kıymetli.
Cevap Ekle 💯
* Zorunlu
10000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Benzer Sorular
Hangi bilgi nüfus cüzdanında bulunmaz?
Önemli olayların, zaman sırasına göre sıralanışına ... denir.Yukarıdaki noktalı yere hangisi yazılmalıdır?
Herhangi bir kişinin resmî kimlik belgesine bakarak o kişi hakkında aşa­ğı­da verilen so­ru­lar­dan han­gi­si­ ce­vaplanamaz?
Beş par­ma­ğın be­şi bir ol­maz. ata­sö­zü aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­siy­le il­gi­li­dir?
Kendisini farklı özelliklerde olan kişilerin yerine koyan biri ... yapmaktadır.

Son Eklenen Testler