Sor

4. Sınıf Sözlü Tarih Yöntemi İle Aile Tarihi Araştırma

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Ailenin ya da seçmiş olduğumuz başka bir ailenin geçmişini ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde o aile tarihini ortaya çıkarırız. Bir ailenin tarihini ortaya çıkarırken genellikle sözlü tarih kullanılır.

Peki Sözlü tarih nedir? Belli bir olayı yaşamış veya buna tanıklık etmiş kişilerin yaşadıklarını sözlü olarak anlatmalarına sözlü tarih denir.

Sözlü tarih üzerinden aile tarihi oluştururken birçok farklı kaynaktan faydalanabiliriz.

Sözlü tarih kaynakları nelerdir?
- Fotoğraflar
- Mektuplar
- Belli başlı bazı koleksiyonlar  
- Kıyafetler
- Belgeler
- Bazen çeşitli ev eşyaları

Sözlü Tarih Basamakları Hangileridir?
- Görüşme yapılacak kişinin belirlenmesi ,
- Soruların belirlenmesi ,
- Görüşme sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin hazırlanması ,
- Görüşme yerinin ve zamanının belirlenmesi ,
- Görüşmenin yapılması ,
- Görüşme kayıtlarının düzenlenerek rapor haline getirilmesi.
1

Ebru, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?

 • A ) Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
 • B ) Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
 • C ) İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
 • D ) İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yö­nünden birbirinden farklıdır.

2

Hangisi insanları birbirinden ayıran fizksel özellikerden değildir?

 • A ) Boy uzunluğu
 • B ) Kilo
 • C ) Saç rengi
 • D ) Duygu

3

İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına .................... denir. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?

 • A ) sempati
 • B ) benlik
 • C ) hoşgörü
 • D ) empati

4

İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmesine .................. denir. Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar?

 • A ) baskı
 • B ) tembellik
 • C ) şımarıklık
 • D ) otokontrol

5

Aşağıdakilerden hangisi bireyin sonradan kazandığı bir özelliğidir?

 • A ) eğitim
 • B ) göz rengi
 • C ) ten rengi
 • D ) parmak izi

6

Aşağıda verilen cümleler doğru ise başında bulunan yay ayraç içine D yanlış ise Y yazınız.
(....) Her insanın keşfedilmemiş yetenekleri olabilir.
(....) İlgilerimiz zaman içinde değişime uğramaz.
(....) Her insan aynı olay karşısında aynı tepkiyi verir.
(....) Yeni kimlik belgeleri, akıllı kart özelliğine sahiptir.

 • A ) DYDD
 • B ) DDYD
 • C ) DYYD
 • D ) DYYY

7

Bir aile için hangisi söylenemez?

 • A ) Aile içinde dayanışma vardır.
 • B ) Aile içinde demokrasi vardır.
 • C ) Aile bireyleri her istediğini yapabilir.
 • D ) Ailede herkesin sorumluluğu farklıdır.

8

Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerden biri değildir?

 • A ) Neşeli Olma
 • B ) Kıskanç olma
 • C ) Utangaç olma
 • D ) Zayıf Olma

"4. Sınıf Sözlü Tarih Yöntemi İle Aile Tarihi Araştırma" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Geleneksel Çocuk Oyunları Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.