S:1

Soyağacında en üstte hangi fertler bulunur?

Soyağacında en üstte hangi fertler bulunur? sorunun cevabı "Ailenin en yaşlıları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir?  Iğdır'da Güneşin Bursadan önce doğmasının nedeni nedir? Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (......) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi vermez.(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.(......) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.(......) Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (......) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(......) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.(......) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.(......) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.(......) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ....................................... tamamlar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı...............oluşmazdı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kayaçların içinde uzun yıllar boyunca kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına ......................denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya.............................denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere .......................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ...................nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kaya kütlelerine......................denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın dolanma hareketi sonucunda oluşur? Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın dönme hareketi sonucunda oluşur? Milyonlarca yıl önce yaşmış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntıları...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya'nın Güneş gören kısmının zaman dilimi................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya'nın dönme hareketinin tamamlanma süresi...............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya'nın dolanma hareketinin tamamlanma süresi.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya'nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönü........................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünyanın …………… hareketi mevsimlerin oluşmasını sağlarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Gece ve gündüzün oluşmasını Dünya’nın …………… hareketi sağlarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mutfak tezgâhlarında kullanılan maden.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Trafik levhalarının yapımında kullanılan maden...................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Temizlik ürünlerinde kullanılan maden..............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğadan elde edilen, bir ürün üretmekte kullanılan, maddelerin işlenmeden önceki doğal durumuna............denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu kaya kütlesine ............ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ..... denir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız(...) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, taş, çakıl ve kuma dönüşür. (...) Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir. (...) Bütün kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır. (...) Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur.(...) Kayaçlar, yanardağlardan yeryüzüne ulaşan magmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Aşağıda katı maddeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Katı-… Sıvı-…. Gaz-….Verilen boşluklara sırayla hangi maddeler örnek yazılabilir? Aşağıdaki maddelerin hangisi katı maddelere örnek olarak verilemez? Aşağıdakilerden hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi konulduğu kabın şeklini alır? -Belli şekilleri yoktur.-Bulundukları bakın şeklini alırlar.-Havada yayılmazlar.Verilen özellikler hangi maddelere aittir? Çamaşır suyu – soda - kola denilince hangi maddeler aklımıza gelmelidir? Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangileri katı haldedir?1. Top2. Cetvel3. Zeytinyağı Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir