Malatya Anadolu Lisesi

Malatya / Battalgazi
Malatya Anadolu Lisesi
Yerleştirme Şekli Merkezi Sınav
Tercih Kodu ---
Kontenjan Sayısı 180
Okulun Taban Puanı 460.3039
Güncel Yüzdelik Dilimi 3.08
Okulun Kontenjan Türü Kız/Erkek
Okulun Pansiyonu Yok
Okulun Eğitim Süresi 4 Yıl
Okulun Yabancı Dili İngilizce
Devlet okulu mu? Evet
Proje Okulu mu?
Okula Bilgi Ekle Sık Sorulan Sorular

Malatya Anadolu Lisesi Malatya ili Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okuldur.

Malatya Anadolu Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2020 LGS başvuru kılavuzuna göre Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alacak. Malatya Anadolu Lisesi'ni tercih edebilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığının her yıl yapacağı 8. Sınıf LGS Sınavına girmeniz gerekiyor.

Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılır. Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanına (OBP), 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanına (YBP), okula özürsüz devamsızlık durumuna, tercih önceliğine ve öğrencinin yaşına bakılarak yerleştirme yapılır.

Aşağıdaki tabloda Malatya Anadolu Lisesi'nin son üç yıllık taban puanını ve yüzdelik dilimini inceleyebilirsiniz. Malatya Anadolu Lisesi LGS taban puanı ve yüzdelik dilimini yıllara göre sürekli olarak güncel tutuyoruz.

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
Okulun Son Üç Yıllık Taban Puanı
Yüzdelik Dilim Bilgisi
Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2019 460.3039 3.08
2018 387.8887 3.55
2017 484.9612 3.82
Okulumuzun toplam alanı 30.000 metre karedir. Bunun 2505 metrekaresi kapalı alan 27.495 metrekaresi açık alandan oluşmaktadır. Okulumuz binası zemin katla birlikte 4 kattan oluşmaktadır. Bina içerisinde 24 derslik, 5 idari oda, 1 kütüphane, 1 öğretmenler odası, 1 öğretmen çalışma odası, 1 müzik odası, 1 resim atölyesi, 2 Bilişim Teknolojisi sınıfı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, 1 fizik, 1 kimya-biyoloji (ortak) laboratuarı, 1 konferans salonu Muhasebe, büro, arşiv, depo, kantin, yemekhane, müstakil kapalı spor salonu ve soyunma odaları okulumuza ait artezyen kuyusu, su deposu okul bahçesinde 5000 metre kare çim alanı, mini futbol ve basketbol sahası ile değişik türde 2500 adet ağaç bulunmaktadır. Ayrıca 10 dairelik okul lojmanı mevcuttur. Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığının (MLO) Müfredat Laboratuar Okulu (BDO) Bilgisayar Destekleme Okulu ve (Word Links) Dünya okullar arası iletişim projeleri kapsamında yer almaktadır.

Okulumuzda, 4 idareci, 45 öğretmen, 3 memur, 2 hizmetli, 1 kaloriferci ve 1 gece bekçisi görev yapmaktadır. Okulumuzun kütüphanesinde yaklaşık 2600 civarında kitap bulunmaktadır. Halen kendi binasında eğitim ve öğretime devam etmektedir. Ayrıca okulumuz başarılı çalışmalarından dolayı ISO 9001:2008 belgesi almıştır.

VİZYON : Öğrencilerimizi; kişilikli ve bilinçli, kendisine güvenen, araştırıcı ve üretici, sorumluluk sahibi, vatanına bağlı, bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık; hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, yabancı dil bilen, çağdaş, demokratik, akılcı ve lâik düşünceye sahip, Atatürk İlke ve inkılâplarına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.

MİSYON : Öğrencilerimizi; bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın, bireyler olmalarını, sağlamaktır.

BAŞARILAR : 2015 YGS Başarısı 2015 Yılında başarı durumu şöyle:

 • · 38 TIP
 • · 5 DIŞ HEKİMLİĞİ
 • · 5 FTR
 • · 9 HUKUK
 • · 17 MÜHENDİSLİK
 • · 4 REHBERLİK VE PSİKOLOJİ DAN.
 • · 1 SİYASET BİL. VE ULUS.İLİK.
 • · 2 HEMŞİRELİK
 • · 1 BESLEME VE DİYETETİK
 • · 1 MİMARLIK
 • · 1 OKUL ÖNCESİ
 • · 1 İŞLETME
 • · 1 COĞRAFYA ÖĞRT.
 • · 1SİYASAL BİL.VE ULUS.İLİŞK.

2014 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre öğrencilerimiz bu yıl da üstün başarı gösterdiler. Öğrencilerimizden Esma ÖZER (TM alanında) Malatya da 1. ve Türkiye sıralamasında 20. olurken, diğer öğrencilerimizin başarıları da bizi yine gururlandırmıştır.

2014 ÖSYS sonuçlarına göre;

 • 23 Öğrencimiz Tıp Fakültesine,
 • 3 Öğrencimiz Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler
 • 3 Öğrencimiz Diş Hekimliği
 • 5 Öğrencimiz FTR & ODYOLOJİ
 • 18 Öğrencimiz MÜHENDİSLİK & MİMARLIK
 • 3 Öğrencimiz PDR, BESLEN VE DİY.
 • 10 Öğrencimiz Hukuk Fakültesine
girmeye hak kazanmışlardır.

 • Tel 0422 3110902
 • Fax 0422 3111397
ÇAMURLU MAH. ELAZIĞ YOLU 5. KM. ŞEHİRGÖSTEREN SOK. NO1 / Battalgazi MALATYA
  http://malatyaanadolulisesi.meb.k12.tr
Bu okula 11 yorum yapıldı. Sizce bu okul niçin tercih edilmelidir? Bir yorum yaparak bu okulu tercih edecek veli ve öğrencilere yardımcı olabilirsiniz!.
 • Hakaret ve küfür içerikli ifadeler kullanmayın.
 • Açık, değerli ve dürüst bilgiler yayınlayın.
 • Hem olumlu, hem de olumsuz yönlerini belirtmeye çalışın.
 • Diğer kullanıcılara karşı nazik olun.
 • Yorumlarınızın yararlı ve bilgilendirici olmasına özen gösterin.

Tanıtım Kartı

İl Malatya
İlçe Battalgazi
Tel 0422 3110902
Fax 0422 3111397
Web http://malatyaanadolulisesi.meb.k12.tr
Adres:

ÇAMURLU MAH. ELAZIĞ YOLU 5. KM. ŞEHİRGÖSTEREN SOK. NO1 / Battalgazi MALATYA

 • Geç gelme birinci ders saa için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
 • Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaşrılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 • Günlük toplam ders saanin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğim ve araşrma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerekren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaşrma yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım alna alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaşrma/bütünleşrme yoluyla eğimlerine devam eden özel eğim ihyacı olan öğrenciler ve özel eğim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır

Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir

 • 85,00 - 100 > Pekiyi
 • 70,00 - 84,99 > İyi
 • 60,00 - 69,99 > Orta
 • 50,00 - 59,99 > Geçer
 • 0 - 49,99 > Başarısız

Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haalık ders saa sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 • İki dönem puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70
 • İşletmelerde beceri eğimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmek ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

 • Tüm derslerden başarılı olan,
 • Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
 • Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıa başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haası, ikinci dönemin ilk haası ile son iki haası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarandan yapılır. Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde haa içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerekğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sını hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğim merkezine, Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır. Mesleki eğim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine yapılır.

Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğrem yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğrem yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğrem Lisesine, Mesleki Açık Öğrem Lisesine veya Açık Öğrem İmam Hap Lisesine kayıtları yapılır

3
Malatya Lisesi
 • Battalgazi/Malatya
11
Malatya Anadolu Lisesi
 • Battalgazi/Malatya

Merkezî Yerleştirme, Merkezi Sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Evet. e-Okulda kayıtlı öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okulları tercih edebilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla;

 • Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 7’nci sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 6’ncı sınıftaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,
 • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
 • Tercih önceliğine,
 • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

Merkezi Sınava giren öğrenciler, Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilirler.

Bu sayfada yer alan Malatya Anadolu Lisesi'nin başarı durumu ve istatiski bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sayfalarında paylaştığı içeriklerden ve Malatya Anadolu Lisesi'nin resmi web sayfasından alınmıştır.

İçeriğe eklemeye çalıştıklarımız: Bu sayfamızda Malatya Anadolu Lisesi taban puanı ve yüzdelik dilimi yer almaktadır. Malatya Anadolu Lisesi yorumları okuayabilir, Malatya Anadolu Lisesi'nin başarıları, formalarını, pansiyon ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması açısından şehven paylaşılmış olan içeriklerin kaldırılması için lütfen bize sorubak2013@yahoo.com.tr adresimizden bildiriniz. İlgili içerik en kısa sürede kaldırılacak veya düzeltilecektir. Sorubak.Com ile iletişim için tıklayınız

81

İl

9000

Okul

80000

Yorum