S:1

Osmanlı Devletinde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir?

Osmanlı Devletinde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir? sorunun cevabı "Şam - Medine" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Osman Bey, oğlu Orhan Gazi’ye; “İlim ehli insanlara rağbet et, askerine ve malına güvenip âlimlerden uzaklaşma!” diye vasiyet etmiştir. Osman Bey’in bu sözleriyle önemini vurguladığı erdem, aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed(sav), peygamber olmadan önce ne iş yapardı?  Kişinin hayatı boyunca yaptığı yararlı, fayda sağlayan, güzel iş ve davranışlara ne denir? “Eyvah, servisi kaçırdım (  )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?  ​Uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan gaz atomları ve toz parçacıklarına ....................... adı verilir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “kıyafet” kelimesinin eş anlamlısıdır? “ Seviyorum” eyleminin kişi ve zamanı ile ilgili hangisi doğrudur? Trende 257 yolcu vardır.Birinci istasyonda 78 yolcu indi 67 yolcu bindi.İkinci istasyonda 165 yolcu indi 96 yolcu bindi.Trende kaç yolcu kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden değildir ? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?  İletişim, sözlü, yazılı ve sözsüz olarak üçe ayrılır. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi iletişim türü olarak diğerlerinden farklıdır?  Hititlerde en önemli yönetim organı ………………………………………………….’dirCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? ”………………..ülkemizde üretilen malların kaliteli olup olmadığını denetler. Likit petrol gazı (LPG) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? Don’t wait for us if ……..….  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kelime anlamlarından birisi değildir? We can’t go there on foot - - - - it is a long way from here. Aşağıdaki sıralanan maddelerin hangisi katı-sıvı-gaz- şeklinde sıralanmıştır? Mehmet birinci  gün 153, ikinci gün 115, üçüncü gün ise 58 sayfa okumuştur. Mehmet toplam kaç sayfa okumuştur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan birisi değildir? Özel konum,bir yerin kendine has özelliklerini gösteren konumdur.Matematik konum ise paralel ve meridyenler yardımıyla belirlenen konumdur.        Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgili değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisi bilimsel bir ifadedir? Bazı hücre tiplerinde G1 evresi tamamlanmadan S evresine geçilir ve böylece hücre, hacim/yüzey oranı bozulmadan bölünme aşamasına geçmiş olur.Bu durum aşağıda verilen sonuçlardan hangisine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik mimarlardan değildir? Aralarında asal iki doğal sayının EKOK’u 72 olduğuna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öyküleyici anlatımda asıl olay, üç aşamada anlatılır: Serim, düğüm, çözüm.Bu bilgiden hareketle, öyküleyici anlatım için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “Kuvayımilliye birlikleri yöresel kuvvetler olduğu için sadece kendi bölgelerinde etkili oluyorlardı.” diyen bir kişi, bu kuvvetlerin hangi yönünü eleştirmiştir? İlk şehirlerlerin akarsu kenarlarındaki düzlük alanlarda kurulduğu görülmektedir. Buna göre bu şehirlerin ilk kurulduğu dönemde hangi ekonomik faaliyetin daha yaygın olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası romancılardan biri değildir?  Yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken hangisine dikkat etmeliyiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmamıştır?  Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? Milli mücadelenin haklılığı ilk kez nerede kabul edilmiştir? Ümit aldığı 1000 gr şekerin yarım kilogramını arkadaşlarına dağıttı. Ümit' in kaç gram şekeri kaldı? Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere, her işe başlarken Besmele ile başlamamızı öğütlemiş, “Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır” buyurmuştur.Buna göre “Bismillâhirrahmanirrahim” ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarına aykırıdır? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin ortak özelliğini belirleyen seçenektir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir