S:1

Türkleri Balkanlardan atmak Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla Panslavizm politikasını izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Türkleri Balkanlardan atmak Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla Panslavizm politikasını izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Rusya " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
“Kapıyı kırıp bahçeden kaçtı.”cümlesinde kaynaştırma olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki ülkelerden hangisi bağımsız olarak nitelendirilemez? “Kafatasımızı oluşturan kemikler .......................kemiklerdir.”Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  Mustafa Kemal, insan hak ve özgürlüklerine çok önem verirdi. Türk milleti, Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan cumhuriyetle birçok hak ve özgürlüğe kavuştu.Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan birisi değildir? • Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.• Tadı ekşidir.Aşağıdakilerden hangisi verilen özelliklere sahip bir madde örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait unsurlardan birisi değildir? Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşım, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi imanın insana kazandırdığı özelliklerden değildir? Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ülkemizin 1924Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmasına karar vermişlerdi. Ancak her iki kurum da Türkiye’nin olimpiyatlara katılımını sağlayacak maddi güce sahip değildi. Hükûmetin de para sıkıntısı çektiği biliniyordu. Buna rağmen hükûmet Atatürk’ün direktifiyle toplanarak olimpiyatlar için gereken paranın verilmesini kararlaştırmıştı. Kararnamenin altında Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in de imzası vardı.Bu bilgide Atatürk’ün aşağıdakilerden han- gisine önem verdiği vurgulanmıştır? Sivil toplum kuruluşları topluma farklı alanlarda hizmet verirler.Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? “Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsinki o, - - - sesidir. Hemen ona uysun ve Allah’aşükretsin. Kim içinde kötülüğe çağıran bir sesduyarsa bilsin ki o, - - - sesidir ondan uzaklaşsınve Allah’a sığınsın”(Hadis-i Şerif)Hadiste boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tercih etmek durumu” söz konusudur? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır ?  Peygamberlerin sıfatlarından  biridir. “Akıllı  ve  zeki  olmak”  anlamlarına gelir.  Sözü  edilen  bu  sıfat  aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş beklenti” söz konusudur?  Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?“Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan uzun yazılara ………………denir”   * Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz.* Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.Bu hakların bulunduğu bir ülke ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  Aşağıdakilerden hangisi gezegenlerin özelliklerinden biri değildir? Dünyanın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimi............Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Emevi ve Abbasi dönemlerindeki sanat anlayışının, İslamiyet’in ilk yıllarındaki sanat anlayışı ile farklılıklar göstermesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Bir sınıftaki 36 öğrenciyi 3’ şer oturtmak istersek sınıfa kaç tane sıra gerekir? “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (Resulü) var- dır…” (Yunus suresi, 47. ayet)Bu ayet ile verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin Ya nice okumaktır.Bu dörtlük Türklerin İslam anlayışının oluşma- sında etkili olan âlimlerden hangisine aittir? Bu yıl cumhuriyetimizin kaçıncı yıldönümünü kutladık? Ela sabah 1 saat 25 dk, öğleden sonra 2 saat 30 dk ders çalışmıştır.Ela bir günde ne kadar ders çalışmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ibadet kavramı içinde değerlendirilemez? Yeni kimlik kartlarının, eski kimlik kartlarından farkı nedir? Aşağıdakilerden hangisinde toplumda yaşanan kültürel değişime ait olumsuz bir örnekten söz edilmiştir? “Yıl” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır? • İtalya kendisine sömürge bulmak istiyordu.•   Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak•   geldi.•   Mustafa Kemal burada halkı işgallere karşı örgütlediVerilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Bir cisim, kaygan yüzeyde kolay, pürüzlü yüzeyde daha zor hareket eder. Bunun nedeni nedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi olumsuz bir davranıştır? İnanç esaslarının, ibadetlerin, ahlak kurallarının ve toplum hayatı ile ilgili ilkelerin yer aldığı İslam’ın temel kaynağı aşağıdakilerden  hangisidir ? Hz. Peygamber bir gün torunlarından birini kucağına almış, onunla şakalaşarak oynuyor ve onu öpüyordu. Bir arkadaşı, onun bu davranışlarını şaşkınlıkla seyre- diyordu. Sonunda dayanamayarak “Ey Allah’ın Resulü! Benim on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” dedi. Hz. Peygamber onun bu sözlerini hayretle dinledikten sonra şöyle buyurdu: ‘‘ - - - - ‘‘Paragraftaki boşluğa aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin imkânsız olduğunu savunandüşünürlerdendir?  Her ay düzenli tartılan Hüseyin ilk tartıldığında 30 kilo geliyor. Her ay 4 kilo daha fazla gelirse kütlesi 5. ayda ne kadar olur? 38’ den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 3. sayı kaç olur? I. İnönü Savaşı’nda Yunanlılar Çerkez Ethem isyanından faydalanarak Türk ordusuna saldırmış fakat Türk birlikleri hem Çerkez Ethem isyanını bastırmış hem de Yunanlıları durdurmuştur.Bu bilgilere bakılarak;I.     Türk ordusu iç sorunlarla uğraşmıştırII.    Türk ordusu başarı kazanmıştırIII.   Türk ordusunun gücü ve otoritesi artmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir?  Hesaplama işlemlerinde kullanılır. Tüm sayı çeşitlerini içerir. Pozitif ya da negatif tam sayılar kullanılabilir. Örneğin; açılar, uzaklık, nüfus, ücret, yarıçap… gibi veri tipi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir