S:1

Osmanlı Devleti'nde meşruti monarşiye geçiş aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?

Osmanlı Devleti'nde meşruti monarşiye geçiş aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır? sorunun cevabı "Kanun-i Esasi’nin ilanı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
I haven’t slept - - - - I saw him. Bir gazın kapalı bir kapta yapmış olduğu basınç 380 mmHg olarak ölçülmüştür.Buna göre bu gazın basıncı kaç atm’dir? Aşağıdakilerden hangisi melek ve cinlerin ortak özelliklerindendir? Babamızın çocukluğunu araştırmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanırız. Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan en fazla zararı yeni nesil görüyor. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine “elektronik emzik” niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor. Bu bağımlılığa dikkat çekmek için “Teknolojisiz Bir Gün” adlı sosyal sorum- luluk projesi başlatıldı. Projenin çıkış noktası şöyle açıklanıyor: Teknoloji, yemek gibi bir ihtiyaç lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol açması gibi teknolojinin fazlası da “teknoloji bağımlılığına” yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor.Türkiye’de bir kişi günde ortalama 6 saat TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün “teknoloji diyeti” tavsiye ediliyor.Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere “Teknolojik cihazlar olmadan, bir gününüzü nasıl geçirirdiniz?” sorusuna en fazla verilen cevap “Kitap okurum.” oluyor. Diğer cevaplarsa “Çocuklarımla vakit geçiririm, oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim...” şeklinde sıralanıyor.Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz.Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Anayasa’mızın 40. maddesinde yer alan, “Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânını isteme hakkına sahiptir.”Verilen ifadede aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? Ali 95 TL’ye 5 tane gömlek aldı. Bir gömlek kaç TL’dir? "Kütlesi ve hacmi olan varlıklara ............ denir?" noktalı olan yere hangi kelime getirilmelidir?  Aşağıdaki ifadelerin başına D/Y koyarak cevaplayınız?(.....) Eba dan  ders çalışabiliriz.(.....) JPEG uzantısı bir müzik dosya uzantısıdır(......) Microsoft Word programı yazı yazma(kelime işlemci programıdır.(......) İnternette, isteğimiz dışında aldığımız, kimin gönderdiği belli olmayan e-postaları açmamızda herhangi bir sakınca yoktur.(......)Bilgisayarın, internete bağlanmasını sağlayan cihaz modemdir. Aşağıdakilerden hangisi, “Günlüdür” ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biridir?  Güdülenme çeşitli basamaklardan oluşan bir süreçtir. Bu basamaklardan ilki organizmada bir eksikliğin ortaya çıkmasıdır. Güdülenme sürecinin yukarıda ifade edilen ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?  Necaşinin huzurunda İslamı anlatan ve müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir? “ Ağacın meyvesi olunca başını aşağı salar.” atasözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasası’na göre tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir? “İlköğretim veya ortaöğretim düzeyinde, aynı dersi yürüten öğretmenlere zümre öğretmeni denilmektedir. Zümre öğretmenleri, her öğretim yılı başında bir araya gelerek çeşitli kararlar alırlar ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşırlar.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi zümre toplantılarında görüşülen konulardan biri değildir? Ali Bey bir hastanede doktor olarak çalışmakta, boş zamanlarında da eşine yardımcı olmakta, torunlarıyla ilgilenmekte ve arkadaşlarını ziyaret etmektedir. Buna göre, Ali Bey’in mesleki bir eğitim sonucunda yerine getirdiği rolü hangisidir? "-lik" eki aşağıdaki kelimelerden hangisine soyut anlam kazandırmamıştır? “Akıl yaşta değil, baştadır.” Atasözünde hangi sözcüğün eş seslisi (sesteşi) vardır? Besmelenin anlamı nedir? I. ÖzgürlükII. SorumlulukIII.  GüzellikYukarıdakilerden hangileri ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır? I. Yaşlı nüfusu çocuk nüfusundan fazladır. II. Nüfus artışında yalnızca göçler etkili olmaktadır. III.Bir yıl içerisindeki çocuk ölüm oranı yaşlı nüfusa göre daha fazladır. 64 yaş üzerindeki nüfus oranı 0-14 yaş arasındaki nüfus oranından fazla olan bir ülke ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesin olarak söylenebilir? (-24) · [(–2) · (+5)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yapma destanı doğal destandan ayıran en önemli fark aşağıdakilerin hangisidir? Küçük kardeşim akşam saat  20.35’te uyudu .Sabah  07.55’te kalktı. Kardeşim ne kadar süre uyumuştur ?                                                                                 Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür? Müzikten arta kalan zamanlarda gezmeyi çok seviyoruz. Arkadaş grubumuzla motosikletlere atlayıp doğaya çıkıyor; köyleri, yaylaları dolaşıyoruz.Bu parçada geçen altı çizili fiilimsilerin türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kullanılan çocuk güvenlik koltuklarından biri değildir?  According to Albert Einstein, “Imagination is - - - - knowledge.” Selma Hanım, hamur mayalamak için aşağıdaki işlemleri yapmıştır.1. Maya, un, tuz ve şekeri karıştırıp ılık su ekleyerek yoğurdu.2. .................................3. Yeteri kadar kabardığını görünce hamurdan çörek yaptı.Maya mantarları oksijensiz solunum yaparlar ve belirli sıcaklıklarda faaliyet gösterirler.Buna göre, hamurun yeteri kadar kabarması için Selma Hanım 2. işlemde ne yapmıştır? Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” vardır? 750 TL para, yıllık % 20 faiz oranı ile 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre 3 yıl sonunda elde edilen faiz geliri kaç TL dir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’a teşekkür etmek için kullandığımız bir ifadedir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur? Saat 12.00’da başlayan bir film, saat 14.25’ te bittiğine göre, film kaç dakika sürmüştür? Aşağıda Dünya üzerinde dört farklı merkeze ait bilgilerverilmiştir• I. ve II. merkezlerin Kuzey Kutup Noktası’na kuş uçuşuuzaklıkları eşittir.• III. ve IV. merkezlerin başlangıç meridyenine uzaklıklarıeşitttir.• I. ve III. merkezlerde 21 Mart tarihinde güneş aynıanda doğmaktadır.Bilgilere bakıldığında bu merkezler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumluluğu olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir