S:1

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "93 Harbi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
“Gerçek, ancak Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olmayasın.’’ (Bakara suresi 147. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Azerbaycan Petrol ülkemizde taşınırken hangi boru hattı kullanılmaz? I. ÜcretII.  RantIII.  FaizIV. KârYukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir? Mother :Emily! Finish your homework before dinner, please.Emily   : Oh mommy, I have already - - - - it. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır?  ‘Eski günleri hatırlayınca ihtiyar kadın,resimlere bakakaldı.’                   Cümlesinde fiilin türü nedir?    Hangi cümlede “eş anlamlı” sözcük vardır?   Kuran-ı Kerimde Allahın Bir olduğunu en güzel ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre doğru bilgiye ulaşma yollarından biri değildir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? “Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor.”        Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur? Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: “Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...”Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? Yüzümüzü Güneşin doğduğu yöne döndüğümüzde arkamız hangi yönü gösterir? I - - - - to drink coffee rather than tea. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak” anlamında deyim kullanılmıştır? Atatürk’e göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz? Asurlular ile Lidyalılar arasında yapılan …………………… ticaretin gelişmesini sağlamıştırYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nasreddin Hoca bir gün Timur’u ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allah’a şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der... Hoca, kimi ziyarete gitmeye karar vermiş?                           “TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve  Milletvekilliği sona erer.”Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?  Türkiye’de millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır? • Misakımillî ile “Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır.” kararı alınmıştır.• Büyük Millet Meclisi ise tutsaklığın her türüne karşı çıkmıştır.Misakımillî’nin bu kararı ile Büyük Millet Meclisinin düşüncesinin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir? “ Ne ekersen onu biçersin.” atasözü ile ne anlatılmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özelliklerinden biri değildlr?  Aşağıdaki ses teknolojilerinden hangisi ses şiddetini arttırmak için kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımız için yapılmalıdır? Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangisinde bulunmamıştır?   Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçen bir ülke için aşağıdakilerden hangisikesinolarak söylenebilir? Kütlesi 80 kg olan bir kişi en çok 640 kg yük taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 50 kg olan kolilerden en çok kaç tanesi ile birlikte binebilir? Peygamberimiz (s.a.v.) birçok hadisinde insanın fiziki çevresine karşı olan sorumluluklarını ____ ile ilişkilendirmiştir. Çünkü _____ eden kişi, hem kendisi gü­vende olan hem de başkalarına güven ortamı sağlayan kimse demektir.Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? “Kötü davranışlar karşısında duyarsız kalmamalıyım.” diyen bir insan aşağıdakilerden hangisini ilke edinmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma olmamıştır? Kars is - - - - than Antalya. Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez? Yüce Allah’ın sonsuz güç  sahibi olmasıdır. O’nun kudretinin yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. O sonsuz kudreti ile âlemde adaletine uygun olarak tasarrufta bulunabilir.Tanımı verilen Allah’ın subûtî sı-fatı aşağıdakilerden hangisidir? "Yurdumuzda bizden önce yaşayanlar birçok eser"cümlesinin anlamlı olabilmesi için noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?  Hangi cümlenin sonuna nokta işareti doğru konulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir