S:1

Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan-ı Azam unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan-ı Azam unvanını alan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Sultan Sencer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? Allah’tan aldığı mesajları insanlara iletmekle görevli olan ve onlar arasından seçilen elçilere ………… denir.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavramın gelmesi uygundur? (1) Çocuklar karın yağışını izliyordu. (2) Kar tanelerinin tek arzusu yavaş yavaş süzülmekti. (3) Çocuklar, tanecikleri havada yakalamaya çalışıyorlardı. (4) Kar taneleri bu duruma çok şaşırdı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hayal ürünü bir durum söz konusudur?  Ambulans ve polis geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır. Anı yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir. Gelgelelim dış dünyadan kopuk bir yönelim değildir bu. Yazarın ana kaygısı kendini değil, yaşadığını anlatmaktır. Belleğindeki izleri yoklarken bunları bırakan olay ve olguları da anımsamaya çalışır. Nedenlerini bulmaya, bütünlemeye özen gösterir. Bu da onu, ya-şadığını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak anlatım yüzde yüz nesnel bir nitelik taşımaz. Yorumlar da yargılar da kişiseldir.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Candy  : Hello, Candy is speaking.Aslı      : Hi Candy, it is Aslı, I want to speak with Brain.Candy : I am afraid he left the office an hour ago. - - - -Aslı      : Could you tell him to contact me. He has my phone number. ‘ Maddenin şekil almış haline …………denir.’Cümlesindeki boşluğa hangi kavram gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi PUSULA ile ilgili değildir? Gündelik bir olayı, sıradan bir gözlemi, konuşma sanatının bütün incelikleriyle şerbetlendirerek öyle bir anlatır ki... İnsana ve dünyaya bakmanın birinci niteliğinin hoşgörü olduğunu hem bilir, hem bildirir.Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  Aşağıda verilenlerden hangisi cümle değildir?   ― Bir konunun farklı yönleri tartışılır.― Dil göndergesel işlevde kullanılır.― Dinleyiciler konuşmaya aktif şekilde katılır.Verilen özellikler sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?  54 326 sayısındaki onlar ve yüzler basamağının yerleri değişirse sayıda nasıl bir değişiklik olur?  İnsanlar büyüdükçe aşağıdakilerden hangisi değişmez? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?  Marketten paketi 500 gram olan yağlardan 6 tane alan Fadime kaç kg yağ almış olur? Oktay Sinan oğlu lise öğrenimine kadar durduğu Türkiye’de üniversite okumak için ABD’ye gitmiştir. ABD’deyken Dünyanın en genç profesörü unvanını alan Oktay Sinan oğlu 28 yaşında ABD’de profesör olmuştur. Türkçe dili ve Türk Kültürüyle alakalı birçok kitap yazmıştır.Yukarıda sözü edilen göç olayı, aşağıdaki göç türlerinden hangisine örnek gösterilebilir? İnsandır suda akan, yaprakta yeşil, gülde kırmızıZorlu bir dal gibi eğleniriz de fırtınalarla İnce bir sızı birdenbire kırar kollarımızıVe bir akşam kuşlar gibi elimizden uçup giden mutluluk Bir sabah ebemkuşaklarının altından dörtnala gelirBu dizede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? Our brain has two hemispheres. Our leftbrain is responsible for logical processes.Left brained people prefer studying sitting up.When they read, they look for pieces. Ourleft brain analyses things, takes pieces andarranges them. Left brained students canexpress themselves and facts.Right brained students know their feelings butcan not express them in words. They havetalent in music. Creative writing may be a goodactivity for a right brained student but it isn’t fora left brained one.“........................ prefer studying lyingdown.” cümlesini tamamlayan seçenekhangisidir?  Birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvıdan oluşan karışımlar “ayırma hunisi” ile ayrılır.Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde en büyük ve en küçük dar açı ölçümleri doğru olarak verilmiştir? Hangi seçenekteki varlık, diğerlerinden farklı bir hece ile başlamaktadır? Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir? Aşağıdaki kelimeler sözlükteki sıralanışına göre dizildiğinde baştan ikinci kelime hangisi olur? “Siyasetname” adlı eser, aşağıdakilerden hangisine aittir? İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre kelam ilminin öğrenilmesi ve geliştirilmesinin hükmü nedir? Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir? Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Eş’arî mezhebi tarafından ayrı bir sıfat olarak görülmez? Baş parmak ile topuğumuz arasındaki mesafaye ne denir? “Hergün, soru çözerek başarılı olursun.”         Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi yukarıdaki gibidir?  Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? I. Bilimsel bilgi zamanla değişmez.II. Hayal gücü ve yaratıcılık bilimsel bilginin üretilmesine katkı sağlar.III. Bilimsel bilgi oluşturulduğu sosyokültürel ortamdan etkilenir.Yukarıdaki bilimin doğası ile ilgili temel özelliklerden hangileri doğrudur? Türkiye’ye güneyden esen yerel rüzgarlar sıcaklığı arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı düşürmektedir.Bu durum, Türkiye’nin hangi özelliğinin sonucudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? 2 metre kumaş 50 liradır. 14 metre kumaş kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim kurumlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın nedenlerinden birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir? o Üzerinde ribozom bulunmaz.o Genellikle granüllü ER'nin yakınında yer alır.o Lipit ve karbonhidratların işlenip zarla çevrilip, paketlenerek hücrenin ilgili bölümüne gönderilmesinde görevlidir.Verilen özellikler aşağıdaki hücre kısımlarından hangisine aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir