S:1

İlk Türk-İslam Devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilirdi?

İlk Türk-İslam Devletlerinde hükümdarların kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu süslemeli özel giysilere ne ad verilirdi? sorunun cevabı "Tıraz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
“Şu dört şeyi kesinlikle yapmayınız: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyin. Zina etmeyin.  Hırsızlık yapmayın…”(Veda Hutbesi’nden)Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sas.)’in Veda Hutbesi’nde sakındırdığı davranışlardan biri değildir? Kümesten günde 3 yumurta alan Mustafa, 6 günde kümesten kaç yumurta alır? 1. Yıllar önce bu şehre ilk gittiğim gün dar sokaklarda gezinirken aniden hava kapanmıştı ve sokakta yapayalnız kalmıştık.2. Sıçrayarak arkaya baktığımız anda azgın bir boğanın kıvrık boynuzlarıyla karşılaştık, ölüm mavisine çalan boynuzları hedef arıyordu.3. Jaisalmer adlı şehir, kum taşından evleriyle, çöl fırtınalarıyla ve mavi boynuzlu boğalarıyla bilinir.4. Tam o sırada arkamızdan gelen keskin çığlıklarla irkilmiştik.5. Kaçmamıza fırsat kalmadan, bir örtüyü savurarak koşturan adam imdadımıza yetişti ve boğayı güçlükle sakinleştirdi.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin inceleme alanına girmez? My father - - - - his car now. ''O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip bir bak; herhangi bir bozukluk ve çarpıklık görebiliyor musun?'' (Mülk Sûresi 3.ayet)Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenen temel konu hangisidir? “Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na tevekkül et. Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Hud suresi, 123.  ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir?   Aşağıdaki özelliklerden hangisi mizahi anlatımla ilgili değildir?  Okunuşu verilen hangi sayının sayıyla yazılığı doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hücredeki madde iletiminden sorumlu organel aşağıdakileden hangisidir? Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir? " Dünya Ahiretin tarlasıdır “ Peygamberimizin hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yasamanın idare üzerindeki denetim yollarından değildir? Hangi kelime hem özel hem cins isimdir? ‘‘ Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. ’’ (Lokman Suresi, 18. ayet)Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İnsan vücudunda bulunan ve her çeşit vücut hücresine dönüşebilen ana hücrelere “kök hücresi” denir.Bu hücrelerle ilgili,I. Kan, deri ve sindirim organları oluşturabilir.II. Vücudun onarımında görev alıp erişkin dokuları yenileyebilme özelliğine sahiptir.III. Her kök hücresinin genetik yapısı farklı olduğundan görevleride farklıdır.verilenlerden hangileri doğrudur? Şeytan Allah’ın emrine hangi nedenle karşı çıktı? Bilgisayarda oluşturduğumuz bir belgenin bilgisayarımızı kapattığımızda silinmemesi için ne yapmamız gerekir? Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi, dolaylı tümleç görevinde değildir?  Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır? 42  ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir? Bilinçli bir tüketici istediği oyuncağı alabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?  Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen son ve hak din  seçeneklerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri birlikte verilmiştir? Tommy speaks English very - - - -. İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısıdır. Tanımı yapılan kavram aşağıda-kilerden hangisidir? Baran 1’den 50’ye kadar olan doğal  sayıları  yazarken  kaç  kez “2” rakamını kullanır?  Geçmişten günümüze insanlar zamanı ölçmek için çeşitli saatler yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan saatlerden değildir?  “sünger – ayran–lpg” bulunduğu fiziksel haller  hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmıştır? ÇOCUKLARIM VE BEN        Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar.  Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu.        O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı.       Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allah’ım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Çocuklar dışarı çıkarken yanlarına ne almışlar? Neon elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Sözlü Tarih çalışmasında aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?  Derslerin 40 dakika teneffüslerin 10 dakika olduğu bir okulda dersler saat 8.40’ta başlamaktadır. Her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler 4.dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Aşağıda verilen canlılardan hangisinde başkalaşım görülmez? 10 x 10 x 10 = 20 x ? x 10 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir