S:1

İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlayan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlayan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Gazneliler " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
En büyüğü 10 olan ardışık üç sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde adlaşmış bir sıfat nesne görevinde kullanılmıştır?    Yarısı 2 olan sayının 2 katı kaçtır? Bir çarpma işleminde çarpım 35, çarpanlardan biri 5 ise diğer çarpan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberin hicretinden sonra meydana gelen olaylardan biri değildir.? 608  sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?   Okunuşu “dört yüz on bir tam yüzde on yedi” olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?  Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan;I. Yeryüzü şekilleriII. Ekonomik faaliyetlerIII. İklimhangileri doğal sebeplerdendir? Atatürk, ortaokul öğrenimini hangi okulda yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? I.ZatürreII.HepatitIII.AstımIV.BronşitYukarıdakilerden hangileri solunum yolları hastalıklarındandır?  Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramının doğrudankapsadığı durumlardan biri değildir? •     Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması•     Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması•     Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılmasıVerilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Hz. Ömer Müslüman olarak kaçıncı sırada yer almaktadır? Bir minibüste 18 yolcu vardı. Durakta minibüsten 7 kişi indi. Minibüste kaç kişi kaldı? 8 tane onluk + 9 tane birlik kaç eder? İlk Osmanlı medresesi 1331 yılında Orhan Bey tarafından nerede açılmıştır? Peygamberimiz amcasıyla Şam'a ticaret için yola çıktığında Busra'da verdikleri molada, amcasına yeğenini geri götürmesini söyleyen kişi kimdir? “Türkler arasında yaşayan birinin gözüne çarpan Türklerle ilgili temel özellik, onların konukseverlik- leridir...”Türkler, C. X, s.395Yukarıdaki alıntıda Türklerin hangi özelliğinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir?   Alp, kırtasiyeden 3 liraya silgi, 4 liraya kalemtıraş ve 5 liraya kalem alıyor. Alp yanında bozuk parası olmadığı için kırtasiyeciye 40 lira verdiğine göre, kaç lira para üstü alır? Ece, annesini doktora götürmek ister. Hastane randevusunu internet üzerinden alır. Böylelikle ne randevu için çarşıya iner, ne de dolmuş parası verir.”Metindeki internet üzerinden alınan randevu BİT ‘in kullanım alanlarından hangisine girmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat vardır? Celine :I’m having a birthday party on Sunday. - - - -?David :I’d be happy. 5 + 52 : 5 - 12001 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Mom   :I want to eat something. Would you like to help me with preparing a sandwich?Daughter : - - - - because I am very hungry, too. Let’s start. İnsandaki boşaltım sisteminde;I.idrarın oluşmasıII. kanın süzülmesiIII.kanın böbreklere gelmesiolayları hangi sırayla gerçekleşir? “Realizm” kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi?  Türkiye’nin nüfus artış hızı 1985 yılından sonra düzenli bir azalma eğilimi göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? “ Onlar, kütüphanede çalıştılar.” Cümlesinde “ Onlar”  sözcüğü yerine hangisi kullanılabilir? Türkiye Selçuklu hükümdarlarından;• II. Kılıç Arslan,Danişmentlilere• Rükneddin Süleyman Şah, Saltuklulara• I. Alâeddin Keykubat, Mengüceklilere son vermiştir.Selçuklu hükümdarlarının bu faaliyetlerinin amacı için, aşağıdakilerdenhangisi söylenebilir?  Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı Kerim’i …………… ve ……………dirYukarıdaki hadiste boşluklara aşağıdakilerden hangi ikisi gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz? 1408 sayısından başlayarak (1408 dahil) yüzer ritmik sayarken 4. saymada hangi sayı söylenir? Bir lokanta sahibi müşteri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Ülkemizdeki akarsular, aşağıdakilerden hangisinin üretimine kaynaklık eder? "Babam, akşamları eve erken gelir."cümlesinde eve gelen kişinin yerine hangi kelimeyi yazabiliriz?  Hz. Muhammed (s.a.v), çocukluk döneminde aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir