S:1

İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne ad verilmiştir?

İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne ad verilmiştir? sorunun cevabı "Kurultay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Bilimsel adlandırma yöntemine göre safran çiğdeminin latince yazılışı hangisinde doğru verilmiştir? Millî Mücadele’ de Kılavuz Hatice, Kara Fatma gibi Türk kadınlarının rol oynadığı görülmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? ”Seni sevdiği ………………………..sana kızmadı .”Aşağıdakilerden hangisi cümlenin anlamını bozmaz? Doğu ile kuzey arasında kalan yön hangisidir? Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykumdan 1 2 Geçiyordu araba yola benzer bir sudan 3 Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. 4 Faruk Nafiz ÇamlıbelBu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir? I. Sümer Kralı Urnamu’nun yaptığı hukuksal düzenlemelerde; bir kişinin, başka bir kişinin kemiğini kırması halinde para cezasıyla cezalandırılacağı yer almaktadır.II. Babil Kralı Hammurabi kanunlarında; bir kişinin gözünü çıkaranın aynı şekilde cezalandırılacağı yer almaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangise ulaşılamaz? Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar? Ben, odaya girdiğim hâlde Salih Efendi’yi görmemiştim. Ta köşede bir koltuğa oturmuş, yüzünü bir gazete ile örtmüştü. Abdurrahman Efendi’nin seslenmesi üzerine gazeteyi indirdi. Tıknazca, koca baş, çıkık alın, basık burun, sarı bıyık, sakallı bir zat gözlüğünü çıkararak vaktiyle Phare de Bosphore’den çizmiş olduğu bir iki haberi gösterdi.Anı türünden alınmış bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlede hangi kelimenin anlamı yoktur?“Berrin ve Ergin ödevlerini bitirdi. “ Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır? Bir sporcu birinci gün 1 saat 25 dk, ikinci gün 1 saat 45 dakika antreman yapıyor. Buna göre bu sporcu toplam 4 saat antreman yapması için daha ne kadar antreman yapmalıdır? 7 x 7 x 7 = 7a   a2 = b   Yukarıda verilenlere göre  ( A + B ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?  Talas Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir? Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde        İşlenmiş madde  “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık” (Kamer 49) Aşağıdakilerden hangisi bu âyet ile açıklanamaz. Tevrat, Zebur ve İncil'in bir araya gelmesiyle oluşan kitaba ne ad verilir? Küçük nesneleri büyüterek, en ince ayrıntısına kadar incelememizi sağlayan, eğitim ve sağlık alanında kullanılan teknolojik alet hangisidir? İnsanlarda ayrık kulak memesi, yapışık kulak memesine baskındır.Heterozigot ayrık kulaklı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların, ayrık kulak memesi olan kız çocuğu olma olasılığı kaçtır? Yapısıyla diğerlerinden farklı olan kelime hangisidir? Kalemtıraşla kalem açarken kalemin yaptığı hareket hangisidir? Aşağıdaki Türk boylarından hangisi Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken, Selçuklu ordusuna geçerek Malazgirt Zaferinin kazanılmasında etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir? Takvim-i Vekayî gazetesi ilk olarak hangi Osmanlı padişahı döneminde çıkarılmıştır?  We should - - - - the school rules. That’s for our own good. “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı olarak kullanılmamıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olasılık” söz konusudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Kanada’da bulunan özel bir şirket, insan gücüyle çalışan bir çamaşır makinesi üretti. Çamaşırlar hazneye yerleştirildikten sonra deterjan ve su eklenerek makinenin üzerinde bu- lunan kapak kapatılıyor. Makinenin alt kısmında bulunan pedala basılarak çamaşır haznesi döndürülüyor. Böylece çamaşırlar yıkanıyor. Bu makine sayesinde elektrik kullanmadan kısa sürede ve az miktarda çamaşır yıkanmış oluyor.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına ………………, diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana……………………… denir. Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Allah’ım! Senin rızan için ……………….., sana inandım, ………………. Seninrızkın ile orucumu açtım.”Yukarıdaki iftar duasında boş bırakılan yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir okulda 1400 kız öğrenci, kız öğrencilerden 101 fazlada erkek öğrenci var. Okuldaki toplam öğrenci  sayısı kaçtır ? Zekât ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Isıtma, yüksek basınç ve tuz derişimi gibi çevresel faktörler etkisi ile proteinlerin yapısının bozulmasına ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(...) Ali Nazik Kebabı ve Yuvalama Çorbası, Kırklareli’nden ülkemize yayılan meşhur lezzetlerdendir.(...)  Yeni doğan bebeği görmeye gitme, askere uğurlama, kız isteme, büyüklerin elini öpme, gelenek ve göreneklerimiz arasında yer alır.(...)  Osmanlı Devleti padişahlarından "Fatih Sultan Mehmet’in Tuğrası", tarihi nesneye bir örnektir.(...)  Trabzon ili sınırlarında yer alan "Sümela Manastırı" doğal güzelliklerimizden biridir.(...)  "Hıdırellez" mevsimlik bayram olup 6 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır?  Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? "Kendini bir bırakıverse hemen uyuyacaktı." cümlesi yapı bakımından aşağıdaki cümle türlerinden hangisine örnektir?  Bireyin iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya mizaç, eğitim ve moral olgunluk açısından yatkın olma durumudur.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? I. TİKAII. TÜRKSOYIII. NATOYukarıda verilen ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hangilerinin kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulduğu söylenemez?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir