S:1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "10N’luk bir cismi ölçen dinamometre 2 birim uzamıştır. Her birim 5N’a karşılık gelmektedir. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
20 elmanın yarısının yarısı kaç elmadır? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye karşı çıkartılan ayaklanmaları bastırmak için alınan  önlemlerden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi ağırlığın birimidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Hz. Muhammed (sav.)’in gençlik yıllarında “Erdemliler Topluluğuna” katılması daha çok hangi yönüyle ilgilidir? Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için yapılan ilk ciddi faaliyet nedir? Peygamberimizin (a.s.m) son seferi nereye olmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi gelecek zamanlıdır? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? Aşagıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünü değildir? Aşağıdaki durumlardan hangisinde kadın ve erkek eşitliği beklenmez?  Araplar, aşağıdaki hangi uy- garlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır? “Yelda, parktaki güllere baktı. Eğilip bir tanesini kokladı. O sırada arkadaşı Ela ona seslendi: “Ne yapıyorsun orada, yoksa çiçeklere zarar mı veriyorsun?” dedi.Yukarıdaki anlatımda Yelda sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır?  Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız (.....) Her mıknatısın N ve S olmak üzere iki kutbu vardır.(.....) Mıknatıs toplu iğne kutusuna daldırıldığında toplu iğneler, mıknatısın orta kısımlarında toplanır.(.....) Kuvvet cisimleri hızlandırır, yavaşlatır, cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirir.(.....) Hareket hâlindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır.(.....) Yüzücünün hareket yönü ile nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yöndeyse yüzücünün hareketi yavaşlar. Kurban bayramı arifesinde öğle vaktindenbayram sabahına kadar bir süre Arafat’tabulunarak yapıan ibadet aşğıakilerdenhangisidir? Ses dalgalarının oluşması için dalga kaynağına ihtiyaç vardır.Buna göreI. RadyoII. TelevizyonIII. İnsanverilen örneklerden hangileri ses dalga kaynağı olabilir? Aşağıdaki hareketlilerden hangisi sallanma hareketi yapar? 5 kg peyniri 25 öğrenciye eşit olarak dağıtacağız. Her öğrenciye kaç gram peynir düşer? Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? If you - - - - harder, you - - - - the exam. I. Aklı kullanmakII.Taklit etmekIII. Ön yargılı olmakIV. Araştırma yapmakNumaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  Maria : Does oil - - - - you fat?Martha : Yes, it does. Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir.Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru,nesneyi buldurmaya yöneliktir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin du- rumunu belirten bir sözcük kullanılmıştır? Gerçek ya da gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış hayat olaylarının  bir temel düşünce etrafında  yer ve zaman belirtilerek  anlatıldığı kısa yazılar hangisidir?    • Yemek yemeden tatlı yemek yok• Akşam geç geleni eve almayacağım• Dediklerimi yapmazsan dışarı çıkamazsınBu cümleler iletişim sürecinde yapılan yanlışlıklardan hangisine örnek olabilir? Deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri kıyıya paralel olarak uzanan dağlara çarparak yükselir ve soğuyarak dağların denize bakan yamaçlarında bol yağış oluşur (Yamaç yağışları)                            Yukarıda ifade edilen yağışlar en çok hangi kıyılarımızda görülen yağış tipidir? Allah’ın ahirette sadece mü’min kullarına merhamet etmesine ……………denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? İki onluğa beş birlik eklersek kaç olur? I. İstasyonda beni karşılamaya gelen ekip, dahatrenden iner inmez kitap imzalamam için birkitapçıya götürdü.II. Toplantı bitince acele acele otele geldim.III. Bir gün önemli konferans vermek amacıyla birşehre gitmiştim.IV. Yemeklerimizi yedikten sonra yine büyük birtelaşla toplantıya gittik.V. Bu iş bittiğinde yine büyük bir telaş ve aceleyleöğle yemeğine götürüldüm.Numaralanmış cümleler anlamlı ve kurallı birmetin oluşturmak için nasıl sıralanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimatçıların Servetifünun sanatçılarından farklı yönlerinden biri değildir? Aşağıdaki turistik mekânlardan hangisi doğal yollarla oluşmuştur? Fosfor elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir