S:1

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönüyle aynıdır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
5 yıl önceki yaşı 13 olan Barış’ ın, 4 yıl sonraki yaşı kaç olur? Diş fırçalama tekniğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed’in annesi olmamasına rağmen kime “anne” der ve onu annesi gibi görürdü? Doktor, reçete yazıp ilaç almamızı istediğinde nereye gitmeliyiz? 22’ den önce hangi sayı gelir?  Birçok insanfarkında değil amakurtulamadığı bir alışkanlığın pençesinde. Evinizin kapısın- dan içeriye girer girmez bilgisayarı mı açıyorsunuz? Yemek yerken bile tabletinizle mi ilgileniyorsunuz? Ödevlerinizi bitirmeden saatlerce İnternet’e mi giriyorsunuz? Arkadaşlarınızla oynamak yerine bilgisayar oyunu mu oynuyor- sunuz? Akıllı telefonunuzu elinizden hiç düşürmüyor musunuz? Bu sorulara sizin de yanıtınız “evet” ise siz de - - - -.Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.Bugün ben 14 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? Avrupa Hun Devleti’nin dış politikasının esasları, hangi Hun hükümdarı döneminde belirlenmiştir? Aşağıdaki anayasalarımızdan hangisinde “Yasama – Yürütme ve Yargı” yetkileri tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir?  "Ali kendi semtinin futbol kulübüne üye oldu." Yukarıdaki cümlede hangi sebep yer almaktadır?                                           CANIM KİTAP        “Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk güzellik kokar barış ve sevgi yayılır onların ortamında. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir dünya oluşur. En güzeli, ben daha anlayışlı, daha içten, daha sevecen biri oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost oldum. Onları bizim insan yanımızla bütünleyerek değerlendirmek ne yararlı bir oyunmuş meğer.” Evde daha güzel bir dünya oluşmasının sebebi parçaya göre nedir? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?           Artık, zamanın kıymetini bilerek yaşıyorum.Yazar, bu cümlede aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Yüce Allah’ın (c.c.) güzel isimleri ve sıfatları vardır. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine ne denir? (I) Hac yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir. (II) Sağlığı yerinde ve maddi imkânları uygun olan her Müslümanın ömründe bir kez hacca gitmesi farzdır. (III) Hac ibadeti bireyin ahlakî duyarlılığını geliştirmenin yanı sıra Müslümanların kaynaşmasını da sağlar. (IV) Bu ibadeti hakkıyla yerine getirenin günahlarının affolunacağı bildirilmiştir.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde haccın birey ve toplum üzerindeki etkisi birlikte vurgulanmıştır? “Medeniyim diyen Türkiye’nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur.” ATATÜRK Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir? “Ben Frigli bir çiftçiyim. Topraklarımı sabanla işliyorum. Sabanımı dikkatli kullanmalıyım. Çünkü benim ülkemin kanunlarında, ekili araziye zarar verene ve sabanı kırana çok ağır cezalar verilir.”Frigli çiftçinin konuşmasından aşağıdakilerden hangisine önem verdiği anlaşılır 2054-2504-2540-2450 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir? Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden  hangisidir? 6 çeyrek elmaya kaç çeyrek elma daha eklersem 2 bütün elma eder? Hristiyanlıkta hayatını dinî hizmetlere adamayı kabul eden kimselere, yapılan bir ayinle bazı unvanlar verilir. Bu ünvan aşağıdakilerden hangisidir?  Ahiret hayatı ile ilgili " Vel-Basü badel-Mevt " sözcükleri hangi anlama gelir? ……..…., she would call all her friends.  “kırıldı” kelimesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna gelirse anlamlı bir cümle olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında, Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi; Muzdaribim bu duvarın dış tarafında, Şefkatine inandığım biri var gibi.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine aldığı akrabası kimdir? Doğal ortama en çok zarar veren aşağıdakilerden hangisidir ? Vücudumuzdaki yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa “Tanrı’nın sıfatları, peygamberler ve peygamber yakınlarıyla ilgili” verilebilecek adlardandır? Aşağıdakilerden hangisi zekatın sözlük anlamlarından biri değildir? “Aman ortaya basma ( ) “ cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti koyarız? Aşağıdakilerden hangisi kıssaların özelliklerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?1- yiyecek      2- tatil    3 –barınma   4- giyecek   5- sinema Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” sözcüğe bitişik yazılmalıdır? Before you take medicine, - - - - . Aşağıdaki cümlelerden hangisi daha çok kelimeden oluşmuştur? Misafir sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir