S:1

Aşağıdaki cisimlerden hangisi esnek değildir?

Aşağıdaki cisimlerden hangisi esnek değildir? sorunun cevabı "Pamuk " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Ceviz ağacında 86 tane ceviz vardır. Ayşe 25, Emel de 37 ceviz topladı.Ağaçta kaç ceviz kaldı? 815 X5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Hz. Muhammed’in ismini söyleyince ve duyunca ne söyleriz? Kâbe’nin etrafındaki her bir dönüşe ne denir? “Kalkmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “artık bulunmamak” anlamında kullanılmıştır? Hıristiyanlar pazar ; Yahudiler ise cumartesi günleri topluca ibadet ederler.Müslümanların topluca ibadet ettikleri gün hangisidir ? "Gökhan okuldan sonra eve geldi." cümle­sinde hangi hâl ekleri vardır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz( . )    Soluk alma sırasında hava soluk borusundan sonra akciğerlerimize ulaşır.( . )     Mıknatıs demiri çekerken, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekmez.( . )     Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.( . )     Plastik ördek suya atıldığı zaman suda yüzer.( . )     Kırmızı ışığa yaklaşan bir araba hızlanma hareketi yapar. Aşağıdakilerden hangisi, “Elviye-i Selase” denilen şehirlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?  Bartın, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve Antik Çağ’daki adını korumuş bir kenttir. Adı, Bartın Irmağı’ndan geliyor. Bartın, tarih boyunca ticari açıdan Karadeniz’in en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Söylemeden olmaz, geleneksel el sanatlarımızdan “tel kırma” Bartınlı kadınlar tarafından çok sevilen ve onlara kazanç sağlayan bir uğraş hâline gelmiştir. Ayrıca yöredeki kestane ağaçlarından yapılan, Karadeniz sularına dayanabilecek sağlamlıkta tekneler Bartınlı ustaların elinde can bulur.Bu parçada Bartın’la ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Nas suresinde Allah’ın (cc) hangi ismi yer almaz? Hz. Muhammed (sav.) kimseye kızmaz, hatayapanın hatasını yüzüne vurmazdı. Yanlış davranıştabulunanların bunu bilgisizlikten yaptıklarınainanır onlara doğrusunu gösterirdi.Hz. Muhammed (sav.)’in bu şkilde davranmasıO’nun hangi öelliğni götermektedir? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden biri değildir? “Süt çok ………. besindir.” cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış anlamda tamamlar?  Aşağıdakilerden hangisi pille çalıştırılamaz? Sabah saat 08:10 de derse başlayan ve 30 dk’lık 4 ders ve dersler arası 10 dk teneffüs yapan bir öğrenci saat kaçta son dersten çıkar? Hz. Muhammed (sav.)’in Medine’de Mescid-i Nebevi’nin yanında ‘Suffe’ denilen bir yer yaptırması O’nun hangi yönüyle ilgilidir?  Finlandiya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi “grup-grup” ilişki türüne örnek olur? İki çuvaldan birinde 30 kg un diğerinde 40 kg toz şeker vardır. Çuvaldaki un ve şeker aynı büyüklükte poşetlere hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde konulacaktır. Bu iş için kullanılacak poşetler kaçar kilogramlık olabilir? İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber, yeni bir ev veya araba aldıklarında Allah için kestikleri kurbana - - - - denir.Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Evlilik türleri eşlerin seçildiği yere göre ve eş sayısına göre olmak üzere ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evlilik türünü ifade etmektedir?    Aşağıda verilen bilgilerin başlarına doğru olanlarına ‘D’ yanlış olanlarına ‘Y’ ekleyeceğiz.---- Saltanat’ın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen sona erdi---- Lozan’da Anadolu’daki Rumlar ile Yunanistan’daki Türklerin yer değiştirilmesi kararlaştırıldı.---- Lozan’da Irak sınırı Türkiye’nin istediği gibi çözüldü.Buna göre, cevapların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? .“ Aydınlanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.   Koray Bey, bir konu seçmiş ve 5 öğrencisinin aynı konu üzerinde 5’er dakika tartışmalarını sağlamıştır. Koray Bey’in dersinde uyguladığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?  Bir çıkarma işleminde fark 174’ tür. Eksilen 290 ise çıkan sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? Gazların katı ve sıvılardan farklı davranışlarını açıklayan Kinetik Gaz Teorisi ile ilgili,I. Gazın toplam hacminin yanında gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilebilir.II. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri gazın molekül ağırlığı ile doğru orantılıdır.III. Gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti katı ve sıvılardan fazladır.yargılarından hangileri doğrudur? Hangi hayvan sürünerek hareket eder? Toplumsal tabakalar arasında aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen yer değiştirmelere “dikey hareketlilik” denir.Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek olamaz? 1.Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu işgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır? Aşağıda verilen besinlerden hangilerinin tamamı hayvansal  besindir? Bir çıkarma işleminde çıkan 172, fark 264' tür.Bu işlemdeki eksilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? I. Coulomb . VoltII. Newton . metreIII. Watt/saniyeYukarıdakilerden hangileri enerji birimi olarak kullanılabilir? Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak      üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.             Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir? Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi dört heceli bir sözcüktür? Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir.   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir