S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerine örnektir?

Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz etkilerine örnektir? sorunun cevabı " Otomobillerin tekerleklerinin aşınması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay (ayraç) içinde kullanılması gereken noktalama işareti farklıdır? .................... Allah’a, Peygamber’e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktırBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı olmamıştır?   Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi­nin en önemli nedenlerinden biri son zamanlar­da kaybettiği Türk ve Müslüman halkın çoğun­lukta olduğu toprakları geri almaktır.Buna göre Osmanlı Devleti'nin almak istediği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?   Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir kelimeye eklendiğinde anlamı değiştirmez? I. Alp orojenez sisteminin Avrupa Kıtası’ndan Asya Kıtası’na kadar uzanış göstermesiII. Birbirine komşu kıtaların kıyılarında aynı tür canlı fosillerine rastlanmasıIII. Kıtaların bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlamasıYukarıdakilerden hangileri yer kürenin başlangıçta tek bir kıtadan oluştuğunu kanıtlar? Aşağıdaki maddelerden bir grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır? I. ÖğretmenII. Uzman öğretmenIII. Başöğretmen1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarındandır? Doğru bilginin kaynağını akıl ve deney olarak gören felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’nın katmanları dıştan içe doğru hangi seçenekte doğru verilmiştir? Atatürk’ün çağdaş devlet anlayışında;I. Tam bağımsızlık fikrinin benimsenmesi,II. Yöneticilerin sınırsız süre ile seçilmesi,III. Egemenliğin ulusa dayanmasıözelliklerinden hangilerinin olması beklenir? Basit önermeler, içerisinde tek yargıyı barındıran önermelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit önermedir? 4 onluk 6 birlik + 3 onluk 2 birlik işleminin sonucu kaçtır?  Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır? Bilimsel yazılarda aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması intihal kabul edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül(,) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin insanları öncelikle uyardığı konulardan biridir? I. Dünya Savaşından çekilen ilk devlet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel besinlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf şairidir? Aşağıdakilerden hangisi süratin birimlerinden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? ”……… anahtarınızı nerede unuttunuz?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? Ekonomi andı anlamına gelen Misak-ı İktisadi’nin kabul edildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? 1916 + A31B = 8233 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Diğer milletlerin çocuklarıyla birlikte kutlayarak, barışa verdiğimiz önemi gösterdiğimiz gün hangisidir? Peygamberimiz ve sahabelerin Mekke’den Medine’ye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Toplumumuzdaki örf ve adetlere baktığımızda dinin ve inançların çok büyük etkisi olduğu görülmektedir. Sosyal hayatımızdaki örf ve âdetler, dinî kurallarla beraber anılmaktadır.Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez? 18 basamaklı bir merdivenden ikişer basamak adımlayarak yukarıya çıkan Aysu 4. adımını atıp, durmuştur. Aysu' nun daha çıkması gereken kaç tane basamağı vardır? If I ……..…. better, I would go to theatre with you.  *Anlamı; “Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulüdür.demektir.*Müslümanlığın ilk şartıdır.*Bu sözleri gönülden söyleyen kişi Müslüman olur.Yukarıda İslam’ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? “ İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de olgun bir imana sahip olamazsınız.” (Müslim, İman, 93) Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste işaret  edilen ahlaki erdemin toplumda yaygınlaşmasına daha çok katkıda bulunur? Atatürk nerede doğmuştur? Hece sayısı en fazla olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakınSaadetin adını bile duymamış Allah’ın işine bakınBu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi evsel atık değildir? Ali'nin 36 tane hikaye kitabı vardır. Ali, kitaplarını 3 arkadaşına eşit şekilde paylaştırırsa, bir arkadaşına kaç kitap düşer? Bedenimiz, elbisemiz ve namaz kılacağımız yerin temiz olması hangi kavramla ifade edilir? Bir öğrenciye düşen en önemli sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir