S:1

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin etkilerine örnek verilemez?

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin etkilerine örnek verilemez? sorunun cevabı "Ağaçtaki elmanın düşmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Sabrı ile tanınmış olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Gazelin birinci beytine ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yardır?   I. ödevlerini yapmak                                    II. su faturasını ödemekIII. Okula devam etmek                               IV.  evin market alışverişini yapmakYukarıdakilerden hangileri çocukların görev ve sorumlulukları arasında değildir? Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa hangi savaş ile dönmüştür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler birlikte bulunmaktadır ? The concert was  - - - - than I thought. İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki aşağıdakilerden hangisidir? I. Ağır eşyalarımızı duvara sabitleyebiliriz.II. Dayanıklı yapılar yapabiliriz.III. Bulunduğumuz yerden nasıl uzaklaşabileceğimizi önceden planlayabiliriz.Numaralandırılmış önlemler aşağıdaki doğal afetlerden hangisi için alınmalıdır? Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırmayaptığı söylenebilir?       İnsanın, eylemleri ile özgür iradesi arasındaki ilişkiyi ifade eden aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Emel elindeki çöpü yere atınca, Ümit onu uyarmış. Mehmet ise öğretmene şikayet etmiş. Bu durum çocuklar arasındaki............................. gösterir.Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? - Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak düz olmaz.)- Tegirmende togmış sıçgan kök kökreginge korkmas. (Değirmende doğmuş sıçan gök gürültüsünden korkmaz.)- Aç ne yimes tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.)Bu cümleler İslamiyet Öncesi Dönem’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle karşılanır? Bilgisayarımı kapatırken hangi yöntemi kullanmalıyım? Başta devlet olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, siyasi partiler, ticari kuruluşlar bu kavramın temel örnekleridir.Verilen ifadede sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sally has been married - - - - 2009. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarına göre okumanın temel amaçlarından değildir? II. Mehmet Dönemi’nde; •   Trabzon’un fethi•   Karamanoğulları’nın hakimiyet altına alınması•   Otlukbeli Savaşı’nın yapılmasıgibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda bir sözcük kullanılmıştır?   45 dk, 2 çeyrek sa, 3 yarım sa kaç dakika eder? Bir arazide heyelan bölgesi olarak adlan- dırılan bir bölge vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin özelliklerinden biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Elektrik alan çizgileri ile ilgili olarak,I. Elektrik alan çizgilerinin pozitif yüklerden çıkıp negatif yüklerde son bulduğu kabul edilir.II. Birim yüzeyden geçen elektrik alan çizgisi sayısı bu bölgedeki elektrik alan şiddetiyle ters orantılıdır.III. Elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler.yargılarından hangileri doğrudur? Bir bölme işleminde kalan 8 ise bölen aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ Dışarıdan bakıldığında her şey güzel görünür ama işin aslı öyle değildir.” anlamına gelen bir atasözüdür?  Sirke ve turşu üretiminde rol oynayan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın görevlerindendir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi yalın bir sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi Halifelik ile birlikte kaldırılmıştır? “Kur’an-ı Kerim’in ana konularını ………………, ………………..,……………………… ve …………….. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti ( . ) doğru konulmuştur ? Aşağıdaki romen rakamlarından en büyüğü hangisidir? Derslerin 40, teneffüslerin 10 dakika sürdüğü bir okulda dersler 09.00’da başladığına göre üçüncü teneffüs saat kaçta başlar? Ahmet 20 yaşında , kardeşi ise 16 yaşındadır. 5 yıl sonra Ahmet ve kardeşinin  yaşları toplamı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?           “Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi kanun” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir