S:1

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılması gerekenlerden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılması gerekenlerden değildir? sorunun cevabı " Kapı menteşelerinin yağlanması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afetve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerdenhangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi “karanlık” sözcüğünün zıt anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?                                  10, 16, 12, 10Yukarıdaki veri grubuna hangi sayı eklenirse veri grubunun aritmetik ortalaması değişmez? Fotosentez yapabilen bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunmayabilir? Osmanlı toprak yönetiminde uygulanan tımar sisteminde tımarlı sipahiler, bölgelerinde huzur ve güveni sağlayarak jandarma görevini üstleniyorlardı. Böylece devlet otoritesi, ülkenin en uç noktalarına kadar ulaşıyordu.Yukarıda verilen bilgide tımar sisteminin hangi alanda rol oynadığı belirtilmiştir? Avrupa'nın ve Türkiye'nin tamamı deniz üzerine kurulan tek hava limanı özelliği taşıyan ve mayıs 2015' te açılan hava limanımız hangisidir? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir? Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?  I. Yağış II. BasınçIII. SıcaklıkIV. RüzgârlarBitki örtüsünün dağılışı ve gelişimi üzerinde daha çok etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde birarada verilmiştir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?   19 mayıs 1919’de, Atatürk Samsuna çıktı. Verilen cümlede kaç tane yazım hatası yapılmştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? İçlerinde, geçmişten bilgiler taşıyan bitki ve hayvan kalıntıları olan fosilleri barındıran kayaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine uymayarak ordusunu terhis etmeyen tek Osmanlı komutanı kimdir? Laboratuvarlarda çok hassas sıcaklık öiçümlerinde hangi termometreler kullanılır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin amcasıdır? Cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ……………..………. adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur?  Işık kirliliği nedeniyle işini en zor yapan meslek hangisidir? 534,273 ondalık kesrinde tekrar eden ra­kamların basamak değerleri aşağıdaki­lerden hangisidir? Ben, onunla gitmek istemiyorum.cümlesinde adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? Mekke’deki ailesini korumak amacıyla Mekke fethinin hazırlıklarını gizlice müşriklerebildirmek isteyen ve Cebrail (as)’ınhaber vermesiyle yakalanan sahabiaşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi bir esnaf teşkilatıdır? Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denilmektedir?  29 Ekim 1923 ‘ te hangi olay olmuştur? Tarihte Fırat ve Dicle arasında kalan bölgeye …………………… denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İslam tarihinde Müslüman olmayanlardan ilk kez cizye vergisi alınması aşağıdaki savaşların hangisi ile gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi zekat verirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? 679  ?  965      sayı ilişkisinin doğru olabilmesi için soru işareti yerine hangisi konmalıdır? Peygamberimiz de (s.a.v.) bir hadisinde insanı yeryüzünün düzen ve ahengi ile uyumlu çalışmalara şöyle teşvik etmektedir: “Yedi şey vardır ki, kişi kabirde bile olsa, onlardan sevap devamlı surette kendisine ulaşır. Hangisi bu 7 şeyden değildir? “... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...”(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangisi vücudumuzun bölümlerinden değildir? Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra cümleye büyük harfle başlanmaz?        Lambanın keşfini gerçekleştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Türk ordu teşkilatındaki onlu sistem ilk defa hangi Türk hükümdarı tarafından uygulanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir