S:1

Kuvvet ile ilgili,
I. Cisimlerin hızını azaltabilir.
II. Eşit kollu terazi ile ölçülür.
III. Birimi Newtondur.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Kuvvet ile ilgili, I. Cisimlerin hızını azaltabilir.II. Eşit kollu terazi ile ölçülür.III. Birimi Newtondur.ifadelerinden hangileri yanlıştır? sorunun cevabı "Yalnız II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğin nedenlerinden değildir? Sartrea göre; İnsanda varoluş özden önce gelir. İnsan özgür olmaya mahkumdur. Nasıl yaşayacağına özgür iradesiyle karar verir.Buna göre insanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 7 gram COnun içerdiği atom sayısı kadar X atomu içeren XCO3 50 gramdır. Buna göre Xin mol kütlesi kaç g/moldür? (C : 12 , O : 16) Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? diş bilemek deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayun üyesi olan sadrazam, padişah adına devleti idare etme ve padişah sefere çıkmamışsa orduyu komuta etme, gerekirse anlaşma yapma yetkisine sahipti. Sadrazamın günümüzde Bakanlar Kurulundaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesinin özelliklerinden değildir? Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir? Aşağıdakilerin hangisi hem harf, hem hece, hem kelimedir? Hangisi taşra teşkilatı yönetim birimi değildir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi bebek sözcüğünün özelliği olamaz? Metabolizma; anabolizma ve katabolizmadan meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi katabolik reaksiyonlara örnek verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan Fıkhi yorumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliklerinden biridir? • Devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir.• Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz.• Herkes kanun önünde eşittir.Verilen maddeler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hangi niteliği ile ilgilidir? Tam gölgenin oluşabilmesi için .............................. madde gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Uzun kenarı (3x - 1) br ve kısa kenarı (x – 1) br olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şu kuş ötüyor. Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır? Roberto : How is the weather there? Carol : - - - - . Can you repeat please? Roberto : Of course. What is the weather like? Carol : Oh really! It is foggy and drive carefully. 60dan başlayıp ileriye 5şerli saydığımızda 4. sayı kaç olur? "Brokoli" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Gazete ve dergilerde yayımlanır.Güncel, siyasal, toplumsal sorun larla ilgili yazılardır.Okuyanı ikna etme amacı yoktur. Kişisel düşüncelere yer verilir. Özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere I.Dünya Savaşında İtalyayı kendi yanına çekmek için Batı Anadolu Bölgesini İzmir civarını İtalyaya vermiştir. Yukarıdaki bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsuların aşındırma faaliyetlerinin etkisi yoktur? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Asagidakilerden hangisi Mezozoik´de gerçeklesen olaylardan biridir? Ahirette amellerin tartılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler birlikte bulunmaktadır ? Birbirinize kin gütmeyiniz, birbirinize yüz çevirmeyiniz,birbirinizi kıskanmayınız. Ey Allahınkulları! Birbirinize kardeşçe davranınız.(Hadis-i Şerif)Hz. Muhammed (sav.) bu sözüyle aşağıdakilerdenhangisini tavsiye etmektedir? Ardışık iki sayının toplamı 123tür. Küçük sayının 18 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? 18 Eylül 2014 tarihinde bağlı olduğu Krallıktan ayrılmak için yapılan referandum sonucunda aşağıdakilerden hangisi bağımsız devlet olmayı reddetmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal faydalarından biri değildir? Elif 25, Ece Elif ten 5 kilo daha fazla ise, bu iki arkadaşın toplam ağırlığı ne kadardır? Hangi cümledeki ifade yanlıştır? Erkek kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir