S:1

Aşağıda verilen ölçü aletlerinden hangisi kuvveti ölçmek için kullanılır?

Aşağıda verilen ölçü aletlerinden hangisi kuvveti ölçmek için kullanılır? sorunun cevabı "Dinamometre " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla düşünülebilecek bir söz grubu vardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır? Klorofile sahip olmayan ototrof organizmalarda besin üretimi sırasında gerekli enerji verilenlerin hangisi ile karşılanır? Işığın yanlış yer,miktar,yön ve yanlış zamanda kullanılmasına...............denir.Yandaki cümle hangisi ile tamamlanmalıdır? Fenomenolojinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen yazarımız kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir? Namaz, sevap, günah, ahiret, tesbih... gibi kelimeler, İslam Dininin etkisiyle ....................yerleşmiş dinî kelimelerdir.Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır? Kemal günde 3 çikolata yiyiyor. Bir haftada kaç çikolata yer? Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan oyunlar, geleneksel çocuk oyunu olarak ifade edilir? 5 bütün kaç yarım eder? İpek Yolu doğuda Çini, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupaya bağlayan tarihi kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola ‘İpek Yolu adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arası etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur.Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? I. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi karışımdır? Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? Trevor : - - - -?Roger : I dont think so. She cant speak Spanish. ..................................idari bir makam tarafından gerçekleştirilen bir işlem, alınan bir karar ve uygulanan bir cezai işleme karşı, işleme muhatap olan kişi tarafından işlemin ortadan kaldırılmasına ilişkin talep hakkına denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Miraç hadisesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar.III. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? 25 metre kumaşın 9 metre 30 santimetresi satıldı. Geriye kaç santimetre kumaş kaldı? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde en şerefli varlık olarak nitelendirilmektedir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi ödü patlamak deyimi ile yakın anlamdadır? • Epigrafya• Paleografya• Nümizmatik• DiplomatikYukarıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarının ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? "Kardeşi bebeğin yanına geldi, Nabzına baktı. Sonra elini alnına koydu." Bu cümlede bulunan kelimelerin hangisinde hece düşmesi görülmektedir? Buğsenur spor konusunda çok yetenekli bir öğrencidir, okulda yapılan kızlar arası futbol turnuvasında Buğsenur ‘u gören bir futbol kulübünü hocası Buğsenurun takımlarında oynamasını ister ,ailesinde bu konuda izin almasını söyler . Buğsenur konuyu babasına açar babası dinimize ve kültürümüze göre kızların bu tür sporlar yapması caiz değildir diyerek reddeder.Bu durum toplumsal kurumların hangi özelliği ile ilgili bir durumdur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece cümle başında büyük harfle yazılır? "33,30,27,24,21,...."Yukarıdaki ritmik saymanın kuralı nedir? Aşağıdakileden hangisi saf madde değildir? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Atatürk nerede doğmuştur? Aşağıdakilerden hangisi aile içi görevlerimizden değildir? I. Bakanın çalışma programını düzenlemekII. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmekIII. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir? Selma 9 yaşındadır. Ablası Selmadan 6 yaş büyüktür. Selmanın ablası kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi icat yapmak isteyen birinin özelliği olamaz ? Ülkemizde özellikle son yıllarda ısınmada doğalgaz kullanımı artmıştır. Doğalgaz kullanımının artmasının öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kirlenmesini azaltır? Aşağıda verilen metinler, türlerine göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır? Dirsek kemiği iskeletimizin hangi bölümünde bulunur?A-Kolumuzda B-Gövdemizde C-Bacağımızda D-Kafatasımızda Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından biri değildir? Mustafa Kemal, ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir