Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

✦ İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir.
✦ Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesini sıfırlamak için uygulanacak kuvvete dengeleyici kuvvet denir.
✦ Bir cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
✦ Bir cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır değil ise cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir.
✦ Kuvveti ölçen dinamometre alete denir.
✦ İki kuvvetin bileşkesi kuvvetler toplamından büyük, farkından küçük olamaz.
✦ Duran bir cisme kuvvet uygulandığında cisim her zaman bileşke kuvvet yönünde hareket eder.
✦ Kuvvetin cisim üzerinde etki ettiği noktaya uygulama noktası denir
✦ Bir cisim eşit büyüklükte ve zıt kuvvetlerin etkisi altında ise bileşke kuvvet sıfırdır.
✦ Cisim hareket etmiyorsa ya da sabit süratle hareket ediyorsa dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.
✦ Dengeleyici kuvvet bileşke kuvvet ile eşit büyüklüktedir.
✦ Kuvvet birimi NEWTON ’dur. Kuvvet DİNAMOMETRE ile ölçülür.
✦ Bileşke kuvvet SIFIR ise cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedir.
✦ Cisme etkiyen birden fazla kuvvetin yaptığını tek başına yapan kuvvete BİLEŞKE (NET) KUVVET denir.
✦ Bileşke kuvvet sıfırdan farklı ise cisimler DENGELENMEMİŞ KUVVET etkisindedir.
✦ Batıya doğru ilerleyen bir araba doğuya dönerse arabanın YÖNÜ değişir, DOĞRULTUSU değişmez.
✦ Dinamometrenin yapısında YAY bulunur.
✦ Bir kuvvetin; YÖNÜ, DOĞRULTUSU. ve BÜYÜKLÜĞÜ vardır.
✦ 4 N doğuya 10 N batıya kuvvet uygulanan cisme etki eden bileşke kuvvet 6.N’dur.
✦ Cisim dengelenmiş kuvvet etkisinde ise ya DURUR. ya da SABİT SÜRATLE hareket eder.
✦ Kuvvet N ile gösterilir.
✦ Avucumuzda sıktığımız yaya uygulanan kuvvetlerin DOĞRULTULARI aynı, YÖNLERİ farklıdır
✦ Dengeleyici kuvvet bileşke kuvvetle aynı doğrultuda, zıt yöndedir
1

Durmakta olan cisme 10 N kuzey ve 5 N güney yönündeki kuvvetler etki etmektedir. Bu durumda cisim ................................. yönünde hareket eder.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr?

 • A ) doğu
 • B ) batı
 • C ) kuzey
 • D ) güney

2

İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete...........denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) bileşke kuvvet
 • B ) kuvvet
 • C ) hız
 • D ) sürat

3

Duran bir cismi hareket ettirebilen; hareketli cismi durdurabilen, şeklini ve yönünü değiştirebilen etkiye ................ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) hız
 • B ) kuvvet
 • C ) zaman
 • D ) yön

4

Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

 • A ) Metre/dakika
 • B ) Kilometre/metre
 • C ) Kilometre /saat
 • D ) Metre / saniye

5

Birim zamanda alınan yola​............ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) zaman
 • B ) yol
 • C ) sürat
 • D ) büyüklük

6

Sürat ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Sürati 30 m/sn olan araç 1 saniyede 30 metre yol alır.
 • B ) Sürati az olan araçlar için genellikle m/sn birimi kullanılır.
 • C ) Sabit süratle yol alan aracın sürati sıfırdır.
 • D ) Sabit süratle yol alan aracın zamanla yol değeri artar.

7

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
(....)
Kuvvet duran cisimleri harekete geçirebilir.
(....) Kuzey - güney doğrultulu bir cismin yönü kuzey olabilir.
(....) Bir araç hızlanıyorsa dengelenmiş kuvvet etkisindedir.
(....) Aynı doğrultulu aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken kuvvetler birbirinden çıkarılır.
(....) Bir doğrultuda iki farklı yön bulunur.

 • A ) DYYYD
 • B ) DDYYD
 • C ) DDYYY
 • D ) DYYYD

8

Bir atlet 100 metrelik koşu parkurunu 20 saniyede koştuğuna göre atletin sürati aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) 5km/h
 • B ) 100m/s
 • C ) 25 m/s
 • D ) 5m/s

"6. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Günlük Hayatta Dengelenmiş Kuvvetlere Örnekler" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.