Sor

6. Sınıf Günlük Hayatta Dengelenmiş Kuvvetlere Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Günlük Hayatta Dengelenmiş Kuvvetlere Örnekler
Dengelenmiş kuvvet, bir cisim üzerinde etkiyen zıt yönlü ve eşit büyüklükteki kuvvetlerin sonucunda oluşan durumdur. Bu durumda, etki eden kuvvetler birbirini dengelemekte ve cisim üzerindeki bileşke kuvvet sıfır olmaktadır.

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında kalan cisimler, hareket hâlindeyken sabit süratle hareket etmeye devam ederler ya da hareketsiz kalırlar. Başka bir deyişle, dengelenmiş kuvvetler cismin ivmelenmesini önler ve hızının değişmemesine neden olur.

dengelenmiş kuvvet
Kitaplıkta duran kitaplar: Kitaplar üzerine etki eden yerçekimi kuvveti ile kitaplığın kitaplara uyguladığı destek kuvveti birbirini dengeleyerek kitapların hareketsiz kalmasını sağlar.

Asılı bir tablo: Bir duvarda asılı duran bir tablo üzerine etki eden yerçekimi kuvveti ile duvardan gelen destek kuvveti eşit ve zıt yönlüdür. Bu nedenle tablo hareketsiz kalır.

Sandalyede oturan bir kişi: Sandalyede oturan bir kişi üzerine etki eden yerçekimi kuvveti ile sandalyenin uyguladığı destek kuvveti birbirini dengelemekte ve kişi hareketsiz kalmaktadır.

Yatay düzlemde hareket eden bir bisikletçi: Eğer bisikletçi sabit hızla hareket ediyorsa, bisiklete etki eden hava direnci ve sürtünme kuvveti, bisikletçinin pedal çevirerek uyguladığı itme kuvvetine eşit ve zıt yönlüdür. Bu durumda, dengelenmiş kuvvetler bisikletin sabit hızla hareket etmesini sağlar.

Yüzeyde yüzen bir cisim: Suya bırakılan bir cisim, yerçekimi kuvveti ile suyun cisime uyguladığı kaldırma kuvveti arasında denge sağladığında yüzeyde yüzer. Bu durumda, dengelenmiş kuvvetler cismin su yüzeyinde hareketsiz kalmasını sağlar.

Bu ve benzeri günlük hayattaki örnekler, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında kalan cisimlerin hareketsiz kalabileceğini veya sabit hızla hareket edebileceğini göstermektedir.
1

Kuvvetin tanımlanabilmesi için doğrultusu, büyüklüğü ve ................bilinmelidir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr?

 • A ) zamanı
 • B ) yönü
 • C ) büyüklüğü
 • D ) hızı

2

Kuvvetin büyüklüğü ......................................... ile ölçülür
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Dinamometre
 • B ) Newton
 • C ) Eşit Kollu Terazi
 • D ) Litre

3

Şekilde cisme etki eden kuvvetler gösterilmiştir.
Cismin batı yönünde hareket etmesi için yeni uygulanacak kuvvet hangi yönde ve kaç N olmalıdır?

 • A ) Doğu yönünde 10 N
 • B ) Güney yönünde 20 N
 • C ) Kuzey yönünde 10 N
 • D ) Batı yönünde 20 N

4

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız
(....) Cisimlerin şeklini kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz.
(....) Kuvvetin büyüklüğü terazi ile ölçülür.
(....) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerin farkı alınarak bulunur.
(....) 10 N'lık iki kuvvet bir cisme aynı doğrultuda, zıt yönde etki ederse kuvvetler birbirini dengeler.
(....) Hareket eden bir cismi kuvvet uygulayarak durdurabiliriz.

 • A ) DYDDD
 • B ) DYYDD
 • C ) DYYDY
 • D ) YYYDD

5

Aşağıdakilerden hangisi süratin birimlerinden biridir?

 • A ) m/l
 • B ) l/sn
 • C ) kg/sn
 • D ) m/sn

6

Durmakta olan cisme 10 N kuzey ve 5 N güney yönündeki kuvvetler etki etmektedir. Bu durumda cisim ................................. yönünde hareket eder.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr?

 • A ) doğu
 • B ) batı
 • C ) kuzey
 • D ) güney

7

Aşağıda verilenlerden hangisi dengelenmiş kuvvet değildir?

 • A ) Sabit süratle giden bisiklet
 • B ) Yavaşlayan araba
 • C ) Sehpanın üzerinde duran bardak
 • D ) Duvarda asılı duran saat

8

Bir cisme etki eden zıt yönlü iki kuvvetin bileşkesi .......................... kuvvetin etki yönü ile aynıdır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) sabit
 • B ) küçük
 • C ) büyük
 • D ) bileşke

"6. Sınıf Günlük Hayatta Dengelenmiş Kuvvetlere Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Özellikleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.