Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Özellikleri Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin süratini, yönünü, şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir.
Kuvvet kısaca "F" ile gösterilir. Kuvvetin birimi Newton olup kısaca "N" ile gösterilir.
Kuvvet bir cismi;
→ Hareket ettirebilir.
→ Durdurabilir.
→ Hızlandırabilir.
→ Yavaşlatabilir.
→ Yönünü değiştirebilir.
→ Şeklini değiştirebilir.

Bir Cisme Etki Eden Kuvvetin Özellikleri


Kuvvet, günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız fiziksel bir büyüklüktür ve cisimlerin hareket etmesini sağlayan temel etkendir. Cisimler üzerinde uygulanan kuvvetlerin, doğrultu, yön ve büyüklük gibi temel özellikleri vardır.
cisme etki eden kuvvetin özellikleri
Kuvvetin Temel Özellikleri
Kuvvetin üç temel özelliği vardır.
➠ Kuvvetin Doğrultusu
➠ Kuvvetin Yönü
➠ Kuvvetin Şiddeti(Büyüklüğü)
Kuvvetin Doğrultusu ve Yönü

Bir cisme uygulanan kuvvet, yönlendirilmiş bir doğru parçası (→) ) ok işareti çizilerek gösterilir. Bu doğru parçası, genellikle bir ok işaretiyle ifade edilir ve kuvvetin doğrultusunu belirtir. Doğru parçasının ucuna konulan ok işareti ise kuvvetin yönünü ifade eder. Kuvvet, her zaman bir doğru boyunca etki ettiği için, bu yönlendirilmiş doğru parçası ile temsil edilmesi uygundur.

Kuvvetin Büyüklüğü

Kuvvetin büyüklüğü, uygulanan kuvvetin şiddetini gösterir ve doğru parçasının uzunluğu ile ifade edilir. Farklı kuvvetlerin büyüklüklerini doğru bir şekilde karşılaştırabilmek için, çizilen okların ölçeklendirilmesi gerekir. Bu sayede, daha büyük kuvvetler daha uzun oklarla ve daha küçük kuvvetler ise daha kısa oklarla temsil edilir.

Bir cisme birden fazla doğrultuda kuvvet uygulanabilir. Bu durumda, cisim üzerinde etki eden kuvvetlerin doğrultuları ve büyüklükleri dikkate alınarak, sonuçta ortaya çıkan toplam kuvvet bulunabilir. Bu toplam kuvvet, cismin hareket ettiği doğrultuyu ve hızını etkiler.

Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için, dinamometre adı verilen bir araç kullanılır. Dinamometre, uygulanan kuvvete bağlı olarak belirli bir miktarda deforme olan elastik bir yapıya sahiptir. Bu deformasyon, cihaz üzerindeki ölçek yardımıyla okunarak, kuvvetin büyüklüğü belirlenir.

Bir cisme etki eden kuvvetin özellikleri, kuvvetin doğrultusu, yönü ve büyüklüğüdür. Kuvvetlerin doğru parçası ile gösterilmesi, bu özelliklerin daha net anlaşılmasını sağlar. Ayrıca, kuvvetlerin ölçeklendirilmesi, farklı kuvvetlerin büyüklüklerini karşılaştırma imkanı sunar. Birden fazla doğrultuda uygulanan kuvvetlerin toplamı, cismin hareketini belirleyen faktördür. Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi için ise dinamometre kullanılır.

Cisimlere etki eden kuvvetlerin doğru anlaşılması, fiziksel olayları yorumlama ve bu olaylara müdahale etme becerisini geliştirir. Ayrıca, bu temel kavramlar mühendislik, mimarlık ve günlük yaşamdaki birçok uygulama için önemli bir temel sağlar. Kuvvetin özelliklerini ve ölçüm yöntemlerini bilmek, bu alandaki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur.
1

Bir hareketlinin sürati ifade edilmek istendiğinde;
I. Metre / saniye (m/sn)
II. Kilometre / saat (km/sa)
III. Newton (N) birimlerinden hangileri kullanılabilir?

 • A ) II ve III
 • B ) I ve III
 • C ) I ve II
 • D ) Yalnız I

2

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin özelliklerinden biri değildir?

 • A ) Duran cismi hareket ettirebilir
 • B ) Hareket eden cismi durdurabilir
 • C ) Cismin hızını, yönünü, şeklini değiştirebilir
 • D ) Kuvvetin büyüklüğü eşit kolllu terazi ile ölçülür.

3

Batıya doğru 4 ve 9 N'lık, doğuya doğru 2 ve 3 N'lık kuvvetler bir cisme aynı noktadan etki etmektedir.
Cisim hangi yönde ve ne kadar kuvvetle hareket eder?

 • A ) Batı yönünde 8 N büyüklüğünde
 • B ) Batı yönünde 6 N büyüklüğünde
 • C ) Batı yönünde 2 N büyüklüğünde
 • D ) Doğu yönünde 4 N büyüklüğünde

4

12 N ve 5 N büyüklüğünde iki kuvvetin bileşkesi en fazla kaç olur?

 • A ) 7N
 • B ) 2 N
 • C ) 17 N
 • D ) 22 N

5

Kuvvetin büyüklüğü ......................................... ile ölçülür
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Dinamometre
 • B ) Newton
 • C ) Eşit Kollu Terazi
 • D ) Litre

6

Şekilde cisme etki eden kuvvetler gösterilmiştir.
Cismin batı yönünde hareket etmesi için yeni uygulanacak kuvvet hangi yönde ve kaç N olmalıdır?

 • A ) Doğu yönünde 10 N
 • B ) Güney yönünde 20 N
 • C ) Kuzey yönünde 10 N
 • D ) Batı yönünde 20 N

7

Aşağıdaki durumların hangisinde dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi vardır?

 • A ) Tavanda asılı avize
 • B ) Yuvarlanan top
 • C ) Duvarda asılı tablo
 • D ) Park halindeki araba

8

İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete...........denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) bileşke kuvvet
 • B ) kuvvet
 • C ) hız
 • D ) sürat

"6. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Özellikleri Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6.Sınıf Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.