S:1

Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir? sorunun cevabı "Kilometre/metre " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Alfabemizde  sessiz  harfler   sesli  harflerden  kaç  fazladır?   “Rıhtımda her zaman oturduğu yeri tanıyamadı;çünkü……….”Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?   Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur. İyi eğitim görmüş, kibar bir kişidir. Aynı zamanda gösterişe düşkün ve savurgandır. Tanıştığı Mahpeyker Hanım’a âşık olur. Onun kötü yola düşmüş bir kadın olduğunu bilmemektedir. Durumu öğrenen annesi oğlunu Mahpeyker’in elinden kurtarmak için eve Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Ama cariye Ali Bey’i kendine bağlayamaz. Daha sonra Mahpeyker’in kötü bir kadın olduğunu öğrenen Ali Bey Dilaşup’la evlenir. Eser Mahpeyker’in kurguladığı entrikalar ve tuzaklarla devam eder. Eserin sonunda Mahpeyker’in kiraladığı katil, Ali Bey yerine Dilaşup’u öldürecek, Ali Bey de Mahpeyker’i öldürecek ve kendisi de hapiste hastalık ve kahırdan ölecektir.Yukarıda sözü edilen edebî eserin adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar çünkü sözcüklerden biri gereksizdir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele- rin hangisindeki altı çizili sözcük anla- tım bozukluğuna yol açmıştır? Bitkilerde besin ve oksijen üretmekle görevli olan organel hangi seçenekte verilmiştir? Sosyal medyada paylaştığımız bilgiler, fotoğraflar hakkımızdaki her şeyin başkaları tarafından öğrenilmesine neden olmaktadır. Sosyal medyadaki bazı art niyetli kişiler bu bilgileri bize karşı kullanabilmektedir.Bu bilgiye göre paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istemiştir ? A62 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 15 olduğuna göre “A” sayısının sayı değeri kaçtır? Çakılların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Dünya’nın Güneş etrafında dönerken çizdiği yörünge şekli nasıldır? Aşağıdaki elektrikli aletlerden hangisi çalışırken ses üretmez? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir oyun değildir? I usually eat salad and fruit - - - - . Demir tozu ile kum karışımını ayırmak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Lidyalılar, Sard’dan başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır.Bu durum Lidyalıların öncelikle aşağıdaki alanların hangisinde gelişmelerine katkı sağlamıştır? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesinde açılabilen okul öncesi eğitim kurumudur? “3 karış – 2 kulaç – 6 parmak” hangisinin uzunluğu en fazladır?  Aşağıdaki hadislerden hangisi çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-acak/-ecek” eki alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz?        Dünya Turizm Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet amacı ile mektup gönderdiği devlet başkanlarından biri değildir? “Ey insanlar, kimin sırtına kamçı vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun; kimin bende alacağı varsa, işte malım gelsin alsın. Bana en yakın olan dostum, burada benden hakkını isteyen veya gönül hoşnutluğuyla helal edendir. Ben Rabbime yüz akıyla kavuşmayı umuyorum.”Hz. Peygamber bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? I.Bolu tünelinin yapılmasıII.Fırat nehri üzerinde Atatürk barajının yapılmasıIII.Doğu Karadeniz’de balıkçılığın yapılmasıYukarıdakilerden hangisi insanın doğal ortamı değiştirdiğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi namazın bizlere kazandırdıklarından biri değildir? 02.04.2019 tarihinden 5 hafta sonrasındaki tarih nedir? Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük temel anlamda kullanılmıştır? Mayozla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hangi sözcükte kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Televizyonda, ülke genelinde hava durumunun rüzgarlı olacağı söylenerek vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunulmuştur.Bu uyarıya özellikle aşağıdaki meslek gruplarından hangilerinin daha fazla dikkat etmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi ayrımcı uygulamalara örnek gösterilemez?  Okunuşu “bin yüz” olan sayı hangisidir? Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  156 havucu 12 tavşana eşit paylaştırırsanız her tavşana kaç havuç düşer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konuşmuştur? Hristiyanlıktaki tanrı inancını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? Belirli bir toprak parçası (ülke) üzerinde yasal olarak fiziki güç kullanma tekelini elinde tutan insan topluluğudur. Devlet, güç kullanma “Hakkı”nın tek kaynağı kabul edilmektedir. Fiziki şiddet kullanma hakkı başka kurumlara ya da bireylere yalnızca devletin izin verdiği ölçüde tanınmaktadır. Devlet, görevlerini hukukla ve bunu yerine getirtme aracı olan fiziki güçle yürütmektedir. diye görüş bildiren kimdir? Aşağıda Ay ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  31 256 + 580işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir