Sor

6. Sınıf Fen Bilimleri Bileşke Kuvvet Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bileşke Kuvvet
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir. Bileşke kuvvet kısaca R harfi ile gösterilir. Bileşke kuvvete net kuvvet de denir.

Zıt Yöndeki Kuvvetlerin Bileşkesi


Bir cisme etki eden kuvvetler aynı doğrultuda ve farklı yöndeyse kuvvetlerin büyüklükleri arasında çıkarma işlemi yapılarak bileşke kuvvetin büyüklüğü bulunur.
R = F1 – F2
bileşke kuvvet
5N- 3N = 2N

Aynı Yöndeki Kuvvetlerin Bileşkesi


Bir cisme etki eden kuvvetler aynı doğrultu ve aynı yöndeyse kuvvetlerin büyüklükleri arasında toplama işlemi yapılarak bileşke kuvvetin büyüklüğü bulunur. Bileşke kuvvetin doğrultusu uygulanan kuvvetlerle aynıdır

R = F1 + F2
bileşke kuvvet
5N- 3N = 2N
1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız
(....) Cisimlerin şeklini kuvvet uygulayarak değiştirebiliriz.
(....) Kuvvetin büyüklüğü terazi ile ölçülür.
(....) Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerin farkı alınarak bulunur.
(....) 10 N'lık iki kuvvet bir cisme aynı doğrultuda, zıt yönde etki ederse kuvvetler birbirini dengeler.
(....) Hareket eden bir cismi kuvvet uygulayarak durdurabiliriz.

 • A ) DYDDD
 • B ) DYYDD
 • C ) DYYDY
 • D ) YYYDD

2

Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisi altında değildir?

 • A ) Duvardaki saat
 • B ) Sabit süratle ilerleyen araba
 • C ) Yokuştan inen araba
 • D ) Ağaçta duran elma

3

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
(....)
Kuvvet duran cisimleri harekete geçirebilir.
(....) Kuzey - güney doğrultulu bir cismin yönü kuzey olabilir.
(....) Bir araç hızlanıyorsa dengelenmiş kuvvet etkisindedir.
(....) Aynı doğrultulu aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulunurken kuvvetler birbirinden çıkarılır.
(....) Bir doğrultuda iki farklı yön bulunur.

 • A ) DYYYD
 • B ) DDYYD
 • C ) DDYYY
 • D ) DYYYD

4

Durmakta olan cisme 10 N kuzey ve 5 N güney yönündeki kuvvetler etki etmektedir. Bu durumda cisim ................................. yönünde hareket eder.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr?

 • A ) doğu
 • B ) batı
 • C ) kuzey
 • D ) güney

5

Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
(.....) Kuvvet nesnelerin şeklini değiştirmez.
(.....) Kuvvet uygulanan her cisim yavaşlar.
(.....) Batıya doğru ilerleyen bir cismin doğrultusu kuzey - güneydir.
(.....) Doğu - batı doğrultulu iki kuvvetin yönleri farklı olabilir.
(.....) Doğrultuları aynı olan kuvvetlerin yönleri her zaman aynıdır.

 • A ) YDYDY
 • B ) DYYDY
 • C ) YYYDY
 • D ) YYDDY

6

Aşağıda verilenlerden hangisi dengelenmiş kuvvet değildir?

 • A ) Sabit süratle giden bisiklet
 • B ) Yavaşlayan araba
 • C ) Sehpanın üzerinde duran bardak
 • D ) Duvarda asılı duran saat

7

Büyüklükleri 10 ve 3 N olan iki kuvvet bir cisme aynı doğrultu ve yönde etki ediyor. Bu kuvvetlerin bileşkesi kaç N'dır?

 • A ) 7 N
 • B ) 8 N
 • C ) 13 N
 • D ) 15 N

8

Bileşke kuvvet ............ise cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) büyük
 • B ) küçük
 • C ) sıfır
 • D ) yok

"6. Sınıf Fen Bilimleri Bileşke Kuvvet Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6.Sınıf Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.