S:1

Birim zamanda alınan yola​............ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir?

Birim zamanda alınan yola​............ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "sürat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden değildir? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA'nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir?  ”Kıbleye karşı yüzükoyun uzanmış yatan bu şehidin büyük yeşil kalpağı henüz bozulmamıştı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?   Zeybek hangi yöremize ait bir halk oyunudur?  Abdullah b. Amr diyor ki: Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu sırada annem bana: “Gel sana bir şey vereceğim!” diye çağırdı. Peygamberimiz, anneme: “Çocuğa ne vermek istedin?” diye sorunca annem: “Hurma” diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz: “Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin, sana bir yalan günah yazılırdı.” buyurdu. Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir kayaç türü değildir? Hangi tümcede mecazlı bir anlatım vardır? Mummy :Hi, honey. What present would you like to get on your birthday ?Bertha  : Thanks mummy, a smartphone would be great.Mummy : - - - - ? Bertha :Yes, but I want a new one with bigger screen.Mummy :I’m sorry, but you don’t need it. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?   1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Erciş’ten yirmi kilometre sonra Muradiye Şelalesi’ne ulaştık. Buradaki görüntü nefisti ancak burası bir tür kanyon içinde olduğundan gözlerden uzaktı. Bir kısmı baraj tarafından getirilen sularla desteklenen bu çağlayan, yöreye Allah’ın güzel bir armağanı. Üçüncü kez geldiğim hâlde ilk kez geliyormuşum gibi hissettim kendimi. Bu coğrafya, fotoğraf sanatçıları için çok özel bir plato. Eş, dost, arkadaş asma köprüden karşıya geçerek şelaleyi seyre koyuluyoruz.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A : Do you have a doll ?B : No I ____Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? Bir bölme işleminde bölen 56, bölüm 24 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? (–9) · (–9) · (–9) · (–9) · (–9) işlemini üslü ifade şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir yerden bir yere gitmek için trafikte araçta bulunan, ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI Yazarın annesi nerede çalışmaktadır? “Suçlar, insanın yüzünde görünseydi, …”cümlesi, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa “insanın kendisiyle yüzleşmekten kaçındığı” anlamı kazanır? Aşağıdaki durumların hangisinde hareketli bir varlıktan söz edilemez? 5 L suya, 2 L limon suyu katılarak limonata yapılıyor. 42 L limonata yapmak için, kaç litre limon suyuna ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelimedir? Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramların açıklaması verilmiştir.Buna göre hangi kavramın açıklaması yanlış yapılmıştır?  Turtles walk more - - - - than rabbits. Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembolü değildir? Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? 1.   Akıllı olmak      2. Yemek-içmek      3. Doğmak-büyümekYukarıdakilerden hangileri insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerdendir?  Aşağıdakilerden hangisi, ilkokula giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir? Yaptığınız sözleşmenin şartları nelerdir? Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlenin öge dizilişiyle aynıdır? Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? İki mıknatıs birbirine yaklaştırılıyor. Birbirlerini ittikleri gözleniyor.Buna göre aşağıdaki hangi bilgi doğrudur? Hangisi farklıdır ?  86’ yı kaça bölersem bölüm 21, kalan 2 olur? Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A + 4 = 12 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? C+02------------C O2 tepkimesinde 24 gram C ile 32 gram oksijenin tepkimesi 56 gramdır. 12 gram C ile kaç gram oksijen reaksiyon yapar ?  Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? “Baytar Mektebi”, aşağıdaki hangi alanda eğitim vermek üzere açılmış bir okuldur? Hangisi halkın yönetimle ilişkileri kolaylaştırma amacıyla dönüktür? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir