Sor

5.Sınıf Hz. İbrahim'in Hayatı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara kıssa denir.

Kendisine "Halil" ve "Halilullah" lakapları verilmiş olan peygamber Hz. İbrahim’dir.
doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği

Doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği görmüş ve samimiyetle Allah’a (c.c.) inanmış kimseye hanif denir.

Hz. İbrahim, Kur'an'da çok önemli bir peygamberdir ve bir süre de onun adını taşır. Çok büyük bir alanda yaşamış ve insanlara sadece bir Allah'a inanmalarını söylemiştir. İki oğlu Hz. İsmail ve Hz. İshak da peygamber olarak seçilmiştir. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, Kâbe'yi yeniden yapmışlardır.

Hz. İbrahim, putlara tapan insanlarla birlikte yaşasa da, asla putlara tapmamıştır. Çok küçükken bile sadece bir Tanrı'ya inanmıştır. Allah ona 10 sayfalık bir kitap göndermiş ve insanlara bu dini öğretmiştir.

Bazı insanlar Hz. İbrahim'in diniyle yaşamış ve sadece bir Tanrı'ya inanmışlardır. Bunlara "Hanif" denir. Hz. İbrahim, insanları putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırdığında, kötü bir kral olan Nemrut onu ateşe atmıştır. Ama Allah, ateşi serin ve zararsız yaparak Hz. İbrahim'i korumuştur.

Sonra Hz. İbrahim, Mekke'ye gidip oğlu Hz. İsmail ile Kâbe'yi inşa etmiştir. Kâbe, İslam'ın en önemli yapılarından biridir. Hz. İbrahim, peygamberlerin atası olarak bilinir çünkü onun soyundan birçok peygamber gelmiştir. İki oğlu İsmail ve İshak da peygamberdir ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de İsmail'in soyundandır.

Özetle:
✦ Hz. İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir peygamberdir ve İbrahim suresi adında bir sure bulunmaktadır.
✦ Geniş bir coğrafyada yaşamış ve insanları Allah'a inanmaya çağırmıştır.
✦ Oğulları Hz. İsmail ve Hz. İshak, Allah tarafından peygamber olarak seçilmiştir.
Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail, Kâbe'nin inşasında önemli rol oynamıştır.
✦ Putperestler arasında yaşamasına rağmen, Hz. İbrahim asla puta tapmamıştır.
✦ Allah, Hz. İbrahim'e 10 sayfalık bir kitap göndermiştir.
Tevhid ilkesine bağlı olan kimselere "Hanif" denir.
Nemrut, Hz. İbrahim'i ateşe atmış ancak Allah onu korumuştur.
Hz. İbrahim ve Hz. İsmail, Mekke'de Kâbe'yi inşa etmiştir.
✦ Hz. İbrahim, peygamberlerin atası olarak bilinir ve Hz. Muhammed, Hz. İsmail'in soyundandır.
1

Allah'ın güzel isimlerinden biri semi'dir. Semi, Allah her şeyi ______ anlamına gelir.
Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

 • A ) görür
 • B ) bağışlar
 • C ) bilir
 • D ) işitir

2

Her şeyin Allah'a (c.c.) muhtaç olması ve Allah'ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına .............................denir

 • A ) İhlâs
 • B ) samed
 • C ) Rahîm
 • D ) tevhid

3

- Hiçbir varlığa benzemez
- Tektir,eşi ,ortağı yoktur
- Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz
Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir ?

 • A ) Peygambere
 • B ) Meleklere
 • C ) Allah'a
 • D ) İnsana

4

.... Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Enfâl suresi, 75. ayet)
Bu ayetteki altı çizili kelime Allah'ın güzel isimlerinden hangisinin anlamıdır?

 • A ) RahimSamed
 • B ) Samed
 • C ) Basar
 • D ) Alim

5

Allah'ın (c.c.) her şeyi işitmesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Semi
 • B ) İrade
 • C ) Tekvin
 • D ) Basar

6

Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde yer alan konulardan biri değildir?

 • A ) Allah'ın (c.c.) hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı
 • B ) Allah'ın (c.c.) benzerinin olmadığı
 • C ) Cehennem azabının çok büyük olduğu
 • D ) Allah'ın (c.c.) tek oluşu

7

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka Tanrılar olsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. ( Enbiya – 21 )
Yukarıdaki ayet bize aşağıdaki kavramlardan hangisini hatırlatır ?

 • A ) Basar
 • B ) tevhid
 • C ) Semi
 • D ) irade

8

İnsanın istediklerini Yüce Allah'a iletmesi ondan yardım dilemesidir.
Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

 • A ) İhlas
 • B ) Tevhid
 • C ) Dua
 • D ) İhlas

"5.Sınıf Hz. İbrahim'in Hayatı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Allah Rahman ve Rahim'dir Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.