S:1

Allahın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır?

Allahın varlığına inanan ve kendisini sürekli görüp gözettiğini bilen bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? sorunun cevabı "Başkalarına zarar vermek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Her gün evrende sıradan gibi görünen, birçok olağanüstü olay gerçekleşmektedir. Her yeni gün güneşin doğuşuyla başlamakta batışıyla sona ermektedir. Her yıl ilkbaharda çiçek açan, gövdesine su yürüyen ağaçlar, kışın yapraklarını dökmekte gövdesi kupkuru bir hâle gelmektedir. Baharın yeniden gelişiyle o kupkuru gövde canlanmakta yer çekiminin tersine su yukarı doğru çıkmaktadır. Bu gibi örnekler Allahın kâinata koyduğu düzenin göstergesidir.Yukarıdaki metindeI. FizikselII. BiyolojikIII. Toplumsalnumaralanmış yasalardan hangileri örneklendirilmiştir? Kütlece yüzde derişimi %40 olan 150 gram CaCl2 çözeltisine 90 gram saf su ekleniyor. Buna göre, oluşan çözeltinin kütlece % derişimi kaç olur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır? Katı ya da sıvı bir karışımın ilave edilen bir çözücü yardımıyla bileşenlerine ayırma yönteminin adı nedir? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? Besinler içeriklerine göre kaç sınıfa ayrılır ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda askeri olarak adlandırılan yönetici sınıfında yer almaz? Köşe yazıları hızlı yazılır. Üstünde çok çalışmak için vakit yoktur. İnce eleyip sık dokumaya kalktın mı, yazıyı zamanında yetiştiremezsin. Köşe yazısı daha çok belleğe dayanılarak yazılır. Bu da rizikoyu artırır. Yanlış yazabilirsin, en azından cümlenin çatısını daha iyi kurabilecekken, bozabilirsin. Ertesi sabah yazıyı okuduğunda bir sözcük yerine oturmamış gözükecektir; ama değiştirecek olanağın kalmamıştır. iş işten çoktan geçmiştir. Noktalama eksiği bulabilirsin, canın sıkılır, keyfin kaçar.Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi ağır basmaktadır? YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?Cik cikdedi benimkiDal üstünde tepede.Kovan, aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yuvasıdır? Selin oyuncaklardan .................. beğendi? cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? Allahın Subuti Sıfatlarından birisi olan Kudret ne demektir? Okula yazılan bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Bir işte başarılı olmak için her türlü çalışmayı yaptıktan sonra Allaha dua etmek, o işi Allaha havale etmek anlamına gelen kavram hangisidir? Halk, devleti yönetecek kişileri seçer, eğer yöneticilerden memnun kalmazsa onları değiştirebilir.Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? Hangi fiilde eylemin yapıldığı zaman belli değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde şişe kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Asit ve bazları birbirinden ayırt etmek için kullanılan maddelere ayraç denir. Bu maddelerin asidik ortamdaki renkleri ile bazik ortamdaki renkleri birbirinden farklıdır.Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisi ayraç olarak kullanılmaz? Hayvanlar tarafından tüketilen su,I. Terleme olaylarıII. Bitkilerin kökleriyle su almasıIII. Fotosentez tepkimeleriverilenlerden hangileri ile tekrar atmosfere geri döner? Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin; konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygula­ malarından hangisinin yapılması uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken gerçekleşmez? Hz. Muhammedin (sav.) doğumunun anıldığı kandil aşağıdakilerden hangisidir? Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır... (Bakara suresi, 262. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Dışarı çıkarken kalın giysiler giymelisin. cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sigaranın sebep olduğu sağlık sorunlarından biridir? Karşımızdaki kişi ile etkili iletişim kurmak için hangisini yapmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu hükümdarlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz? Aristoteles, ahlaklı ve erdemli bir hayatın amacının mutluluk olduğunu söyler. İnsanın mutlu olabilmesi için kendi içindeki özü ya da formu gerektiği gibi gerçekleştirmesi zorunludur. İnsana özgü olan, onun asıl özünü ve amacını meydana getiren akıldır. Öyleyse mutlu yaşamak, aklı ile hareket eden kişinin ulaşabileceği bir durumdur.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır? Mimari, estetik, sanat, edebiyat, kişi ve yer isimlerinde; örf, âdet ve geleneklerde; hukuki, siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve turistik alanlarda hep dini motifler, deyim ve anlayışlar göze çarpar.Bu metinden din ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? 10 tek sayı mıdır çift sayı mıdır yazınız? Kuran-ı Kerimin 20 şer sayfadan oluşan her bir bölümüne ne ad verilir? ........... is the day after Saturday. I go to beach ......... that days and .......10.00 a.m. in summer Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşma ile ilgili değildir? (1) Dünya üzerinde dört bine yakın hamam böceğitürü vardır. (2) Birçok türü ormanlarda yaşayan bucanlıların bazı türleri mağaralarda yaşar. (3) KuzeyAmerikaʼda görülen bir hamam böceği türü, yaprakkesici karıncaların yuvalarında sürdürür yaşamını.(4) Hamam böceklerinin en güzel türü ise Madagaskarʼda bulunur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeöznel anlatım vardır? Mustafa Kemal Atatürk TBMMnin açıldığı 23 Nisan ı çocuklara bayram ilan etmesi onun hangi yönünü göstermektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir