Sor

Evrendeki Mükemmel Düzene Dair Beş Örnek

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Güneş ve Dünya Arasındaki Uygun Mesafe: Evrendeki mükemmel düzenin bir örneği olarak, Güneş ve Dünya arasındaki uygun mesafeyi gösterebiliriz. Dünya, Güneş'e tam olarak doğru bir uzaklıkta bulunuyor; bu sayede gezegenimizde yaşam için gerekli olan ısı ve enerji dengesi sağlanıyor. Eğer Dünya Güneş'e daha yakın olsaydı, gezegenimizdeki sıcaklık yaşam için fazla yüksek olurdu ve su buharlaşarak yok olurdu. Dünya Güneş'ten daha uzakta olsaydı ise, düşük sıcaklıklar nedeniyle yaşam için gerekli sıvı su bulunmazdı.

Dünya'nın Eğik Ekseni ve Mevsimler: Dünya'nın eğik ekseni de evrendeki mükemmel düzenin bir başka örneğidir. Dünya, kendi ekseni etrafında yaklaşık 23,5 derecelik bir eğimle döner ve bu durum, mevsimlerin oluşmasına katkıda bulunur. Bu eğiklik sayesinde, yıl boyunca Güneş ışınları dünyanın farklı bölgelerine değişen açılarda düşer ve bu durum, sıcaklık ve iklim değişikliklerine neden olur. Mevsimlerin varlığı, tarım, hayvancılık ve insanların yaşam şekli için büyük önem taşır. Eğer dünya ekseni üzerinde dik bir şekilde dönseydi, mevsimler oluşmaz ve yaşam için gerekli olan doğal döngüler bozulurdu.

Fotosentez Süreci: Evrendeki mükemmel düzenin bir başka örneği olarak, fotosentez sürecini ele alabiliriz. Bitkiler, güneş ışığı, su ve karbondioksit kullanarak besin ve oksijen üretirler. Bu süreç, dünya üzerindeki yaşamın devamlılığı için büyük önem taşır, çünkü bitkiler besin maddesi ve oksijen sağlar ve aynı zamanda karbondioksit seviyelerini kontrol eder. Bu dengeli sistem sayesinde, canlılar yaşamlarını sürdürebilir.

Su Döngüsü: Evrende mükemmel düzene bir başka örnek olarak, su döngüsünü inceleyebiliriz. Su döngüsü, dünya üzerindeki suyun sürekli hareket ederek buharlaşma, yoğuşma, yağış ve akış şeklinde döngü halinde gerçekleşmesidir. Bu döngü sayesinde, dünya üzerindeki su kaynakları yeniden doldurulur ve böylece yaşam için hayati öneme sahip olan su kaynakları tükenmez. Su döngüsü, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken suyun temin edilmesine yardımcı olur.

Yeryüzündeki Ekosistemler ve Besin Zinciri: Evrendeki mükemmel düzenin bir başka örneği olarak, yeryüzündeki ekosistemler ve besin zincirini ele alabiliriz. Ekosistemlerde, birçok farklı canlı türü bir arada yaşar ve her biri diğerleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşime girer. Besin zinciri, canlıların enerji ve besin maddesi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için birbirlerini tüketme sürecidir. Bu süreçte, bitkiler enerjilerini güneşten alırken, hayvanlar enerjilerini bitkileri veya diğer hayvanları tüketerek elde ederler. Bu dengeli ve karmaşık yapı sayesinde, ekosistemlerde yaşayan canlıların ihtiyaçları karşılanır ve dünya üzerinde yaşam devam eder.
1

Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Basar
 • B ) Kadir
 • C ) Rahim
 • D ) Semi

2

Kulluk görevimiz olduğu için yaptığımız iş ve davranışlara ne denir?

 • A ) İnanç
 • B ) İbadet
 • C ) İman
 • D ) Din

3

Kur'an-ı Kerim'in son sayfasında yer alan İhlas Suresi yüce Allah'ın hangi sıfatını açıklamaktadır?

 • A ) Vahdaniyet
 • B ) Tekvin
 • C ) Semi
 • D ) Kelâm

4

Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Semi
 • B ) Kudret
 • C ) Rahim
 • D ) Basar

5

Allah'ın (c.c.) .......................... ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) samed
 • B ) İhlas
 • C ) Rahîm
 • D ) Tekvin

6

Allah'ın (c.c) ahirette iman eden insanlara nimet vermesine ne ad verilir?

 • A ) Vahdaniyet
 • B ) Tevhid
 • C ) Rahim
 • D ) Rahman

7

Allah'ın güzel isimlerinden biri semi'dir. Semi, Allah her şeyi ______ anlamına gelir.
Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

 • A ) görür
 • B ) bağışlar
 • C ) bilir
 • D ) işitir

8

Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini bilen bir insan nasıl davranır?

 • A ) Oruç tutmaz.
 • B ) Çevresini ve doğayı korur.
 • C ) Ara sıra yalan söyler
 • D ) Kimsenin olmadığı yerde hırsızlık yapar

"Evrendeki Mükemmel Düzene Dair Beş Örnek" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.