Sor

5. Sınıf Din Kültürü Allah İle İrtibat: Dua

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Dua, Allah'a seslenip, O'ndan yardım ve destek istemektir. İnsanlar, hem iyi hem de zor zamanlarında Allah'a dua ederek, O'nun sevgi ve yardımını isterler. Dua etmek, Allah'a şükretmek ve O'na olan güvenimizi göstermek içindir.

Allah'a dua etmek sadece zor anlarda değil, mutlu anlarımızda da önemlidir. Ailemiz, arkadaşlarımız ve bütün insanlar için dua ederek, herkesin birbirine yardımcı olmasını sağlarız. Dua etmek, Allah'la daha yakın olmamıza ve O'na güvenmemize yardımcı olur. Dua, hayatımızın her anında Allah'ı anmayı ve O'na şükretmeyi içerir.

Dua, Allah ile konuşmak ve O'na isteklerimizi anlatmak gibidir. İnsanlar dua ederek, Allah'a kendilerine yardım etmesi ve iyi şeyler vermesi için başvururlar. Dua etmek, insanın hem sevinçli hem de üzüntülü zamanlarında Allah'la iletişim kurmasının güzel bir yoludur.

Dua ettiğimizde sadece kendimiz için değil, ailemiz, arkadaşlarımız ve diğer insanlar için de dua etmeliyiz. Bu şekilde, insanlar arasındaki sevgi ve dayanışmayı güçlendiririz. Dua etmek, Allah'a olan inancımızı ve güvencemizi gösterir ve bize manevi huzur sağlar.

Niçin Dua Ederiz?


✦ İbadet etmek: Dua, Allah'a (c.c.) ibadet etmenin bir yolu olarak görülür.
✦ İletişim kurmak: Dua, insanın Allah (c.c.) ile iletişim kurmasını sağlar.
✦ Şükretmek: Allah'ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmek için dua ederiz.
✦ Yardım istemek: İnsanlar, zor durumlarında ve ihtiyaçlarında Allah'tan (c.c.) yardım istemek için dua eder.
✦ Sevinç ve üzüntü paylaşmak: Dua, insanın sevinç ve üzüntülerini Allah (c.c.) ile paylaşmasına vesile olur.
✦ İtaat göstermek: İnsanlar, Allah'a (c.c.) itaat ettiklerini göstermek için dua eder.
✦ Manevi huzur: Dua etmek, insanlara manevi huzur ve güç sağlar.
✦ Toplumun birliğini güçlendirmek: Dua, insanların sadece kendileri için değil, diğer insanlar için de dua etmesiyle toplumun birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.

Kur’an-ı Kerim’de Dua Örnekleri


✔ Hz. Nuh (a.s.) Rabbimize şu ifadelerle dua etmiştir: "Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır." (Nûh suresi, 28. ayet.)

✔ Hz. İbrahim (a.s.) ise bizlere örnek olacak şu ifadelerle Yüce Rabbimize yalvarmıştır: "Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın." (Bakara suresi, 128. ayet.)

✔ Hz. Yusuf da (a.s.) şöyle dua etmiştir: "Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat." (Yusuf suresi, 101. ayet)

✔ Hz. Süleyman da (a.s.) şöyle dua etmiştir: "…Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın sâlih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle sâlih kullarının arasına kat!" (Neml suresi, 19. ayet.)

✔ Hz. Musa da (a.s) Rabbimize şu ifadelerle dua etmiştir: "…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır… "(Tâhâ suresi, 25 ve 26. ayetler.)

Peygamber Efendilerimizden Dua Örnekleri


Hz. Âdem (a.s.) bağışlanması için Yüce Rabbimize şöyle yalvarmıştır: Dediler ki: "Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz." (A’râf suresi, 23. ayet.)

Hz. Eyyüp de (a.s.) Yüce Rabbimize şu şekilde dua etmiştir: "Eyyüb’u da hatırla. Hani o Rabb’ine, Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti. (Enbiya suresi, 83. ayet.)

Hz. Yunus da (a.s.) balığın karnında iken, içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmak için şöyle dua etmiştir: "…Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum…" (Enbiya suresi, 87.ayet.)
1

Yüce Allah'la ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlış bir ifadedir ?

 • A ) Allah her şeyi görüp işitir
 • B ) Allah'ın gücü her şeye yetmeyeblir
 • C ) Evrendeki her şey onun izni ile gerçekleşir
 • D ) Allah bir ve tektir

2

Allah'ın her şeyi görme sıfatı hangisidir?

 • A ) Kadir
 • B ) Semi
 • C ) İlim
 • D ) Basar

3

Allah'ın (c.c.) .......................... ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.

 • A ) Kadir
 • B ) Rahman
 • C ) Rahîm
 • D ) Esmâ-i Hüsnâ

4

O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. (En'am Suresi, 59. ayet.)
Yukarıdaki ayette Allah'ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

 • A ) Semi
 • B ) Basar
 • C ) Kudret
 • D ) İlim

5

Tevhit kavramının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Bütün iyilikleri Allah rızası için yapmak
 • B ) Allah'ın bir olması
 • C ) Peygamberimize salavat getirmek
 • D ) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

6

Duanın sonunda Allah'ım duamı kabul et! anlamında ............. deriz. Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Âmin
 • B ) Subhanallah
 • C ) Allahu Ekber
 • D ) Elhamdülillah

7

Allah'ın (c.c.) .......................... ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) samed
 • B ) İhlas
 • C ) Rahîm
 • D ) Tekvin

8

O, göklerde de, yerde de (tek) Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir. (Enam Suresi 3)
Yukarıda ayet meali Allah'ın hangi sıfatına işaret etmektedir?

 • A ) Kelam
 • B ) Tekvin
 • C ) Kıdem
 • D ) İlim

"5. Sınıf Din Kültürü Allah İle İrtibat: Dua" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Allah'ın (c.c.) eşi ve benzeri olmaması ne anlama gelir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.