Sor

5. Sınıf Din Kültürü İhlas Suresi ve Anlamı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmeye ihlas denir.

İhlas kelimesi, samimiyet ve içtenlik gibi anlamlara gelir. İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir ve bu surede Allah'ın bir ve tek olduğu anlatılır. İslam'da ihlas, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu gözetmek ve doğru davranmak demektir. İhlas Suresi, Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve diğer dinlerdeki tanrı anlayışından farklı olduğunu gösterir. İhlas, Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklardan kaçınmak anlamına gelir. İhlas Suresi, namazlarda ve diğer dini törenlerde okunur.

İhlas Suresi, İslam'ın temel inancı olan Tevhid ilkesini yani Allah'ın birliğini ve eşsizliğini açıklar. Kısa olmasına rağmen, bu sure İslam'ın ana fikirlerini özetler ve Müslümanların imanını güçlendirir.

İhlas Suresi'nin güzelliklerinden biri de, karmaşık ve ağır konuları basit ve anlaşılır bir şekilde sunmasıdır. Bu nedenle, İhlas Suresi, hem yetişkinlerin hem de çocukların kolaylıkla öğrenebileceği ve anlayabileceği bir suredir. İhlas Suresi'nin okunması ve anlamının düşünülmesi,

Müslümanların Allah'a olan bağlılığını ve samimiyetini artırır. Aynı zamanda, bu sure, diğer dinlerdeki yanlış inanç ve anlayışlardan uzak durarak, İslam'ın doğru ve temiz öğretilerine uymanın önemini vurgular. İhlas Suresi'nin sıklıkla okunması ve üzerinde düşünülmesi, imanın derinleşmesine ve kalbin temizlenmesine katkıda bulunur.

Özetlersek;
✦ İhlas, samimiyet ve içtenlik anlamına gelir.
✦ İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir.
✦ İhlas, sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetmek ve doğru davranmak demektir.
✦ İhlas Suresi, Allah'ın bir ve tek olduğunu anlatır.
✦ İhlas, Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklardan kaçınmak anlamına gelir.
✦ İhlas Suresi, namazlarda ve diğer dini törenlerde okunur.

İhlas Süresinin Okunuşu


Bismillahirrahmanirrahîm.
Kul hüvallahu ehad.
Allâhüssamed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İhlas Süresinin Anlamı


Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
De ki: O Allah birdir (Eşi benzeri olmayan tek varlıktır.).
Allah sameddir. (Her şey O’na muhtaçtır.
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
Doğurmamış ve doğmamıştır.
O’nun hiçbir dengi yoktur.
1

Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Dua etmek için abdest şarttır
 • B ) Dua sadece camide yapılır.
 • C ) Duada Allah'ın (c.c.) güzel isimleri anılır.
 • D ) ) Duayı sadece hocalar yapabilir.

2

Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbe'yi inşa etmiştir?

 • A ) Hz. İbrahim - Hz. İsmail
 • B ) Hz. İbrahim - Hz. İshak
 • C ) Hz. İbrahim - Hz. Musa
 • D ) Hz. İbrahim - Hz. İsa

3

Aşağıdakilerden hangisi besmelenin anlamıyla ilişkili değildir?

 • A ) Yüce Allah'ın adıyla başlamak
 • B ) Allah'tan (c.c.) helal rızık istemek
 • C ) Rahman ve Rahîm isimleri ile yüceltmek
 • D ) Allah'ı (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimleri ile anmak

4

- Hiçbir varlığa benzemez
- Tektir,eşi ,ortağı yoktur
- Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz
Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir ?

 • A ) Peygambere
 • B ) Meleklere
 • C ) Allah'a
 • D ) İnsana

5

Allah'ın (c.c.) her şeyi yaratması..................... Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir?

 • A ) Basar
 • B ) İlim
 • C ) Kudret
 • D ) Tekvîn

6

Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde yer alan konulardan biri değildir?

 • A ) Allah'ın (c.c.) hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı
 • B ) Allah'ın (c.c.) benzerinin olmadığı
 • C ) Cehennem azabının çok büyük olduğu
 • D ) Allah'ın (c.c.) tek oluşu

7

Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve sayfalar anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?

 • A ) Sure
 • B ) Ayet
 • C ) Suhuf
 • D ) Hadis

8

Kur'an-ı Kerim'in son sayfasında yer alan İhlas Suresi yüce Allah'ın hangi sıfatını açıklamaktadır?

 • A ) Vahdaniyet
 • B ) Tekvin
 • C ) Semi
 • D ) Kelâm

"5. Sınıf Din Kültürü İhlas Suresi ve Anlamı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Allah Yaradan'dır Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.