Sor

5. Sınıf Din Kültürü Allah'ın Her Şeye Gücü Yeter Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi sıfatına "kudret" adı verilir.
Allah'ın gücü sınırsızdır ve hiçbir şey O'na zor gelmez. Her şeyi istediği gibi yaratır ve kolaylıkla yapar. Allah, evreni ve içindeki her şeyi yaratmıştır. Yıldızlar, Ay, Güneş, Dünya ve tüm canlılar, O'nun gücü sayesinde var olmaktadır.

İnsanlar da Allah'ın verdiği güçle bazı şeyleri yapabilirler. Ama insanların gücü sınırlıdır ve her şeyi yapamazlar. Allah'ın gücü ise sonsuzdur ve O, istediği her şeyi yapabilir. Allah, bizleri çok sever ve bize yardım etmek ister. Biz de Allah'ı sevmeli ve O'nun istediği gibi iyi insanlar olmalıyız.

Allah'ın gücü sayesinde, dünyada ve evrende hayret verici olaylar ve güzellikler vardır. Bu güzellikleri gördükçe, Allah'ın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu daha iyi anlarız. Ağaçlar, denizler, dağlar ve gökyüzündeki bulutlar, hepsi Allah'ın harika yaratılışının örnekleridir.

Allah, bize ve tüm canlılara bakar, ihtiyaçlarımızı karşılar ve bizi korur. O'nun sevgisi ve gücüyle, hayatımızda güzel şeyler başarabiliriz. Allah'a dua etmeli, şükretmeli ve O'nun istediği gibi yaşayarak, O'na olan sevgimizi göstermeliyiz. Böylece, Allah'ın gücü ve sevgisiyle dolu güzel bir hayat süreriz.
1

Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
(Enbiya suresi, 4. ayet) Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.(Bakara
suresi, 110. ayet)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A ) Allah, her şeyi duyar ve bilir.
 • B ) Allah, her şeyin yaratıcısıdır.
 • C ) Allah, yaptığımız her şeyi görür.
 • D ) Allah, söylediğimiz her sözü bilir.

2

Tevhit kavramının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Bütün iyilikleri Allah rızası için yapmak
 • B ) Allah'ın bir olması
 • C ) Peygamberimize salavat getirmek
 • D ) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

3

Yüce Allah' ın çok merhametli ve şefkatli oluşu........................................ ile ifade edilir
Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doldurabliriz ?

 • A ) Rahman ve rahim
 • B ) Akıl ve irade
 • C ) Basar ve semi
 • D ) Tevhid ve tekvin

4

O, göklerde de, yerde de (tek) Allah'tır. Sizin gizlinizi, açığınızı ve ne kazandığınızı bilir. (Enam Suresi 3)
Yukarıda ayet meali Allah'ın hangi sıfatına işaret etmektedir?

 • A ) Kelam
 • B ) Tekvin
 • C ) Kıdem
 • D ) İlim

5

Aşağıdakilerin hangisi Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle ilgili değildir?

 • A ) Merhamet etmesi
 • B ) Bağışlaması
 • C ) Rızık vermesi
 • D ) Cezalandırması

6

Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece Allah'ta bulunur?

 • A ) Görme
 • B ) Yaratma
 • C ) Konuşma
 • D ) İşitme

7

Allah'ın her şeyi bilmesine ne denir?

 • A ) Kudret
 • B ) Kelam
 • C ) Kıyam
 • D ) İlim

8

Allah'ın (c.c.) her şeyi işitmesi.​....................Boş bırakılan yere aşağıdaki sıfatlardan hangisi gelmelidir?

 • A ) Kudret
 • B ) Semi
 • C ) Basar
 • D ) İlim

"5. Sınıf Din Kültürü Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Allah İle İrtibat: Dua" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.