Sor

5. Sınıf Etkin Vatandaşın Özellikleri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Vatandaşlık, bir ülkenin yasal üyesi olma durumunu ifade ederken, etkin vatandaşlık ise ülke yönetiminde ve toplumda aktif rol alarak, sorumluluklarını bilinçli bir şekilde yerine getiren ve haklarını kullanabilen bireyleri tanımlar.

Kanunlara ve kurallara uyar: Etkin vatandaşlar, ülkenin kanunlarına ve toplumsal kurallara saygı gösterirler, bu çerçevede hareket ederler.

Vergisini düzenli olarak öder: Etkin vatandaşlar, mali yükümlülüklerini yerine getirir ve vergilerini zamanında öderler.

Askerlik görevini yerine getirir: Etkin vatandaşlar, ülkelerinin savunmasına katkıda bulunmak için askerlik görevlerini yerine getirirler.

Sorumluluk bilinciyle hareket eder: Etkin vatandaşlar, toplumda ve ülke yönetiminde sorumluluklarını bilir ve bu sorumluluklarını yerine getirirler.

Ülke yönetimine katkı sağlar: Etkin vatandaşlar, demokratik süreçlere katılım sağlayarak ülke yönetimine katkıda bulunurlar.

Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır: Etkin vatandaşlar, kendilerine tanınan hakları bilir ve bu hakları gerektiğinde kullanarak, kendilerini ve toplumu korurlar.

Duyarlı, sorumlu ve etkin olur: Etkin vatandaşlar, toplumsal sorunlara duyarlıdır, bu sorunlara karşı sorumlu davranır ve etkin çözümler üretirler.

Bilinçli, saygılı ve aktif olur: Etkin vatandaşlar, toplum içinde bilinçli ve saygılı davranarak, demokratik süreçlere ve sosyal etkinliklere aktif katılım sağlarlar.

Haklarını aramak için dilekçe yazar: Etkin vatandaşlar, haklarını aramak adına dilekçe yazarak, demokratik yollarla taleplerini iletmeye özen gösterirler.

Toplumsal sorunlar karşısında duyarlı olur: Etkin vatandaşlar, toplumun karşılaştığı sorunlar karşısında duyarlıdır ve bu sorunların çözümüne yönelik çaba gösterirler.

Haklarını, başkalarının haklarını kısıtlamayacak şekilde kullanır: Etkin vatandaşlar, kendi haklarını kullanırken başkalarının haklarına saygı gösterir ve bu hakları kısıtlamazlar.

Toplumsal sorunlara çözümler üretir ve kendini geliştirir: Etkin vatandaşlar, toplumsal sorunlara yönelik çözümler üretmeye çalışır ve bu süreçte kendilerini sürekli geliştirirler.

Demokratik kurum ve değerleri benimser ve bunları uygular: Etkin vatandaşlar, demokratik değerlere bağlıdır ve bu değerleri yaşamlarına entegre ederek, demokratik kurumların işleyişine katkıda bulunurlar.

Seçim zamanı geldiğinde oy kullanır: Etkin vatandaşlar, seçimlerde oy kullanarak demokratik sürecin işlemesine katkı sağlarlar ve ülke yönetimine etki etme imkanı elde ederler.

Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur: Etkin vatandaşlar, çalışarak ve üretim yaparak ülke ekonomisinin büyümesine ve kalkınmasına destek olurlar.

Etkin vatandaşlık, toplumun sağlıklı işleyişine ve ülke yönetiminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan bir kavramdır. Etkin vatandaşlar, bilinçli, duyarlı ve sorumlu bireyler olarak topluma değer katarlar. Bu nedenle, etkin vatandaş olmanın önemi ve bu konuda bireylerin üzerine düşen sorumluluklar vurgulanmalıdır. Ülkelerin geleceği, etkin vatandaşların sayısının ve niteliğinin artmasıyla daha parlak ve demokratik bir seviyeye ulaşacaktır.
1

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk değildir?

 • A ) Zeynep'in yüzmek için gittiği plajda çevreyi temiz tutması
 • B ) Sevilay'ın her sabah yatağını toplaması
 • C ) Gözde'nin okulda eğitim görmesi
 • D ) Buket'in okulda ve sınıfta çöpünü çöp kutusuna atması

2

Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin okulda sahip olduğu haklardan değildir?

 • A ) Okul kütüphanesinden yararlanmak
 • B ) İyi bir eğitim almak.
 • C ) Derslere istediği zaman girmek
 • D ) Tenefüslerde dinlenmek.

3

Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

 • A ) Halk Oyunları Kulübü
 • B ) Tiyatro Kulubü
 • C ) Şehitkamil Ortaokulu Spor Kulubü
 • D ) Şehitkamil Ortaokulu

4

Hangisi çok boyutluluğa örnektir?

 • A ) Kaya'nını derste konuşarak arkadaşlarını rahatsız etmesi
 • B ) Murat'ın oyuncak arabası ile oynaması
 • C ) Meral'in çiçek ekmesi
 • D ) Miray'ın voleybol maçı izlemesi

5

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin yararları arasında değildir?

 • A ) Doğayı korumak
 • B ) Kişi haklarına saygılı olmak
 • C ) Çevreye karşı duyarsız davranmak
 • D ) Kültürel mirasımızı tanımak

6

Herhangi bir olayın birden fazla nedeninin ve birden fazla sonucunun olması, birçok kişiyi olumlu veya olumsuz yönden etkilemesi durumudur.
Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

 • A ) Özgürlük
 • B ) Sorumluluk
 • C ) Etkin vatandaşlık
 • D ) Olayların çok boyutluğu

7

Sosyal bilgiler dersinde öğrendiğimiz değer ve becerileri hayatımızda uygulamamız ;bizi.....................bir birey yapar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

 • A ) Örnek
 • B ) Duyarsız
 • C ) Bilinçsiz
 • D ) Okumuş

8

Aşağıdakilerden hangisi grubun özellikleri arasında yer almaz?

 • A ) Üyeleri arasında sosyal ilişkileri kurulmaz.
 • B ) Üyeleri arasında görev dağılımı vardır.
 • C ) Belirli bir süreliğine bir araya gelirler.
 • D ) Üyelerin ortak amaçları vardır.

"5. Sınıf Etkin Vatandaşın Özellikleri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Çok boyutluluk nedir? Çok boyutlu olaylara 10 örnek" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.