Sor

5. Sınıf Çocuk Hakları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara çocuk hakları denir.
20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi ilan edilmiştir.
❖ Ülkemiz Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 1990 yılında onaylamıştır.
❖ Sözleşmenin kabul edildiği gün olan 20 Kasım aynı zamanda Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
❖ Birleşmiş Milletlerin önemli bir birimi olan UNICEF (Yunisef) 190 ülkede güçlü bir varlığa sahip, dünyanın öncü çocuk hakları savunucusudur .

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Bazı Maddeleri

Madde 6: Çocukların temel yaşama hakkı
Bu madde, tüm çocukların temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taraf devletlerin, çocukların hayatta kalma, sağlık, beslenme, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtir.

Madde 24: Tıbbi bakım hakkı
Bu madde, çocukların olabilecek en iyi sağlık düzeyine ulaşma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taraf devletlerin, çocukların tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimini sağlamak için çaba göstermesi gerektiğini belirtir. Ayrıca, hiçbir çocuğun tıbbi bakım hizmetlerinden yoksun bırakılmaması gerektiği vurgulanır.

Madde 28: Eğitim hakkı
Bu madde, her çocuğun eğitim hakkına sahip olduğunu kabul eder. Taraf devletlerin, eğitim fırsatlarından eşit şekilde yararlanmayı sağlamak için çalışması gerektiğini belirtir.

Madde 31: Oyun ve kültürel yaşama katılma hakkı
Bu madde, çocukların dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama ve yaşlarına uygun eğlence aktivitelerine katılma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Ayrıca, çocukların kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını da tanır.

Çocuk İhmal ve İstismarı


Çocuk İhmali, çocuğun fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli özenin gösterilmemesi anlamına gelir. Bu, ebeveyn veya bakıcının çocuğun sağlığı, eğitimi, güvenliği ve genel refahı için gerekli önlemleri almayarak ihmalkâr davranmasıdır.
✦ Küçük yaşta çalıştırılması

✦ Şiddete maruz kalmaları

✦ Eğitim haklarının engellenmesi

✦ Anne şefkatinden mahrum bırakılmaları

Fiziksel İhmal: Çocuğun temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılamama, yeterli beslenme, barınma, giyim ve tıbbi bakımın sağlanmaması.

Duygusal İhmal: Çocuğun duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamama, sevgi ve ilgi eksikliği, sosyal ve eğitim desteğinin sağlanmaması.

Eğitimsel İhmal: Çocuğun eğitim ihtiyaçlarını görmezden gelme, okula göndermeme veya öğrenme zorluklarına duyarsız kalma.

Tıbbi İhmal: Çocuğun sağlık ihtiyaçlarını karşılamama, düzenli sağlık kontrolünden kaçınma, gerekli aşıları yaptırmama veya hastalık ve yaralanmalarda uygun tedavi sağlamama.

Çocuk İstismarı ise, bir yetişkin veya daha büyük bir çocuğun çocuğa fiziksel, cinsel veya duygusal zarar veren eylemleri veya davranışları olarak tanımlanır. İstismar, bir çocuğa bilinçli veya bilinçsiz olarak zarar veren birçok eylemi içerebilir.
1

Ülkemizde kimsesiz çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan kurum hangisidir?

 • A ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • B ) Güçsüzleri Koruma Derneği
 • C ) Huzurevleri
 • D ) Yardım Dernekleri

2

Sosyal Bilgiler dersinin en önemli amacı öğrenciye toplumsal kişilik kazandırmaktır. Toplumsal kişiliğin en önemli özelliği ise iyi bir vatandaş olmaktır. İyi bir vatandaş görev ve sorumluluklarını bilen ve çevresindeki olaylara karşı bilinçli olan kişidir (Sözer, 2008, s.49)
Yukarıdaki açıklama dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin kapsamı içerisine girmez?

 • A ) Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
 • B ) Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğretir.
 • C ) İnsan vücudunun yapısını öğrenmemizi sağlar.
 • D ) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini öğrenmemizi sağlar.

3

Sosyal Bilgiler dersi, yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanımamızı, insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkileri anlamamızı sağlar.
Yukarıda verilen cümlede Sosyal Bilgiler dersinin hangi alanına vurgu yapılmıştır?

 • A ) Hukuk
 • B ) Ekonomi
 • C ) Coğrafya
 • D ) Tarih

4

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Farklı kişiler bir araya gelerek bir çalışma grubu içerisinde yer almışlardır
 • B ) Aynı anda birden fazla grup içerisinde yer almışlardır.
 • C ) Grupları değişse de rolleri hep aynı kalmıştır.
 • D ) Daha iyi iş çıkarabilmek için iş bölümü yapmışlardır.

5

Sosyalleşme, bireyin aile, okul, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçlarıyla içinde bulunduğu toplumun kültürünü ve bu kültürün örf, adet, gelenek ve göreneklerini kendiliğinden öğrenme süreci olarak ifade edilebilir (Kağıtçıbaşı, 1990:64)
Buna göre hangisi sosyalleşmeye uygun bir örnek değildir?

 • A ) Sabah uyandığımızda günaydın demek
 • B ) Sevmediğimiz insanlarla konuşmamak
 • C ) Yemekten sonra annemize eline sağlık demek
 • D ) Arkadaşlarımızla selamlaşmak

6

Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olmasına.................................denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) karmaşık olay
 • B ) çoklu olay
 • C ) olayların çok boyutluluğu
 • D ) zor olay

7

Grupları oluşturan kişilere ne denir?

 • A ) Öğrenci
 • B ) Çalışan
 • C ) Yönetici
 • D ) Birey

8

.................................... dersi sayesinde ülkemizi ve dünyadaki kültürleri daha iyi tanırız.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Din Kültürü
 • B ) Matematik
 • C ) Sosyal Bilgiler
 • D ) Fen Bilimleri

"5. Sınıf Çocuk Hakları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Olay Nedir? Olayların Özellikleri Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.