Sor

Plan nedir? Kişisel zamanımızı planlama size ne gibi faydalar sağlar?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bir işi sonuçlandırmak için neyin, ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine plan denir.

Plan, bir amaca veya hedefe ulaşmak için belirlenmiş adımların, yöntemlerin ve zaman dilimlerinin önceden düzenlenmesidir. Planlama, bir işin önceden belirlenmiş bir şekilde yapılması anlamına gelir ve başarıya ulaşmak için önemli bir faktördür.

Planlı olmanın birçok yararı vardır.

Daha verimli ve etkili çalışma: Planlama, yapılacak işlerin önceden belirlenmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Bu da daha verimli ve etkili çalışmayı sağlar.

Zaman yönetimi: Planlama, işlerin zaman dilimleri ve öncelikleri belirlenerek, zamanın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Risk yönetimi: Planlama, olası risklerin önceden belirlenmesini ve bu risklerin minimize edilmesini sağlar.

Odaklanma: Planlama, bir hedefe odaklanarak, o hedefe ulaşmak için belirlenmiş adımların takip edilmesini sağlar.

Stres yönetimi: Planlama, yapılacak işlerin önceden belirlenmesi ve düzenlenmesiyle, stresi azaltarak daha rahat bir çalışma ortamı sağlar.

Hedeflere ulaşma: Planlama, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için en iyi yolun belirlenmesini sağlar.

Daha iyi kararlar: Planlama, işlerin önceden belirlenmesiyle, daha iyi ve doğru kararlar alınmasına yardımcı olur.

Tüm bu yararlar nedeniyle, planlı olmak, başarıya ulaşmak için önemli bir adımdır.
1

Aşağıda verilenlerden hangisi sorumluluktur?

 • A ) Okul kitaplığından yararlanmak
 • B ) Özgürce seyahat etmek
 • C ) Hastanede tedavi olmak
 • D ) Oyunda kurallara uymak.

2

Çocuk toplumun bir parçası ve gelecekteki toplumun güvencesidir. Bu bakımdan çocuk haklarının özgürlük içinde ve dengeli bir şekilde korunması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?

 • A ) Oyun oynama hakkı
 • B ) Oy kullanma hakkı
 • C ) Sağlık hakkı
 • D ) Eğitim hakkı

3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin kişinin kendi gelişimine katkılarından biri değildir?

 • A ) Toplumsal sorunların çözümüne yardımcı olmak
 • B ) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamak
 • C ) Başkalarının haklarını ihlal etmek
 • D ) Doğaya ve Çevreyi korumak

4

İnsanların toplum hayatında belli amaçlara ulaşmaları için kendi aralarında iş birliği yapmalardır. Bir başka deyişle grup; ortak amacı olan insanların bir araya gelmesiyle oluşan topluluktur.
Buna göre hangisi bir gruba örnektir?

 • A ) 5-A sınıfı öğrencileri
 • B ) Alışveriş yapan insanlar
 • C ) Sokakta yürüyen insanlar
 • D ) Duraktaki insanlar

5

UNİCEF, hangi amaçla kurulmuş bir birliktir?

 • A ) Eğitimi destekleme amaçlı
 • B ) Tüm hayvanları koruma amaçlı
 • C ) Tüm çocuklara yardım amaçlı
 • D ) Tüm çevrecilerin çevreyi koruması amaçlı

6

Toplumdaki her sorumluluğun kendine özgü olarak kişilere yüklediği bazı sorumluluk ve görevler vardır. Bireyin sorumluluğuna uygun davranmasına Rol denir. Hayatımız boyunca birçok role sahip oluruz. Bazıları doğuştan bazıları ise sonradan elde ettiğimiz rollerdir.
Hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir?

 • A ) Futbolcu
 • B ) Evlat
 • C ) Öğrenci
 • D ) Doktor

7

Hangisi okuldaki sorumluluklarımızdan biri değildir?

 • A ) Ödevleri yapmak
 • B ) Dersi dinlemek
 • C ) Teneffüse çıkmak
 • D ) Derse zamanında gelmek

8

 • Eleştirel düşünebilmeyi
 • Ekonomik faaliyetleri
 • Ülkemizi ve dünyayı tanımamızı sağlar.
 • Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
Verilen özellikleri aşağıdaki derslerden hangisinde öğrenebiliriz?

 • A ) Fen Bilimleri
 • B ) Türkçe
 • C ) Sosyal Bilgiler
 • D ) Matematik

"Plan nedir? Kişisel zamanımızı planlama size ne gibi faydalar sağlar?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Çok boyutluluk nedir? Çok boyutlu olaylara 10 örnek" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.